De boodschap van de Bijen

DSC_0236 (1)Wat is er aan de hand, wat zijn de problemen volgens de bijen zelf en wat zou er moeten gebeuren? De documentaire BIJvoorbeeld geeft inzicht in wat wij zelf kunnen doen voor de bijen. Kijk vooruit, kies de positieve aanpak, doe iets!

Hier de hoofdpunten, zoals we die uit de gesprekken van Piek Stor met de bijen concluderen:

 • De bijen zijn hun oriëntatie kwijt. Als ze hun strakke, geplande route willen maken tuimelen ze halverwege naar beneden en bereiken ze hun kasten niet.
 • Ze vragen om een schone wereld. Dat kunnen zij niet zelf, dat moeten de mensen voor hun rekening nemen. Zij laten de noodzaak zien.
 • Ze hebben te weinig voedsel!
 • Ze hebben goede imkers nodig, die hen voldoende voedsel bieden en de kasten op een goede plaats neerzetten (ondermeer in verband met straling). Imkers die zorg besteden aan schone kasten en zorgen dat er voldoende voedsel in de buurt van de kasten is. Imker zijn is geen hobby, maar noodzaak.
 • Ze zijn verzwakt, waardoor de kleinste tegenslag groot is.
 • Ze vragen om stabiliteit. Er is nu veel aandacht voor ze, maar blijft dat? Wordt het voldoende verankerd? Kunnen ze rekenen op mensen?
 • De bijen vragen de mensen nadrukkelijk om samen te werken. Om het gezamenlijke belang in te zien en de eigen belangen te overstijgen.
 • Ze vragen ook om positieve actie. Het heeft geen zin de schuld bij anderen neer te leggen of naar elkaar te wijzen. Geen strijd, gezamenlijke aanpak van de problematiek.
 • Het is belangrijk om de boodschap te delen, om elkaar te vertellen hoe het er voorstaat met de bijen, wat we kunnen doen, maar het is ook belangrijk om er geen gevecht van te maken. Het gaat erom de oorzaken aan te pakken, op allerlei fronten.
 • Samenwerking is een kwaliteit van bijen. Mens en bij zouden ook moeten samenwerken, maar de mens werkt niet zo goed mee. Sinds wij de wereld om ons heen teveel gebruikt hebben voor eigen gewin, is de natuurlijke balans weg. Dat manifesteert zich het duidelijkst in de bijensterfte. Dat heeft uiteindelijk grote gevolgen voor de wereld, ook voor de mens zelf.
 • Volgens de bijen gaat het in het Jaar van de Bij niet om het meedoen aan het bijenfeestje, maar om de verankering na het feestje. Om projecten die goed en duurzaam worden neergezet, om alternatieven zoeken voor schadelijke producten, om gedragsverandering van mensen.
 • Als mensen kunnen we samen heel veel doen als we ons allemaal een beetje verantwoordelijk voelen. Bijen zitten vast aan wetmatigheden, zij kunnen niet ingrijpen, maar mensen hebben mogelijkheden het tij te keren en te herstellen wat door de soort zelf in gang is gezet. Alleen mensen kunnen de omstandigheden verbeteren.‘Bereid ons een weg,’ zeggen de bijen. “De mens is aan zet.”