De omslag in onszelf

Allereerst even dit: Komende zondag geven we (Piek Stor en ik) een lezing over dierencommunicatie. Het loopt al aardig vol, maar je kunt je nog opgeven: zie hier de aankondiging.

Ook hebben we inmiddels een nieuwe 3-daagse cursus dierencommunicatie gepland staan in Zutphen, de data zijn: 1 en 22 december en 19 januari. Daarvoor zijn nog wat plekken. Opgeven kan hier.

De eerste cursisten zijn al volop bezig en tot onze verwondering lukte het sommigen al op dag 1 om een ‘echt’ gesprekje aan te knopen met een dier. Het is zo leuk om dat mee te maken. Zowel voor de mensen als voor de dieren. Opvallend is dat de meeste mensen heel duidelijk weten dat dit iets voor hen is. Vaak hebben ze er al kennis mee gemaakt, al langere tijd interesse in en bovenal het gevoel dat ze dit kunnen of kunnen leren.

Tot onze verbazing vroegen sommigen zich af waarom ik dit deed, terwijl wij het heel logisch vonden om dit samen te gaan doen. Piek is de dierentolk, kan veel vertellen over haar ervaringen met dieren en wat je zoal tegen kunt komen, hoe je daarmee om kunt gaan en wat de dieren ons te leren hebben. Ook kan zij – heel handig – checken of het een beetje klopt allemaal, wat er uit de oefeningen naar voren komt.

En wat doe ik dan? Voor mij valt dit onder de noemer ‘Eerherstel’. Eerherstel van onze eigen vermogens, eerherstel voor de dieren en de natuur. Een nieuw evenwicht in de wereld vraagt ons om dieren als gelijkwaardige partners te beschouwen en ons wat minder arrogant op te stellen als mens. Wij weten niet alles beter en wij mogen wel eens wat meer eerbied hebben voor de intelligentie van de natuur. In plaats van alles te willen controleren en beheersen, kunnen we ook leren luisteren, kijken en leren van het leven, van de dieren, maar ook van hoe de natuur functioneert.

In de natuur is overvloed, is je dat al eens opgevallen? Je plant een zaadje en dat ene zaadje kan talloze vruchten met weer nieuwe zaadjes voortbrengen. Wat we doen in deze cursus is ook een vorm van zaadjes planten. We bieden een eenvoudige methode aan, kennis en informatie, maar ook ontstaat er een gezamenlijk veld, waar men gemakkelijk op in kan tunen. Natuurlijk combineren we alles ook met de ‘geheimen’ uit ‘Eerherstel, een nieuw begin.’

Dat bracht ons op het idee om ook themadagen te gaan organiseren. Een themadag over (zelf)vertrouwen bijvoorbeeld, iets waar iedereen behoefte aan heeft die zich op de ‘nieuwe’ weg begeeft, die afwijkt van de ‘oude’ manier van denken, doen en reageren. Het vergt oefening, vraagt tijd en geduld, maar er zijn manieren waarmee je het jezelf makkelijker kunt maken.

Stel je toch eens voor dat iedereen met hart voor de dieren en de natuur, iedereen die zich inzet voor een mooiere, schonere, eerlijker en harmonieuze wereld, nu eens al z’n kracht en energie zou inzetten en bundelen om gezamenlijk dat doel te bereiken!

Er gaat nu veel energie verloren in protest en strijd ergens tegen, waardoor de tegenstellingen alleen maar versterken. Voorbeelden hoef ik niet te noemen, die kan iedereen zelf wel bedenken…

De omslag vindt plaats in onszelf. Het vraagt om een blik naar binnen: Waar in jou is nog strijd, wat wil nog gezien, verwerkt of ervaren worden? Wat willen jouw emoties over zaken in de buitenwereld je vertellen? Waar maak je je allemaal zorgen over?
Ik zal je één ‘geheim’ vast prijsgeven…. richt je op wat je wel wilt! Schrijf het op bijvoorbeeld.

In de loop der jaren heb ik veel onderzoek gedaan, veel geleerd en ontdekt (In Eerherstel een verslag daarvan) en het is steeds eenvoudiger geworden. Al die eenvoudige methodes leer ik anderen graag, ook in de cursus dierencommunicatie komen ze van pas. Maar net als met het communiceren met dieren, geldt ook hiervoor: Je kunt het allemaal aangereikt krijgen, maar je zal het zelf moeten ontdekken, in jezelf. In jezelf liggen alle mogelijkheden opgeslagen. Klaar om ontdekt te worden. Klaar om ingezet te worden.

Een nieuwe wereld komt er niet vanzelf, het is niet iets waar je op kan gaan zitten wachten. Niemand komt het je aandragen. Niemand anders kan ‘het’ voor je doen. Je kunt je wel laten voeden, je openstellen voor nieuwe zienswijzen en methodes, de wens uitspreken iets te willen leren of op een andere manier aan te pakken en dan… wordt jouw duidelijk verwoorde intentie ‘vanzelf’ gehoord, versterkt en ten uitvoer gebracht. Als jij ‘Ja’ zegt!

Als je op de hoogte wilt blijven van alle activiteiten, cursussen, workshops en lezingen, kan je je abonneren op de nieuwsbrief!