Maak een Plan

Wil je iets anders, wil je iets van de grond krijgen of iets bereiken? Maak een Plan! Om iets te creëren heb je een stappenplan nodig. Je schrijft eerst je doelen op en als je die helder voor ogen hebt, weet je ook welke koers je vaart. Dan is het zaak te beginnen en stap voor stap dat pad te bewandelen. Elke dag een stap zetten, er elke dag – al is het maar een uurtje – mee bezig zijn. Doorgaan en afmaken geeft energie en heeft creatiekracht.

Ook hierbij helpt ‘Herschrijf je eigen leven’, daarom bieden we dit aan als follow-up of in combinatie met ‘Herschrijf je eigen leven.’ Stel niet uit, begin alvast!

Wees welkom om hierbij begeleid te worden. Zet nu de eerste stap: stuur een mailtje naar: info@happyview.info en verwoordt alvast je doel(en). Dan gaan we aan de slag!

Afhankelijk van je te bereiken doel bekijken we gezamenlijk hoeveel begeleidende sessies je nodig hebt. Het traject begint met drie krachtige opdrachten, waarmee je ‘op koers’ gezet wordt. Daarna bekijken we wat je nodig hebt om door te gaan, waarbij het natuurlijk de bedoeling is dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt en het integreert in je dagelijkse bezigheden. Je doet dan bijvoorbeeld wekelijks verslag, waarbij je om feed-back kunt vragen.

Entreeprijs voor het eerste deel van ‘Maak een Plan’ is € 90,-

Lees hier meer over de achtergrond en de motivatie van dit aanbod: Dromers, opgelet!