Hoe is jouw wereldbeeld?

Het deed nogal wat stof opwaaien – mijn reactie op het ‘bewust niet stemmen’ gisteren en ja, dat kwam wellicht ook door mijn toon… Ik reageerde op een artikel dat rondgaat in bepaalde kringen, waarin uitgebreid uiteen gezet wordt waarom ‘bewust niet stemmen’ zinvol zou zijn. Waarom wind ik me daarover op eigenlijk?  Omdat veel bewuste mensen zoekende zijn naar ‘de weg’ en meer specifiek ‘hun eigen weg’ en het gevoel hebben dat het ook anders kan op de wereld en ja, dat is ook zo. Dat vind ik ook. Als iedereen mee zou doen, zou durven om stappen te zetten op die weg, in het dagelijks leven, NU, met de mogelijkheden die je elke dag hebt, in alle keuzes die je maakt, ook als je boodschappen doet bijvoorbeeld, dan dragen we bij aan die verandering.

Ik zou ook graag een ander economisch en politiek systeem zien, maar ik zie ook dat die veranderingen in aantocht zijn. Het begin is er. Marianne Thieme en Jesse Klaver vertegenwoordigen naar mijn idee die vernieuwing, het lukt ze aardig om door te dringen en die boodschap uit te dragen. En ze doen het goed in de peilingen. Daarbij vindt de partij voor de dieren het belangrijker om geen concessies te doen en vast te houden aan haar idealen en op die manier invloed te hebben op het geheel, terwijl Jesse Klaver de beweging in gang zet door wel de samenwerking te zoeken met andere partijen. Maar okee, of mensen nou wel of niet gaan stemmen en waarop, dat mag iedereen natuurlijk zelf weten. Dat is ieders goed recht. Waar het mij om gaat is dat het wereldbeeld dat in de artikelen over ‘bewust-niet-stemmen’ geschetst wordt over ‘leugenachtige systemen’ die in stand gehouden worden juist ook iets creëren wat je in stand houdt.

Hoe je naar de wereld kijkt, het beeld dat je hebt, de manier waarop je kijkt, dat heeft invloed op wat je ziet. En dat creëert altijd meer tweedeling als je denkt in ‘wij’ en ‘zij’ en in anderen of in systemen ‘het kwaad’ ziet. Het is helemaal waar dat deze wereld nog grotendeels wordt geregeerd door economische belangen, maar dat zouden we toch juist graag anders zien? Daarin kunnen we juist nu andere keuzes maken, waarmee we veranderingen in gang zetten. We doen er nu eenmaal allemaal aan mee, want we leven op deze wereld. Ik neem aan dat iedereen wel eens naar de supermarkt gaat, ook daarmee ondersteun je dat ‘oude economische systeem’. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld heel bewust ervoor kiest om alleen nog maar ‘eerlijke producten’ te kopen, maak je al een verschil. In alles wat je doet, kan je zelf een verschil maken.

Het geen vertrouwen hebben in de ontwikkelingen die gaande zijn, is naar mijn idee het grootste probleem. Als je vertrouwen hebt in jezelf, zie je een andere wereld. Dan heb je er vertrouwen in dat alles juist de goeie kant op beweegt. Dat er veranderingen mogelijk zijn. Dat we daar zelf aan bij kunnen dragen. De verandering, dat zijn wij.

Globaal bekeken kan je zeggen dat er een nieuwe balans ontstaat, we zijn op weg naar een nieuw evenwicht, yin en yang, tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen geven en ontvangen, meer respect voor de aarde en minder onderdrukking of overheersing op basis van macht. Dat gaat ook over de balans in onszelf, over bewust handelen, in overeenstemming met je eigen innerlijke waarheid stappen zetten. Je niet laten onderdrukken, je uitspreken, ergens voor durven staan, zodat je jezelf trouw bent. We hebben nog een heel terrein te winnen, wat dat betreft. En waar je in gelooft, dat bepaal je zelf, maar hoe bereiken we meer vrede op de wereld? Door met elkaar in dialoog te gaan, door vertrouwen te hebben, door de eenheid te zoeken, door te begrijpen dat wat de wereld ons spiegelt ons onszelf laat zien en ons idee over de wereld en onze eigen kracht? Of door de wereld te zien als iets waar we niks mee te maken hebben, met vijanden, systemen die we niet vertrouwen en afwijzen, wat alleen nog maar meer dualiteit in de hand werkt?

Waar je aandacht aan besteedt, groeit en wat je afwijst ook. Wat is wijsheid? Je eigen gevoel volgen en je niks wijs laten maken door anderen. Want er wordt aan alle kanten gemanipuleerd, juist ook door degenen die het over manipulatie hebben. Maar je bepaalt zelf wat voor jou Waar is en of je je laat manipuleren.

Hoe zie je de wereld en hoe zou je de wereld willen zien? Wil je geloven in ‘het kwaad’ of in ‘het goede’? Geloof je in jezelf en het verschil dat jij kunt maken? Door de wereld voor je te zien zoals je hem wenst? Wat wil je wel in plaats van wat wil je niet? Elk verzet versterkt juist wat je niet wilt. Alles lost zich op als je je verzet ertegen opgeeft. Dus ja… waar maak ik me eigenlijk druk over? Ik geloof in die mooie nieuwe wereld, die we tegemoet gaan. En ik ga me focussen op alle positieve veranderingen die ik nu al zie! Ik verheug me op de vernieuwing. Het is een boeiend proces van bewustwording, waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.