Afwijzen is geen oplossing

Afwijzen is geen oplossing. Er zijn mensen die denken dat het helpt om ‘bewust’ niet te stemmen om een ander systeem sneller te bewerkstelligen. En waar komt dat andere systeem dan vandaan, denk je? Komt dat zomaar uit de lucht vallen?

Vernieuwing komt van binnenuit, niet alleen vanuit onszelf, maar ook van binnenuit het ‘oude systeem’ en van binnenuit bedrijven, organisaties, gemeenschappen, landen en ja, ook vanuit de journalistiek en de politiek. Nog altijd is het een reflectie van onszelf, de veranderingen volgen op de ontwikkelingen in de samenleving, van de mensen. En daarom kun je juist beter wel meedoen in plaats van niet. Wees zelf de verandering, sla bruggen waar mogelijk, denk na over hoe het ook anders kan en neem het voortouw in je eigen omgeving.

Afwijzen is net als boos zijn en anderen de schuld ergens van geven, terwijl je toch daarmee echt ‘de macht’ buiten jezelf plaatst. Je zet jezelf buitenspel. Jezelf beter of meer waard voelen dan een ander is nooit terecht, want de ander ben je ook zelf. Wat je tegenkomt in de buitenwereld, laat je jezelf zien. Je daar tegen afzetten en het afwijzen betekent dat je nog volop in de dualiteit zit, in het gevecht, je plaatst daarmee juist veel meer macht buiten jezelf.

Kom met een alternatief, in plaats van te vechten tegen het oude. Zoek kansen en mogelijkheden en doe mee, dan heb je zeggenschap. Als je echt wilt dat er iets verandert, ga je toch niet aan de kant staan en roepen dat het allemaal anders moet en vervolgens boos mopperen dat men het niet doet? Dat is pvv-gedrag. Dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Trouwens, als je niet stemt, moet je ook niet klagen.

‘Zien jullie de vernieuwing niet?’ zou ik willen zeggen tegen degenen die denken dat je door niet te stemmen de zogenaamde frequentie kan verhogen, dat je door er niet aan mee te doen iets kan veranderen. Kijk beter. Waar kijk je naar? En wat hou je daarmee in stand? Alles wat je afwijst blijft! Alles waar je mee vecht, bevestig je. Hoe is je wereldbeeld eigenlijk als je alles ‘manipulatie’ en ‘leugenachtig’ noemt? I’m sorry, maar dat is niet erg verlicht.

Met niet stemmen hou je juist de gevestigde orde in stand. Je kunt  wel ’tegen’ het hele politieke systeem zijn, maar stem dan gewoon voor iets anders. Er zijn nog nooit zoveel partijen geweest en er zijn ook veel partijen die juist verandering beogen van het hele systeem. Wat dacht je van het basisinkomen? Zou dat geen enorme verandering betekenen in het economische stelsel? Er zijn meerdere partijen die dit in hun programma hebben staan: De burgerbeweging, de partij voor de dieren, Mens en de Vrijzinnige partij. Misschien nog wel meer.

Je leeft op deze wereld, de verandering zijn wij. En we zijn deel van het geheel. Je zegt toch ook niet: De wereld bevalt me niet, dus ik doe niet mee? Waarom ben je hier, denk je? Om je eigen bijdrage te leveren, om te leven, om de verandering te zijn die je wenst te zien in de wereld. Daar zal je dan een weg voor moeten vinden. Jouw weg. En wat jouw weg is, bepaal je zelf. Dat is helemaal waar.

Maar door protest en tegen zijn en afwijzen van wat er is, bereik je niks. Alleen het tegendeel. Kijk waar je voor bent. Focus op de wereld zoals je hem zou willen zien en zet je eigen stappen in die richting. Spiritualiteit is niet dat je je afzondert en onttrekt, de wereld afwijst en jezelf ‘anders’ vindt dan anderen, het is juist het toepassen van de spirituele ‘wetten’ in de praktijk, waar het over gaat.  Het toepassen in je eigen leven, in de dagelijkse praktijk. Hoe kan je denken de dualiteit overstegen te zijn als je wereldbeeld zo zwart-wit is?

Er is pas vrede in de wereld als wij de vrede in onszelf gevonden hebben. Dat betekent dat wij ook een vredige wereld kunnen zien. Dat we helemaal niets afwijzen, maar alles met de ogen van liefde bekijken en zelf geen vijanden meer zien. We zijn een, weet je nog? Wat betekent eenheid? Dat wat je waarneemt je jezelf laat zien. Dat er actie-reactie is. Dat we samen de verandering zijn. En ja, we zijn allemaal deel van dat hele spel, wat hier gespeeld wordt. Overzie het spel en zie je eigen rol in het geheel. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld.