Wakker worden

‘Wakker worden’, wat is dat eigenlijk?

Het valt me op dat de term ‘wakker worden’ zo vaak wordt gebruikt in de context van ‘door hebben hoe we gemanipuleerd worden’ en dat is het niet. Dat is zelfs versterken van de dualiteit. Wakker worden is misschien wel ‘het spel doorzien’ maar in een ander opzicht dan ‘doorzien welke spelletjes er gespeeld worden door boosaardige krachten’, waar wij dan de dupe van zijn. Als men zich afvraagt waarom ‘het’ toch zo lang duurt voordat er iets verandert in de wereld, zou men toch echt beter naar zichzelf kunnen kijken. De wereld is onze spiegel. Zolang men ‘het kwaad’ ziet in die spiegel, denkt men kennelijk nog in termen van ‘goed en kwaad’ en plaatst daarmee de verantwoordelijkheid buiten zichzelf. Onderzoek je eigen gedachten, je eigen idee van slachtofferschap en zie wat je in jezelf ontkent en wat je daarmee in stand houdt. Dualiteit.

Dualiteit bestaat niet, alleen in onze beperkte beleving. Het is denken in afgescheidenheid. Terwijl we een zijn, terwijl alles een geheel is. De zogenaamde realiteit, zoals we die waarnemen is een gezamenlijke creatie en we kunnen net zo goed iets anders creëren – als het ons niet bevalt wat we tegenkomen. Dat besef is wakker worden. Maar wat we nog altijd zien is dat ‘men’ de strijd aangaat met dat wat al gecreëerd is en het daarmee voedt, versterkt en nog meer bestaansrecht geeft. Wil je het in stand houden of wil je iets nieuws? Concentreer je dan op wat je wel wilt. Creëer het nieuwe door daar op te focussen. Door je aandacht te richten op wat wel goed gaat, wat wenselijk is en prettig is, dat wat je wel wil. Dat is de enige manier. Want wij voeden alles met onze aandacht, onze gedachten en ‘wakker worden’ betekent dat je dàt spel doorziet.

Dat je precies dat macht geeft, wat je aanklaagt en wat je verwerpt, dat hebben veel mensen niet door. Dat is jammer. Het geldt voor grote en kleine dingen. Maar het grote is in het kleine te vinden. Iemand die voortdurend allemaal commentaar heeft op wat er in de wereld gebeurt en dat sterk veroordeelt, doet in feite precies hetzelfde als wat hij bepaalde leiders bijvoorbeeld kwalijk neemt. Problemen los je niet op met dezelfde manier van denken als waarin ze ontstaan zijn, zei Einstein al. Het is nodig om het geheel te overzien, uit de dualiteit te stappen en in te zien dat alles actie-reactie is. Als wij met z’n allen bang zijn voor moslims, voeden we niet alleen de angst, waardoor het een kracht op zichzelf wordt, waardoor een reactie ontstaat, maar we stimuleren en voeden precies dat waar we bang voor zijn en we versterken de tegenstellingen, de strijd. Hef je oordelen eens op en kijk eens met andere ogen. Onschuldige ogen, een frisse blik, onbevooroordeeld. We zijn allemaal mensen en zitten met z’n allen in hetzelfde spel ‘gevangen’. Tot we het door hebben en er anders naar gaan kijken.

Godzijdank hebben mensen die het geheel overzien en zich bewust worden van hun eigen kracht, licht en creatievermogen meer invloed. Ook zij komen nog voortdurend van alles tegen, maar zij lossen het anders op. Ze onderzoeken in zichzelf wat er nog opgeruimd kan worden. Welke angsten ze tegenkomen en waar nog oordelen op zitten, die ze los kunnen laten. Het is een stille methode, maar een veel krachtiger manier. Zij brengen werkelijk licht en liefde in de wereld, door hun eigen spiegel schoon te vegen, zoals ik dat noem. Zolang ik leef met wantrouwen, is er voor mij van alles om te wantrouwen. Erken ik dat wantrouwen in mezelf en kan ik inzien dat dat is gebaseerd op angst, dan kan ik ervoor kiezen die angst los te laten. Vroeger wist ik dat ook niet – het geldt voor ons allemaal dat we geloofden in al die angst en dat als terecht en waar beschouwden, dat hielden we gezamenlijk in stand – maar nu merk ik dat als ik mijn angst ophef, dat waar die angst zich op richtte, zich oplost. Het bestaat niet meer als je angst vervangt voor vertrouwen. Het verdwijnt simpelweg. Vroeger ging ik twijfelen, kan ik dat wel vertrouwen, zou het niet zo zijn dat … ‘ik hier belazerd word’ (bijvoorbeeld), maar ik zag niet in dat juist die twijfel een twijfelachtige situatie creëerde. Wat er ‘waar’ leek, was door mijzelf gecreëerd. Door mijn eigen oordelen, afkomstig van angst. Angst die ik meestal niet zag. Want angst verstopt zich goed achter al die oordelen.

“Je moet wel de realiteit onder ogen zien,” zeggen mensen vaak tegen mij. “Niet je kop in het zand steken.” O ja? Is dat zo? En wat is dan de waarheid? Welke realiteit? Hoe weet je dat zo zeker?
In bepaalde gevallen weet ik zeker dat het niet klopt waar men mij van probeert te overtuigen. Bijvoorbeeld omdat ik zelf bij het Journaal heb gewerkt en weet hoe het daar gaat. Daar kan je op verschillende manieren naar kijken, zoals je elk verhaal op verschillende manieren kan bekijken. Het is maar net welke positie je inneemt, vanuit welke hoek je kijkt. We worden altijd bevestigd in onze eigen waarneming, want we creëren het zelf! Dus.. als het je niet bevalt, tijd om op onderzoek uit te gaan en iets anders te creëren. Richt je op wat je wel wilt, op de oplossing, op de beste uitkomst. Denk vooral niet dat je onmachtig bent, dat is een vergissing. Dat is een gevoel van slachtofferschap, waar je mee af kan rekenen.

Wakker worden is beseffen dat je geen slachtoffer bent, het is inzien wie je werkelijk bent. En verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Zodra je weet dat je ‘creator’ bent, wordt alles anders. Dat is een heel proces, stukje bij beetje wordt je getoond op welke fronten je nog niet vrij bent, maar als je bereid bent dat aan te gaan, gaat het steeds makkelijker en vlotter en wordt het ook steeds leuker.

Het kan niet naar je toe komen als je niet ontvankelijk bent. Dat geldt voor alles. Geld, liefde, geluk, vrede, harmonie, gezondheid… Als je er niet in gelooft, heb je de deur er niet voor open staan. Het wil best naar je toekomen. Situaties willen zich graag oplossen. En dat kan ook, als wij er maar in geloven. Vertrouwen is een enorme kracht. Dat is wat ik ondertussen heb ontdekt. Dat is echter niet alleen ‘weten’ of het zeggen, het is het juist voelen. In eerste instantie kan het een intentie zijn, dat is prima, want het groeit vanzelf als je ervoor kiest te leven in vertrouwen. Vertrouwen wordt altijd beloont.