Kiezen voor saamhorigheid

Het vraagt ons om kleur te bekennen, om ons solidair te verklaren met elke medemens, van welke kleur, nationaliteit, cultuur, religie of geslacht dan ook. Het wordt nu wel heel duidelijk waar het om gaat. Laten we ons tegen elkaar uitspelen of kiezen we voor de saamhorigheid? Zetten we hier iets tegenover wat veel en veel sterker is? Ja, daar leidt het uiteindelijk toe.

Natuurlijk zijn het onwenselijke en onmenselijke ontwikkelingen, die zich aftekenen, aangevoerd door een zelfingenomen malloot met een rode stropdas, die als een dolle stier tekeer gaat. ‘Wat zou er gebeuren als we hem eens 24 uur lang dood zouden zwijgen in de (social) media?’ vroeg iemand in Indonesië zich af en deed een oproep daartoe. ‘Of nog langer? Na een week zou hij imploderen. Want hij geniet van alle aandacht.’ Ik denk dat deze persoon gelijk heeft. Energetisch gezien is het heel onverstandig om hem al die aandacht te geven, om ons te laten triggeren en om in alle hevigheid te protesteren. Het wordt er alleen maar erger van. Olie op het vuur.
Tegelijkertijd schudt het de wereld ook wakker en staan mensen op om een ander geluid te laten horen. Het leidt dus ook tot saamhorigheid en bundeling van de krachten.

De kunst is om het vooral geen ’tegen’-beweging te laten zijn, want ’tegen’ werkt altijd averechts. Dat versterkt waar je tegen vecht. De blik richten op wat wel, dat heeft kracht.

In de nieuwe boodschap die ‘WIJ’ doorkregen, wordt benadrukt hoe belangrijk het is om gefocust te blijven op de ideale wereld die we wensen. Dit roept een sterk verlangen in ons op, nietwaar? Een verlangen naar een vredige wereld, waarin we gelijkwaardig zijn en waarin iedereen met respect behandeld wordt, niet alleen mensen, ook dieren. Eerbied voor de aarde, de natuur, haar bewoners, haar grootsheid en haar schoonheid.

Hoe bouwen we iets nieuws op? Heel eenvoudig: Door ons te concentreren op wat we wel wensen. “In de eerste plaats begin bij jezelf en je directe omgeving. Kom samen met een vredelievend hart, laat je ego thuis en probeer te leven alsof je reeds in deze ideale wereld leeft waar zorgen voorgoed verleden tijd zijn. Proef ervan en geef dit gevoel door op allerlei manieren. Zo wordt een sterke basis gelegd om vanuit het volk een liefdevolle stem uitdrukking te geven. Vergeet niet dat leiders gekozen worden door het volk en het is aan het volk om de vonk van vrede door te geven.”

Dit vraagt een omslag en daarvan worden we ons meer en meer bewust. We hoeven het niet af te laten hangen van ‘onze’ leiders, we kunnen zelf krachtige stappen zetten, samenkomen, bewegingen in gang zetten, elkaar versterken en NU alvast beginnen met leven op de manier waarop we zouden willen leven. Want vergeet niet: Waar je de aandacht op richt groeit. En alles wat ons raakt, triggert, kwetst, schokt of uit balans brengt vraagt om een ferme wens: Wat willen we wel? Dan focussen we daarop. Laten we vooral niet meedoen aan het versterken van het drama, de tweespalt en de angst.

‘Vergeef hen, want ze weten niet beter,’ zei Jezus toch? Vergeven leidt tot vrede. Vergeven werkt oplossend. Daarmee zeg je nog niet dat je bepaalde daden goedkeurt, maar je brengt meer vrede, je bevrijdt jezelf. Die kracht van vrede hebben we in ons. En door ons te verbinden, kunnen we ervaren dat we in deze gezamenlijke kracht iets nieuws van de grond kunnen krijgen. Een wereld zoals we dat wel wensen.

Happy View zal je op de hoogte houden van activiteiten, waar je je bij aan kan sluiten. Mocht je zelf iets organiseren, laat het ons weten. Laten we vooral de krachten bundelen. Want ook al zullen we vast en zeker nog wel wat geduld moeten hebben, het is wel aan ons om ons in te zetten om die mooiere wereld te manifesteren. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. En hoe meer kracht.