Eerherstel voor jeZelf!

Of ik ook persoonlijke consulten gaf, vroeg iemand me gisteren na afloop van een bijeenkomst in Antwerpen over het boek. Soms. In principe niet, maar er staat wel eens iemand op de stoep. ‘Dan zal het wel de bedoeling zijn,’ denk ik dan. ‘Dan zullen ze op dit moment zeker net nodig hebben wat ik hen te vertellen heb.’ En meestal is dat ook al snel duidelijk. Consulten zijn bij mij in uitzonderingsgevallen mogelijk, maar niet goedkoop 😉 Want ik heb geen zin in herhaling, ik wil dat mensen het na die ene keer zelf kunnen en reik hen daarvoor de tools aan. Daarna houden we vaak nog wel even contact (via de mail) en mogen ze me vertellen wat er allemaal goed gaat, gelukt is en zich ontwikkelt… Dat juich ik dan graag toe en ik ben er ook echt heel erg blij mee. Het maakt mij blij als mensen het zelf kunnen en mij daar niet (meer) bij nodig hebben.

Het is namelijk niet de bedoeling dat je je afhankelijk maakt van iemand! Als ik ergens wars van ben is het wel van afhankelijkheid. Ook van ‘moeten’ trouwens. Er is niemand die je kan vertellen hoe het ‘moet’, wat je wel en niet moet doen, dat bepaal je zelf. Het is voor mijn gevoel ook juist de bedoeling dat je het in jezelf ontdekt. ‘Zoek het in jezelf, je kunt het zelf,’ zeg ik dan en oké, daar geef ik dan wel wat mogelijkheden voor aan. Toegespitst op wat bij die persoon past en wat op dat moment aansluit. Healing kan ook ja, maar wat heb je er aan als ik het voor je doe? Heb je er niet veel meer aan als je begrijpt hoe het werkt en ‘de helende bron’ in jezelf kunt ontdekken?  Heb je er niet veel meer aan om te ontdekken hoe je zelf, in jezelf een omslag kunt maken?

Wat er ook aan de hand is of wat je ook mankeert, het draagt altijd een les in zich. Alles in het leven is een spiegel en gaat over jou. Het laat je iets zien. Natuurlijk, ik kan iedereen best helpen om in die spiegel te kijken, maar wat het jou te vertellen heeft, weet je alleen zelf. Als je die les niet oppikt, niet leert, komt ie steeds opnieuw weer terug, in verschillende vormen. Ofwel in gezondheidsklachten ofwel in situaties, die je meemaakt ofwel in je relaties. Of in dat alles, want alles is met elkaar verbonden. Kijk naar het patroon en ontdek welke overtuigingen en oude angsten daaraan ten grondslag liggen. Welk vertrouwen mis je bijvoorbeeld? Het vertrouwen in jezelf, je eigen mogelijkheden en je eigen kracht.

Daarom heb ik dus ook mijn boek uitgegeven, het staat er allemaal in. Je hebt er meer aan dan aan een consult, omdat het veel verder gaat dan wat ik in een uurtje voor je zou kunnen betekenen. Het is geen boek waarin ik vertel hoe het moet, het geeft inzicht, laat zien hoe het werkt en wat situaties je te vertellen kunnen hebben. Aan de hand van heel veel voorbeelden maak ik het concreet en inzichtelijk, maar het is aan jou om daar verder zelf iets mee te doen. Om daar je eigen vertaalslag van te maken. Om het in jezelf te ontdekken, te gaan voelen en zelf je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. Want dat kan ik niet voor je doen! Niemand kan dat. Alleen jij.

Wel kom ik – in dit boek – uit op een aantal universele principes, die voor iedereen gelden. Daar herkennen mensen zich dan ook in. Het grappige voor mij is, dat iedereen ergens anders op reageert, er z’n eigen ‘ding’ uithaalt dus… Dan gaat het dus over jou en niet over mij! En dat was nou precies het idee achter dit boek. Wat jou raakt of stoort of triggert of wat je herkent, dat gaat over jou. Dat is je eigen verhaal. Het leuke is dat veel mensen ook zelf beginnen te schrijven. Dat ze in elk geval weer meer gaan luisteren naar die innerlijke stem. Dat ze ‘m serieus nemen en niet meer wegredeneren of bagatelliseren. Eerherstel!

In contact zijn met jezelf maakt dat je je minder alleen voelt. Dat mensen zichzelf herkennen in mijn verhaal, maakt ook dat ze minder het gevoel hebben alleen te worstelen. Het laat je ook zien en ervaren dat je deel uitmaakt van een groter plan, een groter geheel, waarin iedereen z’n eigen functie en z’n eigen taak heeft. En dat we het uiteindelijk samen doen. Je ontdekt dat alles je iets te vertellen heeft, maar dat je de betekenis ergens van er zelf aan toekent. De waarde ervan bepaal je zelf. De waarde van jezelf, de waarde van alles wat je meemaakt, de mensen om je heen, de lessen die je krijgt in het leven en dan is er sprake van ‘Eerherstel’.

Er is wel een reden waarom ik graag met groepen ‘werk’: Omdat we dan die eenheid en verbondenheid kunnen ervaren in ‘het veld’ dat we ter plekke creëren en dat versterkt de gezamenlijke kracht. En als we ons dan gezamenlijk richten op Eerherstel – van onszelf, van de natuur, onze eigen natuur, Moeder Aarde, het Goddelijke in onszelf – dan geven we dat kracht, dat versterkt onszelf en wij versterken de beweging. Vandaar dat het gezamenlijk intenties sturen ook zo goed aansluit op het boek. Door je te richten op de meest wenselijke uitkomst van wat dan ook, maak je de omslag in je eigen gedachten al. Daar gaat het om. Ergens in geloven, vooral in jezelf!

En dat is ook waarom ik niet tegenover mensen wil zitten – in de vorm van een consult bijvoorbeeld – die alleen maar ‘ja-maren’ en hun verhaal kwijt willen om bevestigd te worden in hun drama’s en ellende. Daarvoor ben je bij mij niet aan het goede adres. ‘Stap uit je slachtofferrol’, zeg ik dan. Het is maar een verhaal… ‘Neem het heft in eigen hand!’ Daar heb je veel meer aan. En ook aan het boek trouwens 😉 Wat nog altijd goedkoper is dan een consult. Hoeveel consulten wil je nog hebben van hoeveel verschillende mensen die je de weg moeten wijzen, die je alleen zelf kan ontdekken?
Onthoud een ding: De beste leermeesters verwijzen je terug naar jeZelf! Alles is in jezelf te vinden… En ja, we kunnen elkaar versterken en spiegels voorhouden, we zijn elkaars leermeesters. Maar de enige stap die te zetten valt is dat je in jeZelf gelooft en ontdekt wie je Zelf bent. Maak jezelf vrij. Denk niet dat anderen beter zijn, het beter weten of meer waard zijn.

EERHERSTEL voor jeZelf!

En het boek kan je hier bestellen!