Channeling van WIJ: KEN JEZELF!

Channeling WIJ: “De ander is niet de vijand”

door Inge de Smedt

Geliefde Broeders en Zusters,

Liefde tussen elkaar is het hoogste goed. Dit zijn geen ijdele woorden, het is een gevoel, het is een manier van ZIJN. De basis van het zijn, is het IK. Het ik dat alomtegenwoordig is, in de eerste plaats als jezelf maar ook in die ander, je naaste.

De reden waarom we hier zo nadrukkelijk op wijzen is omdat jullie jezelf voorbij rennen, druk met futiliteiten die er niet toe doen. Die in wezen niets te betekenen hebben, maar al jullie energie opslorpen zodat er geen tijd meer over is om aan jezelf te werken. Mogen we jullie daarom vragen om even halt te houden, even een stapje achteruit te zetten en alles te overzien, jullie leven, jullie uitdagingen in het leven. Zijn jullie gelukkig? Kunnen jullie hier volmondig JA op zeggen?

We willen jullie even wakker schudden, erop wijzen hoe belangrijk het is om naar jullie zelf terug te keren. Om te herontdekken wie jullie zijn, om jullie erfrecht op te nemen. Het is jullie recht om vreugde te kennen, maar het ook toe te laten in je hart. Jullie werpen barrières op om je te beschermen, tegen wie? Die ander is niet de vijand. Als jullie deze illusie maar konden doorprikken en konden overzien zoals wij doen en het grotere geheel eens konden aanschouwen.

Bekijk het leven als een groot speelveld, waarin jullie naar hartenlust kunnen experimenteren en leren. Want dat is wat leven is, ten volle genieten van iedere moment, hoe pijnlijk of hoe vreugdevol dit ook mag zijn. Uiteindelijk is er enkel maar vreugde en geluk en vanuit dit gevoel groeit jullie liefdesgevoel gestaag verder. Want hoe meer jullie je verder zullen ontwikkelen in het oneindige leven, hoe groter het liefdesgevoel, het LIEFDE ZIJN zal evolueren naar de totaliteit van alles wat is.

Ken jezelf, ken JEZELF
. Dit doe je door echt grondig naar de diepte van je ziel te gaan en te aanvaarden dat er ook minder fraaie kanten zijn. Door ze echter te erkennen, door hun bestaan niet langer te verbergen, kan je ze vrijlaten. Hierdoor transformeer je ze en zet je ze om in een positieve energie omdat je ze vanuit je hart liefdevol omarmt. De transformatie van de ziel kent vele processen waar jullie doorheen zullen gaan. Dit vergt moed en durf, maar zodra je de weg naar jezelf aanvangt, weet je dat je eindelijk je erfrecht opneemt. Het geschenk is JEZELF.

Wij zien jullie reeds zoals jullie zijn. Wij weten wie jullie zijn. Zien jullie dit ook? Kijk en voel, voel hoe de gloed van het Goddelijke altijd in jullie aanwezig is. Of durven jullie dit niet te doen? Zijn jullie bang voor jullie eigen Goddelijke kracht? Is het niet hip om het Goddelijke toe te laten? Jullie zouden verbaasd zijn als jullie je ware Zelf zouden kunnen zien. Een glimp zou jullie laten smelten als sneeuw voor de zon. Zoveel schoonheid huist er in jullie.

Wij vertrouwen erop dat jullie de stappen zetten die nodig zijn, ieder in zijn eigen ritme. Er is geen haast voor nodig want alles gebeurt altijd op het juiste moment. Je ziel weet en zal je begeleiden op je weg naar de ontdekking van je totale ik. Kijk ook niet naar een ander enkel jij bent belangrijk. De rest vloeit er automatisch uit voort. Als de reis eenmaal begonnen is, kan je niet meer stoppen en wordt je ook een lichtbaken voor anderen. En zo zien jullie dat de reis van het licht steeds verder reikt en zich vermenigvuldigt.

Wij zijn zo trots op jullie want we weten dat het niet altijd makkelijk is. Houd je vast aan elkaar, kom samen en geniet van elkaar. Zo kunnen jullie je aan elkaar optrekken en duwen jullie elkaar verder vooruit. Saamhorigheid maakt een gemeenschap. Het delen van ervaringen met elkaar, in alle openheid, maakt een gemeenschap. Veroordeel elkaar hierbij niet, maar vergeef vanuit jullie hart en geef elkaar een tweede kans.

Wij houden van jullie,
WIJ

Deze boodschap is gechanneld door Inge de Smedt