Gezamenlijke kracht

Of het met onze intenties te maken heeft, dat kan je natuurlijk niet exact aantonen of meten, maar er is in elk geval veel nieuws over de bijen, de insecten en zelfs over de vogels wordt nu aan de bel getrokken. Dus we kunnen wel zeggen dat het bewustzijn en de aandacht ervoor groeit. Dat is van belang. Meer aandacht en bewondering is ook Eerherstel! Daarom ook in dit filmpje nog even de aandacht gericht op de aandacht… 😉

Ondertussen ben ik ook bezig geweest met een ogenschijnlijk heel ander onderwerp: Burgerinitiatieven en gemeenschapskracht. Ogenschijnlijk, want het heeft zeker met elkaar te maken: Gezamenlijk krijg je dingen voor elkaar, door de aandacht te richten op de oplossingen en de krachten te bundelen.

Iedereen die iets probeert van de grond te krijgen, of dat nu een gezamenlijk woonproject voor ouderen is of perkjes inzaaien met bloemen voor de bijen, loopt tegen hetzelfde aan: Regeltjes en soms tegenwerking van de gemeente, soms de moeite die het kost om mensen mee te krijgen. En toch… het beweegt! Het is echt een kracht, die  gezamenlijke kracht. Het heeft de wind mee. Het wordt ook steeds serieuzer genomen.

Gezamenlijke initiatieven kan je eigenlijk wel heel goed vergelijken met het sturen van intenties: Hetzelfde doel voor ogen hebben en je richten op de beste uitkomst, de oplossing en dat energie geven door de krachten te bundelen. Dat hoeft niet met strijd gepaard te gaan, hoewel het voor veel mensen wel zo voelt of misschien zelfs wel de motivatie is.

Toch: Wat het ook is wat je doet of van de grond probeert te krijgen, wil je echt iets bereiken, verlies je energie en plezier dan niet in strijd, onvrede, gevecht, verschillen of geschillen. Focus op Wat Wel. Stel je voor hoe het kan en hoe het er idealiter uit zou zien en ook hoe de samenwerking er op z’n best uit ziet. Dat draagt kracht in zich! Daar hoef je nog niet eens zozeer een meditatieve intentiesessie voor te beleggen, hoewel dat zeker ook zou meewerken en alles makkelijker zou maken…  wie weet een ideetje 😉

Zolang groepen of individuen met hun goedbedoelde initiatieven strijd voeren of voelen, zal dat tegen hen werken. Ik kan me voorstellen dat er frustraties zijn, maar het helpt niet om zo te klagen over ‘de systeemwereld’. Het woord systeemwereld heb ik nog nooit zo vaak op een dag horen noemen als op die dag, sterker nog: Voor die tijd had ik het helemaal nog nooit gehoord. Op die manier verscherp je de tegenstellingen en bereik je niet wat je wilt. Met schamperheid kom je niet zover, je zal juist samen moeten werken en bruggen moeten slaan. En dat kan nu. Daar is de tijd rijp voor. In elk geval hebben de wijkcoöperaties en de buurtcomité’s de wind mee en zelfs de minister achter zich staan. Ze kunnen de gemeenteambtenaren dit filmpje laten zien: