Recensie ‘Een nieuw begin’

Een nieuw begin van Petra Maartense

door Sytske Breunesse

Dit boek is een neerslag van het vloeiend geschreven, inspirerend levensverhaal van Petra, dat na veel studie, ervaringen, gesprekken en praktisch onderzoek tot stand is gekomen.

Allereerst vertelt zij over haar jeugd als oudste van twee kinderen van een vader en moeder, beiden werkzaam in het onderwijs. Over het milieu waaruit ze kwamen; over haar lagere school, haar middelbare school, waarin ze in opstand tegen het bevoegd gezag kwam en dat ze ten slotte de opleiding tot journalist heeft afgerond.

Na eerst als journalist bij het NOS-journaal te zijn geweest, aan diverse tv-programma’s te hebben meegewerkt, richtte ze ook haar aandacht op misstanden als kinderarbeid, onrecht en uitbuiting; met reportages hoopte ze hier verandering in te brengen.

Ze komt er echter achter dat de journalistiek zoals zij die heeft geleerd door aandacht te besteden aan wat niet deugt, niet helpt om misstanden te verbeteren. Dat geldt eveneens voor de kwesties in ons eigen leven. We geven die misstanden bestaansrecht door ze aandacht te geven. We voelen onszelf bovendien beter. Door alleen te oordelen, nemen we de verantwoordelijkheid niet, we schuiven die af. Ze wil een andere vorm van journalistiek stimuleren.

Met een nieuw evenwicht in de wereld, met respect voor elkaar, onszelf en de natuur.

Als je dit beseft begrijp je dat je niet anders kunt dan jezelf aan te pakken met je denkbeelden over anderen en wat er in de wereld speelt.

De belangrijkste inspiratiebronnen om een beter inzicht in deze materie te krijgen en zelf te veranderen zijn voor Petra geweest:

– De denkbeelden van de Perzische Rumi (Balch 1207(in het huidige Afghanistan) – 1273 Konya(Turkije), een filosoof en dichter van Perzische afkomst, een soefi-mysticus. In eigen kring mevlana (onze meester) genoemd. Na een enerverend leven werd hij de leidende figuur ven de soefibeweging in Konya, waar hij de dansende derwisjen, een soefi-orde van religieuze dansers en muzikanten, stichtte. De gedichten in zijn Masnavi zijn wereldwijd bekend.

– White Bull, een oude, wijze, allang overleden Indiaan, die via Ian Graham, een bescheiden Schot, met je communiceert. Petra heeft in samenwerking met hem een dvd gemaakt waarop diverse interviews met White Bull te zien zijn.

– Eckhart Tolle, (Lünen, Duitsland 1948; woont in Canada) een leraar en auteur op het gebied van spiritualiteit; heeft diverse boeken op dit terrein geschreven (in het Nederlands vertaald).

Indrukwekkend boek waarin de essentie uiteindelijk de liefde is.

Fraai uitgevoerd met paarse letters en bijzondere pagina’s paars met witte letters.

Sytske Breunesse

Het boek ‘EERHERSTEL, een nieuw begin’ is hier te bestellen!
(hier lees je meer
over EERHERSTEL!)