Meesterschap

Je kunt je vanaf nu abonneren op deze Bespiegelingen, iedere keer als er een nieuwe verschijnt, krijg je dan een e-mailbericht. Zie het blokje links onderaan.   

De videocursus, Verwerf Meesterschap, daar ga ik nog even wat meer over vertellen. Het is zo leuk om ermee bezig te zijn, omdat het zichzelf creëert en mij ondertussen ook een spiegel voorhoudt: Mijn missie en mijn uitdaging worden me steeds duidelijker. Grappig genoeg leer ik er zelf veel van en dat is onder andere: Doorgaan. Doorgaan op de ingeslagen weg, verbeteren waar mogelijk, goed luisteren naar ingevingen en goed afstemmen op de ‘innerlijke wijsheid’ en ondertussen ontdekken wat het specifieke is aan mijn verhaal, mijn boodschap.

Natuurlijk zijn er zoveel mensen die anderen inspireren en coachen en boeken schrijven en video’s maken en… van alles doen om de medemens te helpen en te motiveren en hun methode ‘aan de man’ te brengen. Waarom zou ik daar nog iets aan toevoegen? Dat is dus niet de juiste vraag! Het is een kwestie van ontdekken wat zich via mij een weg wil banen, net zoals jij je eigen specifieke en unieke bijdrage levert in het leven. Maar ook dat is niet helemaal het juiste uitgangspunt: het voor de wereld willen doen. Je kunt het niet voor anderen doen, een ander is verantwoordelijk voor zichzelf. Natuurlijk, ik kan mijn inzichten, ervaringen en ideeën delen, vertellen wat ik ontdekt heb en wat ik vooral doe is de basisprincipes achter healing, problemen oplossen en creëren wat je wenst uitleggen, omdat ik denk dat het voor veel mensen nuttig is om dat te begrijpen. Het maakt het leven leuker en makkelijker en het maakt je vooral onafhankelijker van anderen en van uiterlijke omstandigheden en je hebt zelf een positieve invloed op  je eigen leven en op het geheel. Het maakt je vrij en krachtig.
Daar had ik zelf behoefte aan en ik kom veel mensen tegen die daar behoefte aan hebben. Ik ga ervan uit dat mensen die bij mij aankloppen, precies dat nodig hebben wat ik te bieden heb: Op eigen benen staan en in jezelf op zoek gaan naar de antwoorden en oplossingen, je eigen kracht ontdekken en jezelf durven te zijn. Afhankelijkheid hebben we niks aan.

Als je bedenkt dat we in een tijd leven waarin we toewerken naar meer gelijkwaardigheid, minder paternalisme, zullen we ook in deze wereld van spiritualiteit, healing en coaching een slag ‘moeten’ maken. Er is niet één methode, die je je kunt ’toeëigenen’ bijvoorbeeld, waarvan je kunt zeggen ‘die is van mij en als jij hem gebruikt, moet je je houden aan mijn spelregels en mijn naam gebruiken’. Het is niet zo dat de methode van een ander ‘heilig’ is en jij er niet op je eigen manier mee om mag gaan. We kunnen heel veel leren van elkaar, ervaringen uitwisselen en delen, maar dat is iets heel anders. Dat is veel gelijkwaardiger en vrijer.

Net als met schrijven: Je leert eerst hoe je een pen vast moet houden, je leert het alfabet, je leert spelling en grammatica, je leest wat anderen geschreven hebben en vervolgens schrijf jij je eigen verhaal. Er zijn spelregels, die we afgesproken hebben met elkaar, net zoals er verkeersregels en wetten zijn, maar ze zijn er om het onderlinge verkeer te dienen, om ons te dienen, niet om ons te beperken en onder de duim te houden. Soms lijkt het daar wel op, maar wat me opvalt is dat mensen vooral zichzelf klein houden. Al die kaders (regels, eisen en verwachtingen van hoe het moet en hoort) worden vaak als excuus gebruikt, net zoals ‘geen geld’ vaak als excuus wordt gebruikt om – klagend en ontevreden – in de comfort-zone te blijven zitten.

Zet een stap, maak een keuze, neem een beslissing en alles komt in beweging. Maar het is wel jouw beslissing, leg dat niet bij een ander neer. Maak een ander daar niet verantwoordelijk voor. Ik heb deze cursus ‘Verwerf Meesterschap’ genoemd, omdat meesterschap het tegenovergestelde is van ‘slachtofferschap’. Stap uit het slachtofferschap, had ik ook kunnen zeggen. Veel mensen hebben hun eigen slachtofferschap niet eens door, maar alles waarvan jij je afhankelijk voelt is een vorm van slachtofferschap. Alles waarvan je het idee hebt dat het jou beperkt, dat je er een ander voor nodig hebt of wat een ander jou heeft aangedaan, alles waarom je jezelf zielig vindt of miskend voelt, het zijn allemaal excuses om niet op te staan in je eigen kracht.

Ahum, het misschien niet echt een comfortabele boodschap dus, die ik heb… eerder een confronterende. Maar ik breng hem behalve duidelijk ook liefdevol en het kan je bevrijden. Je krijgt alle instrumenten aangereikt om je eigen leven op een nieuwe manier vorm te gaan geven. Vanuit je eigen kracht.

De reden dat ik het zo doe, is omdat ik het geduld niet heb om naar lange klaagverhalen te luisteren, maar dat zou je zelf ook niet moeten willen. Ik ga je er niet in bevestigen, dat zou je zelf ook niet moeten doen. Een van de onderwerpen is ook ‘ja, maar…’ – het is de kinderlijke mind die altijd iets te ‘ja-maren’ heeft en dat is precies wat je ondermijnt en tegenhoudt om gehoor te geven aan je innerlijke stem, je intuïtie, je creatieve ideeën. Meesterschap is het ontwikkelen van een volwassen mind, die je dienstbaar is en mogelijkheden ziet, met je meewerkt in plaats van je tegenwerkt en die eigen verantwoordelijkheid neemt. Want we zijn tenslotte allemaal zelf verantwoordelijk voor onszelf. Het leven overkomt je niet, het heeft je alles te bieden en het is maar net wat jij ervan maakt.