De Nieuwe Wereld

Een Nieuw Begin

Eerherstel voor Moeder Aarde en onze eigen natuur

Tijd voor een spiritueel perspectief

door Petra Maartense

Het is tijd voor Eerherstel: Eerherstel voor Moeder Aarde, Eerherstel voor het Leven, de natuur en onze eigen natuur. Het Goddelijke plan ontvouwt zich. Niet wij mensen hebben het voor het zeggen, er is een grotere, sterkere kracht. De balans wordt hersteld. Dat was nodig, nodig om de planeet te redden en om het bewustzijn van de mens te vergroten. Dat gebeurt, vanzelf, maar niet zonder slag of stoot. Je kunt je verzetten tegen wat zich ontvouwt, maar het is zinniger om mee te bewegen en om deze tijd van ‘binnen blijven’ te gebruiken om ‘bij jezelf naar binnen te keren’ en te onderkennen wat er in jezelf en in jouw eigen leven nog niet in balans is, te ontdekken wat je Ware natuur is en je over te geven aan dat wat zich in jezelf, door jou heen wil ontvouwen.

Het is tijd om ons hoofd te buigen en te luisteren naar ons hart. Daar bevindt zich de Ware wijsheid. Vanuit ons hart zijn we verbonden met ons Ware Zelf, met elkaar, met alle levende wezens en met Moeder Aarde, de kosmos, het universele veld. Met het Goddelijke, de God in onszelf.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat gezamenlijk mediteren veel teweeg kan brengen. Gezamenlijk mediteren voor Vrede blijkt meetbaar effect te hebben. Mediteren is de Kracht van de Liefde versterken, omdat dat de enige Kracht is die alles overleeft en sterker is dan wat dan ook.

 

Simpel gezegd:
Het Licht verdrijft de duisternis.
Liefde overwint angst.

Het zal de pijn en het lijden verzachten op de wereld, het zal meer bewustzijn brengen, wat nodig is om deze prachtige Aarde te herstellen. We hebben een gezonde aarde nodig om gezond te zijn. We hebben frisse, schone lucht, schoon water en een schone voedingsbodem nodig. Wij zijn vitaal als de Aarde vitaal is.
De Aarde is onze Moeder. We hebben haar uitgebuit, vervuild en naar onze hand gezet, zonder te beseffen dat zij sterker is dan wij. “De Aarde heeft genoeg te bieden voor iedereen, maar niet voor ieders hebzucht,” zei Gandhi al.

Het is tijd om tot werkelijke oplossingen te komen. Dat begint bij onszelf, in onszelf, met bewustwording. Ons ervan bewust zijn dat wij een Eenheid vormen, met elkaar en met de Aarde, maar ook met de dieren, de planten en de bomen, het water en de lucht. Inheemse volkeren wisten dat en leefden daar ook naar, zij waren dienstbaar aan de aarde en betoonden haar hun dankbaarheid en wisten beter dan wij in de westerse wereld dat zij niet meer moesten nemen dan geven, dat er een balans noodzakelijk was.

Dit is het begin van De Nieuwe Wereld, een wereld in balans, in Vrede, waarin we als broeders en zusters zullen leven en onze medebewoners op Aarde, de bomen en de dieren ook als zodanig zullen beschouwen. Het is tijd dat de mens z’n hoofd buigt en zich wat nederiger opstelt ten aanzien van het Leven en Moeder Natuur. Als we in balans zijn, ervaren we vrede in onszelf en zijn we aanwezig vanuit ons hart, we voelen de verbinding met elkaar, met de Aarde, maar ook met iets groters, dat wat je het Goddelijke kunt noemen. God is Liefde, wat mij betreft niets anders, niets minder en wij zijn allen deel van het Goddelijke.

Het Goddelijke bevindt zich in ons allen. Het is onze kern, het is de Levensenergie, het Goddelijke is aanwezig in elke cel van ons lichaam, maar ook in elke grasspriet, elk insect, in alles. Het erkennen van het Goddelijke in onszelf en in anderen, in alles, dat is de sleutel naar balans en herstel. Het in balans zijn met jezelf betekent afgestemd zijn op je Ware Zelf, de Waarheid in jezelf. Die balans is ook je bescherming. Afgestemd zijn op de Liefde, het Goddelijke, is een enorme transformerende en genezende Kracht, ook voor je omgeving.

Hoewel iedereen deze Waarheid in zich draagt, heeft nog lang niet iedereen ontdekt wat die ‘Eigen Kracht’ is en wat de impact ervan is. Dat komt omdat de meeste mensen laten zich leiden door ‘hun’ gedachten, hun mind. De mind, die gedachten zijn niet wie je werkelijk bent, ga maar na: je dacht vroeger misschien wel iets anders dan nu. Je wordt beïnvloed door alom heersende gedachten. Doorgaans zijn gedachten gebaseerd op angst, op afgescheidenheid – afgescheidenheid van het geheel en afgescheidenheid van het Goddelijke, van de Liefde. Gedachten zijn niet in het NU, maar maken zich bijvoorbeeld zorgen over morgen, dat wat er NU nog helemaal niet is… over ze zijn bezig met problemen uit het verleden. Als je helemaal aanwezig bent in het NU, met al je aandacht, zijn er geen gedachten.

De mind verdeelt, het hart verenigt.
Dat is ook wat de mensheid verdeelt of verenigt.

Als mens kun je kiezen waar je je aandacht op richt en je kunt leren dat je meester kunt zijn over je gedachten. Dat maakt veel uit. Vanuit Liefde, dankbaarheid en vreugde heb je een hogere trilling en dat is ook wat je uitzendt, wat invloed heeft. Het maakt uit hoe je naar de wereld kijkt. Hoe je je voelt maakt dus ook uit voor wat je ziet en waarneemt. Vanuit angst leef je in een hele andere wereld, trek als het ware ook andere zaken aan, leef je meer in het donker. Om volledig in je eigen kracht aanwezig te zijn, is het nodig om vanuit het hart, vanuit Liefde aanwezig te zijn. Niet in strijd met wat dan ook, vol vertrouwen, mild en vriendelijk, behulpzaam en vredig. Zelfs al lukt je dit nu nog niet, kan je er je intentie van maken.

Je kunt ‘Ja’ zeggen tegen je Ware Zelf, het Goddelijke in jezelf, dan zal het zichzelf wijzen. Het ontvouwt zich en je beweegt mee. Dat is een omgekeerde beweging: Meer dienstbaar dan controlerend.

Allereerst zou je kunnen proberen om je mind eens dienstbaar te maken aan het hart. Dat is al een hele stap in de richting van meer innerlijke vrede. Maar het ‘geheim’ van mediteren is dat we ons helemaal vrij maken van gedachten. We zijn onze gedachten niet, maar ze beheersen ons als mens meestal wel, net zoals de mens alles probeert te beheersen op aarde, maar ook dat is niet de werkelijke ‘macht’. Gedachten kunnen komen en gaan, je kunt ze zelfs kiezen, je kunt kiezen waar je je aandacht op richt en dat maakt veel uit. Richt je de aandacht op alles wat goed gaat, mooi is en waar je dankbaar voor bent, voel je je heel anders dan wanneer je de aandacht richt op problemen, drama’s en lijden. Wat je voelt heeft invloed op wat je aantrekt, dat is de universele wet van de aantrekkingskracht, net zo werkend als de wet van de zwaartekracht. Ga maar na: Als je je goed voelt, verliefd bijvoorbeeld, ziet de hele wereld er anders uit…

Het eenheidsbewustzijn, dat is waar we momenteel naartoe bewegen en wat de dualiteit, de verdeeldheid, de afgescheidenheid zal overstijgen. Het totale veld van bewustzijn, het collectieve bewustzijn, wordt als het ware opgetild naar een hoger niveau. Dat gaan we merken.

Waar Liefde is kan geen angst zijn. Wat donker was, is lichter geworden. De lagere frequenties van angst, paniek en zorgen, zijn omhoog gebracht, naar een hogere frequentie. Licht en Liefde zijn krachtiger en sterker geworden.  Je kunt je elk moment op dat ‘veld’ afstemmen.

Dat betekent onder andere dat alles wat niet aansluit op Liefde zichtbaar en voelbaar wordt en zal transformeren. Alles wat zich vertoont, zowel in jezelf als in de wereld, wil gezien worden om te kunnen transformeren. Alles wat niet aansluit op de Waarheid, de Liefde dus, kan niet langer voortbestaan.

De Nieuwe Wereld, een wereld van Vrede, Vreugde, schoonheid, gezamenlijkheid, een wereld in balans, waarin we voor elkaar en de natuur zorgen, elkaar waarderen en respecteren, elkaar vrij laten, vrij zijn om ons hart te volgen en te leven vanuit ons hart, te genieten, dankbaar te zijn, lief te hebben in alle vrijheid… die nieuwe wereld is er en ontvouwt zich NU. De Nieuwe Wereld is goed voor iedereen, zal meer gelijkwaardigheid kennen, meer vrijheid en meer vreugde. Harmonie, vrede en ontspanning.

Een kleine oefening voor iedereen die dit leest: Ga even rustig zitten en sluit je ogen. Breng dan je aandacht naar je hart, bijvoorbeeld door je handen op je hart te leggen. Adem dan in gedachten je hart ruimer en ruimer en kijk of je de Stilte kunt ontdekken, achter of tussen je gedachten. Zoals de spaties tussen de woorden.

Probeer dan die ruimte ruimer te maken. Geniet van die Stilte, die rust… Al is het maar een momentje. Dat is het. Daar gaat het over.

Even vrij zijn van de mind. Daarin ligt je Ware Kracht verscholen. Dat brengt je weer in balans. Geniet van het moment. Het NU-moment. Het NU. En probeer dan in het dagelijks leven ook zoveel mogelijk met al je aandacht aanwezig te blijven in het NU, met dat wat zich in het NU aandient. Een bloemetje, een bijtje, een vogel, een vlinder. Als je geheel aanwezig bent met je aandacht bij het waarnemen, dan ervaar je Eenheid met dat. Dat…. dat wat vrij van gedachten is en vol van Liefde. Dat is de Goddelijkheid. Dat is in jeZelf aanwezig. Daarmee eer je jeZelf en alles wat Leeft. In dat moment vind je de eeuwigheid: De God in jeZelf.

Namasté

Petra

Petra Maartense schreef het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’ waarin zij – aan de hand van haar eigen voorbeelden en ervaringen, oa in de journalistiek – laat zien hoe alles in je eigen leven je iets te vertellen heeft en deel is van het ‘grotere’: dat wat in de wereld gebeurt staat niet los van onszelf. Dat wat je in jezelf weet op te lossen, lost zich ook op in de wereld. Alles wat je doet, zegt, denkt, heeft effect. Elk woord heeft kracht. Wij creëren. Waar we aandacht aan besteden groeit, bijvoorbeeld. Daarom is het noodzakelijk om je bewust te zijn van je gedachten en focus. Gezamenlijk creëren we vanuit Liefde de allermooiste Nieuwe Wereld, een paradijs op aarde. Welkom.

Het boek Eerherstel, een nieuw begin is hier verkrijgbaar.