Meedoen & Investeren in (een) Happy View

Waar je aandacht aan besteedt, groeit!

* Je kunt delen en aandacht geven, verspreiden waar je achter staat, wat je belangrijk vindt. Alles wat aandacht krijgt, groeit!

* Je kunt met ons samenwerken, zowel praktisch, technisch als inhoudelijk, als je zelf ook filmpjes maakt of wilt laten maken, als je hulp of advies nodig hebt, als je (ondersteuning bij) geschreven teksten nodig hebt, maar je kunt ook jezelf of anderen laten interviewen of filmen door ons!

* Je kunt ons ook financieel ondersteunen en op die manier bijdragen aan het werk van Happy View. Wij ondersteunen op onze beurt ook weer anderen, projecten en initiatieven die bijdragen aan een mooiere wereld. Dat doen we op allerlei manieren: Door mee te denken, te adviseren, bij te dragen, filmpjes te maken, enz…

Happy View is dankbaar voor alle donaties en bijdragen die ons helpen mooie projecten te ondersteunen en daar ook aandacht aan te besteden, boeken over uit te geven en films over te maken en zo een kanaal te zijn voor ‘het goede nieuws’. Alle bijdragen zijn van harte welkom!

Banknummer Happy View: NL50 TRIO 03 9091 2727

Dankjewel!

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met ‘goed nieuws’ en ook informatie op maat te bieden. We bieden inzicht, geven antwoord op vragen, begeleiden mensen bij het opzetten van hun eigen bedrijf of project, adviseren, wijzen de weg, we delen onze kennis, ervaring en vaardigheden en daarbij staan vrijheid en zelfstandigheid hoog in het vaandel.

Investeren in Happy View betekent dat je ons helpt om dat aandacht te geven en te laten groeien wat zich wil manifesteren in de nieuwe wereld. Zelf beweeg je dan ook mee in deze ‘flow’…

Je kunt ook investeren in de projecten van Happy View, in onze nieuwe boeken en films. Informeer naar de mogelijkheden: info@happyview.info

Wil je ook een boek (laten) schrijven of uitgeven en daar begeleiding bij ontvangen? Teksten of filmpjes (laten) maken, voor op je website bijvoorbeeld? Wil je samen met Happy View iets organiseren of onder de aandacht brengen? Neem contact met ons op, dan kunnen we de mogelijkheden bespreken! E-mail: info@happyview.info