Contrast en creatie

Contrast heb je nodig om te bepalen wat je wilt, volgens Abraham (Esther Hicks). Contrast, dat wil zeggen, iets te zien krijgen wat lijnrecht staat op wat je wenst, lanceert sterke verlangens naar het tegendeel. En dat is het begin van de creatie. De ‘stap 1’ die je nodig hebt. Stap 2 gebeurt dus onmiddellijk ook: het verlangen tekent zich duidelijk af. Hoe sterker de onvrede, hoe sterker de ‘raket’ die je lanceert naar het universum met wat je wel wil. En de kracht die daarachter zit helpt. Dus, wees dankbaar voor het contrast, het heeft een functie en is zelfs enorm dienstbaar in het hele creatieproces.

Dan moeten we alleen niet de vergissing maken het onwenselijke vast te houden door net te doen alsof het zo is en blijft en onveranderlijk is. Het wil juist geen bevestiging, erkenning en aandacht, accepteer het niet als ‘realiteit’, maak van je wens ‘realiteit. “Ask and it is given,” is de spelregel van het universum. Daar zal je wel in ‘moeten’ geloven en op ‘moeten’ vertrouwen, niet omdat het anders niet zo werkt, maar omdat je ander ‘het verkeerde’ bestelt! Als je twijfelt, bestel je een twijfelachtig resultaat. In die zin bepalen wij dus zelf de uitkomst.

De volgende stap is dat het universum aan het werk gaat en mogelijkheden zoekt om ‘het’ af te leveren, bij wijze van spreken. Dat betekent dat wij ons helemaal niet bezig hoeven te houden met het ‘hoe’. Simpelweg vertrouwen dat er aan gewerkt wordt en dat het onderweg is. En dan komt de meest cruciale stap en dat is wel aan ons:  Er klaar voor zijn, het ontvangen. Open staan om het te ontvangen. Je kunt ook vragen: Breng het me op de makkelijkste manier, de manier die ik het best herken en kan ontvangen (om jezelf een handje te helpen.)

Zo, nu begrijp je waarom het zaak is de aandacht te verleggen naar wat je WEL wilt en vooral niet met je aandacht moet blijven voeden wat je niet wilt. Dat vraagt sturing van je gedachten, het vraagt oplettendheid, bewustheid, focus. En duidelijkheid. Wees duidelijk en vastberaden. En wees ervan overtuigd dat het in aantocht is. Er wordt aan gewerkt. Het universum maakt geen fouten. Dat bezorgt je precies waar je om vraagt. Wij maken wel ‘fouten’ in wat we wensen en vooral in het ‘zien’ hoe we op onze wenken bediend worden. Het is voor ons soms een hele kunst om bij te sturen, om onze aandacht te verleggen en om er blindelings op te vertrouwen dat we het krijgen zoals we het wensen. Want, ja, volgens de spelregels van het universum krijg je ook wat je niet wenst, als dat is waar je je mee bezig houdt. Ben je bang dat…. dan vraag je om dat waar je bang voor bent. Per ongeluk natuurlijk. Maar toch…

Ook zullen we geduld moeten hebben, want als we ons er mee bezig houden dat ‘het’ er nog niet is, geven we opnieuw aandacht aan wat er mist. Zodra we in staat zijn ons gevoel te veranderen – omdat we zeker weten dat het er al is en zich zal vertonen en er klaar voor zijn – kan het afgeleverd worden. Het sluit dus aan op ons gevoel. Niet op onze gedachten. Maar we sturen zelf ons gevoel ergens over met onze gedachten. Of met onze overtuigingen. “We zullen een vibrationele match moeten zijn” in de woorden van Abraham. Want zolang we bijvoorbeeld leven met een voortdurend gevoel van ’tekort’, kan de overvloed er niet in. Dat klopt helemaal nietwaar? Wat hierbij helpt is ‘het jezelf toestaan’ en ‘bereid zijn’ om ‘het’ te ontvangen. En het je alvast voorstellen natuurlijk.

Wat nu als het over gezamenlijk creëren gaat? Zeer boeiend wat er nu allemaal gebeurt op de wereld wat dat betreft. Daarvoor geldt hetzelfde. Gezamenlijke kracht versterkt. Maar wie dit proces begrijpt is in het voordeel. En hoe meer mensen zich gezamenlijk afstemmen op wat we wel willen – bijvoorbeeld vrede, verdraagzaamheid, saamhorigheid en een schone, liefdevolle wereld, waarin we met plezier samen kunnen leven – hoe meer kracht dat heeft. Dat is het bewustwordingsproces dat nu sterk op gang wordt gebracht, waar we nog veel sterker in mogen gaan geloven en wat we nu kunnen gaan begrijpen.

Bij deze dus (nogmaals) een oproep om je niet van de wijs te laten brengen door wat je waarneemt, maar het te gebruiken om je wensen duidelijk te formuleren en de kracht daarvan te versterken door je te focussen op wat je wel wil, samen met anderen.

Oja, een ding moet je je realiseren: Alles komt terug bij jezelf. Dus wens vooral liefde, inzicht en healing voor degenen die dat heel hard nodig hebben. Wens nooit iemand iets hatelijks toe, want dat is ook niet goed voor jezelf. De Liefde overwint alles. Want dat is de sterkste kracht. Het verbindt. Jou met anderen, jou met jezelf en jou met alles wat je wenst. Dat vraagt ruimte, geduld en vertrouwen.