Dromers, opgelet! ;)

Zoveel mensen, zoveel dromen…

Dromen zijn geweldig, je hebt ze nodig. Want alles begint met een idee, een doel, een ideaal, een ingeving… Eerst zal je op het idee moeten komen, dan begin je het voor je te zien, dan kan het zich verder ontwikkelen.

Ook dromen over een mooie nieuwe wereld, een schone wereld en een wereld waar vrede heerst is perfect! Het is veel wijzer en waardevoller dan je maar kritisch uitlaten over ‘de huidige stand van zaken’, mopperen en klagen, er niet in geloven en elk initiatief de grond in boren. Van sceptici, critici, angsthazen, doemdenkers en beste stuurlieden aan wal kunnen we geen verandering verwachten. De dromers worden door hen al snel ‘naïef’ genoemd, maar wat ze nog niet door hebben is dat de dromers een stuk slimmer zijn. Het getuigt van meer intelligentie om optimistisch te zijn dan om maar negatief te blijven doen. Daar is inzicht voor nodig, waar het de zogenaamde ‘realisten’ aan ontbreekt: Wij creëren de wereld en wij hebben hem zo gecreëerd als hij nu is, hij is zoals wij hem waarnemen en als we in staat zijn dat in te zien, zijn we ook in staat andere keuzes te maken. Door op andere zaken te focussen, bijvoorbeeld op oplossingen in plaats van op problemen, geven we een andere draai aan de werkelijkheid.

Dromers hebben de toekomst. Dat zijn degenen die een mooie, nieuwe wereld aan het creëren zijn. Toch hebben deze dromers nog wel een beetje te lijden van alle sceptici en critici om zich heen, of… misschien van de criticus in zichzelf? Dromen is heerlijk, maar het hoeft geen vluchten uit de realiteit te zijn. Hoe maak je je dromen waar? Hoe breng je ze in de praktijk?

Laten we eerlijk zijn, heel veel dromers zitten met dezelfde soort frustratie. Ze willen wel, maar…. Ze wensen het… maar het komt niet van de grond. Misschien willen ze wel, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Of ze willen het ergens wel… maar er zitten nog allerlei angsten in de weg. Het punt is: het is belangrijk voor dromers om concreet te worden. Om daadwerkelijk stappen te zetten. Om gewoon te beginnen. En om ook door te gaan. Om een Plan te hebben!

Als je een berg gaat beklimmen, kan je misschien de top wel zien in de verte, maar hoe het pad precies loopt, dat kan je onmogelijk al weten. Toch begint het bij het zetten van de eerste stap. Er komt niemand om jou even huppekee, van de een op de andere dag, in een keer boven op de berg zetten. Hoezeer je daar ook naar verlangt. Je zal zelf elke stap moeten zetten. En als je weet waar je naartoe op weg bent, weet je welke kant je op moet. Na de eerste stap, wijst de volgende zich vanzelf.

In die zin hebben dromers wel een beetje ‘realiteitszin’ nodig. Wie z’n dromen werkelijkheid wil laten worden, zal ergens moeten beginnen, concrete stappen moeten zetten en een Plan moeten maken. Een plan wat zeker niet eerst helemaal 100% uitgestippeld hoeft te zijn, maar wel houvast en richting biedt en met je mee gaat werken. Ook dat hoort bij het creëren: Weten waar je naartoe gaat, doelgericht je pad bewandelen, keuzes maken, niet afwachten, maar doen.

Daar is het NU de tijd voor. Het is NU de tijd om onze dromen waar te gaan maken. Het is niet nodig om ze maar uit te blijven stellen, om maar af te wachten tot…

Daarom heb ik een nieuw aanbod, naast ‘Herschrijf je eigen leven‘ of in combinatie daarmee: “Maak een Plan.”

Wat is het wat jij wenst? Heb je al een Plan?
‘Maak een Plan’ is bedoeld voor iedereen die wel een opstapje kan gebruiken en richtlijnen nodig heeft bij het beginnen en een duwtje in de rug wenst. Je kunt mailen als je mee wilt doen, we beginnen donderdag 1 juni. Ben je er klaar voor? 😉