Wit

Wit is de kleur van Vrede. Wit is ook de kleur van een nieuw begin. Alles is mogelijk. Een nieuwe bladzij, een hagelwit blad, hoe kleuren we dat in? Als alles mogelijk is, wat zou je dan kiezen?

Wit is de kleur van overgave, de witte vlag: Ik geef de strijd op. Maar je bent geen verliezer als je niet meer strijd, je bent een winnaar als je kiest voor vrede. Je bent een winnaar als je het opgeeft om je gelijk te halen, je bent een winnaar als je je eigen onvrede niet projecteert op anderen, je bent een winnaar als je de ander probeert te begrijpen, verschillen wenst te overbruggen, een ander kan je bereiken vanuit je hart.

“Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I’ll meet you there.” Rumi

Misschien kunnen we met ‘wit’ iets laten zien, dat we ervoor kiezen dat veld te betreden, voorbij de meningsverschillen, het veld van vrede en eenheid. Zoals deze vrouwen, met tienduizenden zongen ze: “….from the north to the south, from the west to the east,
hear the prayer of the mothers, bring them peace, bring them peace…”

Wit is ook de kleur van de onschuld. Onbevlekt.
Het is licht, alles kan lichter worden, oplossen in het licht…
Wit is puur, het is vol mogelijkheden, het is de oorsprong.

Divine Mother: “I want you to move into the Infinite field where Pure Intelligence is capable of discovering the perfect solution to every challenge.”