…. dat ben jij!

As long as you think there are negative forces, you’ll never be strong. Be a positive force. (Satchidananda)

Er zijn zoveel mensen bezig om de wereld op een positieve manier te vernieuwen, zoveel positieve ontwikkelingen, zoveel dromen en idealen, zoveel mensen die de rest van de wereld willen helpen. De wens is er, de ontwikkelingen zijn er, de mogelijkheden dus ook. Dus we gaan de goeie kant op.

Oei, dan bereikt mij het bericht van de aanslagen in Brussel. Net terwijl ik wilde betogen dat ‘de hervormers’ hun positieve kracht juist kunnen laten zien in het benadrukken van de nieuwe wereld, het uitdragen van hun idealen en toekomstvisie, in plaats van te strijden met ‘het oude’, het onwenselijke en dat waar we genoeg van hebben.

Wees een positieve kracht, dat is en blijft toch de beste optie. Ook in deze situatie. Juist in deze situatie. Angst en Liefde staan recht tegenover elkaar. Kiezen we voor angst of voor Liefde? Het lijkt er op dat dit is wat momenteel verscherpt zichtbaar wordt. De angst die wordt gezaaid, de dreiging die wordt opgevoerd, de chaos die wordt veroorzaakt, het geweld en de doden en gewonden, die er vallen, ja, het is nogal een uitdaging. Toch is Liefde het enige antwoord. De enige Waarheid. In pure Liefde smelt alle angst, alle haat, alle pijn. Laten we vooral Liefde sturen naar alles wat dat nodig heeft en in ons hart aanwezig blijven. Dat is wat we nu kunnen doen.

En dan nog even terug naar die ‘kwade krachten’ waar ik nooit zoveel van moet hebben en waar ik ook liever geen bestaansrecht aan geef. En waar mensen mij wel eens van willen overtuigen…

Geef ze geen kracht door er bang voor te zijn,
wakker ze niet aan met haat en nijd….
Focus op het goede, het mooie, de Liefde
stop met het voeren van een onzinnige strijd.

Oorlog bestaat alleen als er twee partijen strijden.
Er valt met jou niet te strijden als je niet meedoet,
als je je eigen pad bewandelt, vrij en blij,
omdat je weet: De wereld die je waarneemt, dat ben jij.

De Liefde… dat BEN JIJ!