Revisie

‘Klimaat groot struikelblok bij G7-top’ lees ik en ook in Nederland is het klimaat een van de grote geschilpunten tijdens de formatie van een nieuw kabinet. Het onderwerp staat in elk geval wel hoog op de agenda en het vraagt aandacht. Klimaat en milieu, het interessante is dat deze woorden allebei ook in sociale context gezien kunnen worden en dat het zelfs met elkaar te maken heeft.

Een gezond klimaat en een goed milieu hebben we nodig. Vrede op de wereld – willen we dat niet allemaal? – heeft alles te maken met een gezond klimaat en een goed milieu. We kunnen niet goed gedijen zonder. We hebben allemaal gezond voedsel, schoon water en frisse lucht nodig. Dat maakt ons gezonde mensen en een gezond lichaam gaat samen met een gezonde geest. Of andersom? In elk geval hebben lichaam en geest met elkaar te maken en invloed op elkaar. Gedachten kunnen ook vervuilend zijn, ‘giftig’ zijn zelfs. Hoe we denken over elkaar, over onze medemens, over onszelf en over de natuur, ook onze eigen natuur, bepaalt of er harmonie is tussen lichaam en geest en tussen mens en natuur. Die harmonie hebben we nodig om te overleven en te kunnen genieten van het leven.

Hoe creëren we nu een mooie, schone, harmonieuze wereld? Simpel gezegd zijn de politieke vertegenwoordigers en de machthebbers een afspiegeling van de bevolking. Het begint bij ons, in onszelf. Als wij er allemaal van doordrongen zouden zijn dat de harmonie in de wereld bij onszelf zou beginnen en eerst zelf opschoning zouden houden in onze eigen geest, voordat we anderen beschuldigen van wat dan ook, zou dat al wonderbaarlijke gevolgen hebben. Als we allemaal verantwoordelijkheid zouden nemen voor onszelf door bewuste keuzes te maken in wat we wel en niet tot ons nemen, zowel qua voedsel voor het lichaam als qua voedsel voor de geest, zou de wereld er heel anders uitzien. Het begint niet bij de politieke leiders en ook niet bij de machtigste of rijkste mensen op de wereld, het begint bij onszelf. Zowel de media als de politiek als de supermarkt en de machtige rijken zijn een afspiegeling van onszelf. Hoeveel macht kennen wij toe aan factoren buiten onszelf en hoeveel macht geven we daarmee uit handen? We voelen ons afhankelijk en machteloos zolang we niet weten hoeveel macht we zelf in handen hebben.

‘Een puur gebed, een zuivere intentie, een wens vanuit het hart, heeft net zoveel kracht als het kleine goedgemikte steentje, waarmee David de reus Goliath omver wierp,’ garandeert White Bull. Zoveel macht en kracht hebben we. Als we dat echt zouden beseffen, dan zag de wereld er al heel anders uit. Laat je dus niet ontmoedigen door wat dan ook, blijf de focus houden op wat je wenst, wat je graag zou willen zien, zie het alvast voor je. Ga de natuur in en geniet van de bloemen, de dieren, de levenskracht, de creatiekracht, geef je aandacht aan de schoonheid van het leven, geniet van alles wat zomaar groeit en bloeit. Zie het mooiste in je medemens, kijk eens dwars door de verschijningsvormen heen naar wie de ander echt is.

Laat je niet misleiden, niet door ‘problemen’, niet door conflicten, niet door oneffenheden, niet door drama’s en niet door allerlei oordelen. Hou koers. Blijf gefocust op wat de meest wenselijke uitkomst is, zie die mooie, schone, vredige wereld alvast voor je en probeer het zo te beleven. Elke dag. Geen ander bepaalt voor jou wat je ziet, je bepaalt het zelf. Je kunt je blik richten op alles wat mooi is, goed is en de ideale uitkomst voor ogen houden. Dat geldt voor alles, voor elke situatie. Hoe wij naar de wereld kijken, bepaalt wat we zien.

We hebben in al onze onbewustheid een wereld gecreëerd die hoognodig toe is aan revisie. De revisie – het herzien – vindt plaats door onze ogen. Zowel de hel als het paradijs bestaan alleen in onze beleving van de werkelijkheid. Besef dat goed. Want dan weet je dat je kan kiezen. En precies die keuze maakt uit.

Dat kleine welgemikte steentje, vergeet het niet, heeft meer macht dan de grootste reus.