Boeken & Films

Happy View geeft boeken uit en maakt films. Wat al onze projecten gemeen hebben is dat ze bewustzijnsgrenzen verruimen en inzicht bieden, maar je ook meenemen naar een ander level in jezelf.

Om een boek of een dvd te bestellen, klik hier.

EERHERSTEL
een nieuw begin

Voor een nieuw begin is EERHERSTEL nodig.

Eerherstel van onszelf, het Goddelijke in onszelf, eerherstel van wie wij in wezen Zijn. Eerherstel ook voor Moeder Aarde, al haar schepselen, de scheppende kracht, eerherstel voor het vrouwelijke, de vrouwelijke kracht in onszelf: aspecten als intuïtie, zachtheid, de voedende en helende kracht van de Liefde. De balans tussen het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf en in de wereld is zich aan het herstellen.

Meer over dit boek lees je hier…

EERHERSTEL bestellen

WELZIJN is de nieuwe WELVAART SH 029_W-final_cover_110516.indd

Reinier Castelein van vakorganisatie De Unie zet in dit boek zijn visie uiteen op de huidige economische ontwikkelingen: Er is een nieuwe manier van denken nodig over arbeid, inkomen en Welzijn. Hij pleit voor een basisinkomen en doorlopend scholingsbudget.  Juist door de flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen er kansen en mogelijkheden voor iedereen gecreëerd worden. De participatiesamenleving kan dan pas werkelijk van de grond komen.

Wil je het boek bestellen? Dat kan hier.

SH-023_W_Er-is-niets-wonderlijkEr is niets wonderbaarlijks aan een wonder

De essentie van White Bull

Ian Graham heeft de essentie van de wijze lessen van White Bull bijeengebracht in dit ‘dip-inable’ boek. Een term die White Bull zelf introduceerde: Je kunt erin duiken en willekeurig een pagina openslaan, je zult precies vinden wat je op dat moment zoekt. Geen gewoon leesboek dus, maar een metgezel op het pad naar JeZelf.

bestellen kan hier

Meer over dit boek

“Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder. Een wonder is
niet meer dan een bijproduct dat zich voordoet wanneer de
spirituele wetten vrijelijk mogen bewegen in de ruimte die wordt
verschaft door een vertrouwend hart en een open geest.”
White Bull

White Bull is geen meester die het je makkelijk maakt en pasklare antwoorden geeft, hij zet je aan het werk. In het voorwoord vergelijkt Ian Graham de teksten van White Bull met een goed glas wijn:

“Voor degenen die al heel lang op het boek wachten zal de verleiding om het in een ruk uit te lezen heel sterk zijn. Maar ik dring er bij jou, lezer, op aan om het rustig aan te doen, om te genieten van de verborgen diepten op elke bladzijde, op dezelfde manier als de wijnkenner de meest subtiele smaken en nuances bespeurt in hetgeen hij drinkt. Wat ik heb geleerd is dat het een van White Bulls bijzondere eigenschappen is om ettelijke dimensies van wijsheid en begrip in slechts een paar zinnen te verwerken. Zijn woorden zijn voedsel voor de ziel, niet voor de oppervlakkige geest.”

Al meer dan dertig jaar channelt Ian Graham White Bull. Hij wist niet wat hem overkwam toen White Bull zich tijdens een meditatie in 1983 opeens aan hem openbaarde en liet weten door hem heen te willen spreken. Tegen wil en dank aanvaardde hij zijn – zo bleek – levensmissie. Inmiddels weet hij niet beter. White Bull en hij zijn perfect op elkaar afgestemd.

Voor de echte liefhebbers hebben we ook nog een nieuwe sessie op film (30 minuten) met White Bull beschikbaar. Dat kan je bestellen via de email (het wordt verstuurd via We Transfer en we vragen daarvoor een vrijwillige bijdrage). Het is een aanvulling op het boek, maar je kunt het ook ‘los’ daarvan bekijken. Het is in het Engels en gaat over het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid, veranderingen in ‘belief-systems’, over creëren, wonderen en de vrede in onszelf.

in-de-stilte-hoor-je-allesIn de Stilte hoor je alles

Piek Stor in gesprek met dieren

Ik vertel de leeuw de titel van het boek: “In de Stilte hoor je alles”. ‘Maar dan moet je wel luisteren,’ zegt hij er prompt overheen. ‘Heb je nog wat toe te voegen aan het boek?’ vraag ik .‘Wees krachtig. Richt je op. Volg je weg. Bereik je doel.’ En: ‘Ik kan iedereen die dit boek in handen heeft en mijn foto ziet, kracht meegeven.’

hier kun je dit boek bestellen

Meer over In de Stilte hoor je alles

Piek Stor heeft met ruim 160 diersoorten ‘woordeloze gesprekken’ gevoerd. Zij is erin geslaagd deze gesprekken te vertolken in begrijpelijke en goed leesbare verhalen. In dit boek komen zowel huisdieren als vrije dieren en dieren in gevangenschap aan het woord. Als ambassadeur voor dieren weet Piek op deze manier dieren een stem te geven. Zoals de leeuw zegt: ‘Er is genoeg onderzoek gedaan naar ons fysieke wezen, naar ons gedrag en onze gewoonten. Daar gaat het nu niet meer om.

Jij bent onze stem,” zegt de leeuw tegen Piek in het laatste hoofdstuk van het boek In de Stilte hoor je alles. De wereld is uit evenwicht. Dat komt omdat er geen respect is, volgens de leeuw. De dieren willen gehoord worden, zij kunnen de situatie niet veranderen. De mensen wel.

“De natuur is er voor de mens. Als de natuur in de war is, kan de mens niet meer leven,” zeggen de bijen. “Er moet zorg besteed worden aan ons! Het mag niet opgegeven worden!

Diverse diersoorten verkeren in noodsituaties. Ze moeten zien te overleven in erbarmelijke omstandigheden of worden met uitsterven bedreigd. Wat kunnen we doen als mensen? Allereerst ons respect weer tonen voor de natuur. We hebben elkaar nodig. Wat is de mens zonder planten, zuurstof, dieren en schoon water? Wij zijn als mens niet meer, niet beter en niet ‘de baas’, maar wij zij wel verantwoordelijk. We zijn verantwoordelijk voor de ontstane situatie en we zijn verantwoordelijk voor de verandering. Doe het niet met strijd, het gaat niet om actie voeren. Ook dat laten de dieren duidelijk weten. Actie verhardt, het verscherpt de tegenstellingen, strijd lost niks op. Maar we kunnen wel onze verantwoordelijkheid nemen. Iedereen kan bijdragen aan een mooiere en betere wereld. Dat kan zowel praktisch als energetisch. Het maakt uit dat je zorg draagt voor (gifvrije) bloeiende planten in je tuin, zodat de bijen straks weer genoeg voedsel kunnen vinden. Het maakt uit dat je bewust je voedsel uitkiest en dankbaar bent voor wat de aarde te bieden heeft. Het maakt ook uit dat je de dieren een warm hart toedraagt, licht stuurt, healing stuurt,  mediteert of bidt voor ze. De positieve kracht van je gedachten, je intenties, is energie die bijdraagt aan het welzijn van de natuur.

Op deze site komen dieren aan het woord, die onze steun hard nodig hebben. We hopen van harte dat jullie op je eigen manier willen bijdragen aan hun situatie door hen licht, liefde, respect en dankbaarheid te sturen. Namens de dieren: Hartelijk dank alvast!

bijvoorbeeldBIJvoorbeeld

het Bijenlint in Zutphen

Bijen zijn cruciaal voor de bevruchting van onze gewassen en onmisbaar in de voedselketen. We kunnen eindeloos discussiëren over de oorzaken van de enorme bijensterfte, maar we kunnen ook allemaal iets doen! Als wij zorgen voor voldoende voedsel voor bijen, kunnen zij zorgen voor ons voedsel. Als wij de weg bereiden voor de bijen, blijkt dat uiteindelijk onze eigen weg te zijn.

hier kan je de dvd bestellen

Meer over BIJvoorbeeld

‘Gouden’ draad in deze documentaire zijn de bijen zelf, die aan het woord komen via dierentolk Piek Stor. Uitgangspunt is het Bijenlint in Zutphen, waarbij particulieren gezamenlijk perkjes en tuintjes omdopen tot bijvriendelijke bloemenzeeën, zodat de bijen genoeg voedsel kunnen vinden. De acties voor de bijen – en de bewustwording van de noodzaak – breiden zich uit. En met succes, er is enige verbetering merkbaar sinds de bijen meer aandacht krijgen.

Wie mee wil investeren in een schone wereld voor de bijen, kan zelf ook een Bijenlint opzetten en daarmee bijdragen aan zowel schoon voedsel voor de bijen als aan de bewustwording van mensen ten aanzien van het belang van de bijen en een schonere wereld!

In het boek In de Stilte hoor je alles, Piek Stor in gesprek met dieren, lees je wat de bijen Piek eerder al lieten weten. En waarom het zo belangrijk is dat het grondig wordt aangepakt: “Een gezonde wereld creëren. Goede kasten, goede imkers, goede plaatsen. Stabiliteit bieden. Neem het serieus!”

“Alleen in de stilte gebeurt het,” hoor ik. “De verankering ligt in de stilte, niet in de hype van reclame en commercie. Bombarie is oppervlakkig.”

“Bereid ons een weg.” Ha, dat kunnen we allemaal! De imker op een andere wijze dan de leek, die kan zorgen voor voldoende biodiversiteit, bloemen en planten, in zijn eigen omgeving. We kunnen het samen doen en allemaal onze verantwoordelijkheid hierin voelen en nemen!

De boodschap van de Bijen

De magische gouden ring

Een vertelling ~ Petra Maartense

Alles wat je met liefde doet, gaat altijd goed. Dat is geen sprookje, dàt is juist de realiteit: Wat je ook doet, het gaat om de intentie waarmee je het doet. Dit boek is een verhaal over een juwelier die een hele bijzondere ring maakt. In een tijd waarin het economisch wat slechter gaat, besluit hij zich geen zorgen te maken, maar z’n passie te volgen.

hier te bestellen

Meer over de magische gouden ring

white-bullInterviews with White Bull

Channeled by Ian Graham

Diverse onderwerpen komen aan bod, met name het verschil tussen ‘de ego & de mind’ en je hogere zelf. (NB: De interviews op deze dvd zijn in het Engels en er is geen ondertiteling. )

Let the love and warmth flow through your body and feel how it resonates with your own truth. In this DVD he teaches us how to make our presence on Earth a catalyst for positive changes that can affect everyone. White Bull tells us the choice we face is simple: Peace or Mind.

hier te bestellen

Meer over de dvd Interviews met White Bull

Ian Graham channelt White Bull al meer dan 30 jaar.  Vele duizenden mensen zijn al geholpen met de wijsheid en liefdevolle benadering van deze ‘meester’, die bovendien ook erg humoristisch is. Veel onderwerpen die aan de orde komen in de persoonlijke channelingen zijn universeel. Hoe herken je wat je Ware Zelf is, bijvoorbeeld.

Hier hebben we een voorbeeld van een channeling van White Bull. Het gaat over 2012, maar zoals je in het interview hoort, dat gaat over een ontwikkeling die nu nog steeds doorgaat. Iedereen heeft met het proces te maken, daar is geen ontkomen aan…