Focus

Dit jaar vraagt ons om een duidelijke focus. Alles zal makkelijker en soepeler gaan, maar het hangt wel van onszelf af. Zo hier en daar is nog iets op te ruimen, we zijn nog niet helemaal klaar, maar we weten precies wat ons te doen staat: oude patronen zijn grotendeels vervaagd, maar hier en daar ligt nog een ‘laagje’ om naar te kijken en om te ‘herschrijven’. Onze eigen kijk op het verleden en op onszelf mag nog een beetje meer schoongepoetst worden. Make peace with the past…

Het manifesteren zal steeds sneller gaan en we zullen merken dat waar we onze aandacht op richten sterk aanwezig is. Zo leren we dat we soms iets snel bij kunnen sturen door goed op te letten en op tijd dingen los te laten, die ons niet bevallen. Duidelijke keuzes maken is van belang. Want twijfel en onzekerheid bijvoorbeeld, creëren ook ‘zwabberende’ resultaten. We hebben meer en meer ‘Faith’ nodig om alles soepel te laten verlopen. Diep in jezelf is die ‘Faith’ aanwezig, het is meer dan geloof en meer dan vertrouwen, Faith heeft te maken met het diepe weten. Het is een parel die besloten ligt in jezelf, die kan groeien als je ‘m eert en regelmatig ‘bezoekt’. In de Stilte, in de diepte, in het aanwezig zijn, de ‘presence’ die je kunt voelen. Het is de aanwezigheid achter allerlei gedachten, zoals de zon achter de wolken. Laat je niet afleiden door al die wolken.

Het is ook een jaar om goed voor onszelf te zorgen, goed naar onszelf te luisteren, juist omdat we die helderheid nodig hebben voor de ‘juiste’ focus en concentratie. Natuurlijk is er altijd van alles om je af te leiden, maar jij bepaalt waar je in mee gaat en waarin niet. En zelfs al word je ergens in meegesleurd en levert dat soms misschien heftige emoties op, dan nog kan je het snel en makkelijk weer loslaten door je bewust te zijn van de mogelijkheid om je op het hoogste doel, de beste uitkomst en de ‘Faith’ te concentreren.

We krijgen snel en duidelijk antwoord op onze vragen. Door ze te stellen en goed op te letten. De antwoorden kunnen komen op verschillende manieren, je voelt het, je droomt het, je leest erover, je hoort iets, maar let goed op: toets het altijd aan je eigen waarheid, je eigen gevoel. Het is niet de bedoeling dat we overal achteraan rennen, ons heil buiten onszelf blijven zoeken, alles maar geloven wat ons gezegd wordt of alles zien als een aanwijzing. Het gaat om eigen verantwoordelijkheid. Ons eigen innerlijk proces. Het weten ligt diep in jezelf, het ontvouwt zich als je het ruimte geeft. Je kunt alles toetsen aan je eigen weten. Je voelt het.

We zijn over het algemeen nog teveel geneigd om de buitenwereld als ‘maatstaf’ te nemen, commentaar, aanwijzingen, advies, opdrachten of boodschappen van anderen als leidraad te beschouwen, te geloven en te volgen, in feite is dat onzekerheid – vertrouw op jezelf. Het leven geeft je juist, ook in die vorm, lessen, dat zijn vriendelijke lessen als je goed oplet. Er is geen ‘God’ buiten jezelf, er is niets dat jij niet ook bent, je hoeft je eigen gevoel en je eigen waarde niet buiten spel te zetten, integendeel. Het gaat er juist om dat we naar onszelf (leren) luisteren en onze eigen waarheid niet onder stoelen of banken steken. Natuurlijk kunnen we veel leren van elkaar, maar de autoriteit ligt in jezelf, niet buiten jezelf. Volg dus niet blindelings het pad van een ander. Je ontwijkt dan jezelf, terwijl dat eigenlijk is waar je naar op zoek bent. Ontken jezelf niet.

Dat zal de grootste uitdaging zijn voor de meesten. Want we zijn gewend om het buiten onszelf te zoeken (omdat we twijfelen aan onszelf) en we zijn geneigd ons aan te passen, we zijn gevormd door het ‘systeem’ met al z’n ‘logica’, we idealiseren bepaalde zaken, maar ook mensen, ideeën en leringen. Alle leringen, filosofieën, religies, stromingen, theorieën, maar ook oude healingtradities bijvoorbeeld, ik zou bijna zeggen: maak je er vrij van. Ik zeg niet dat ze geen waarde hebben, ze kunnen je zeker helpen je pad te vinden, tot op zekere hoogte, want uiteindelijk moet je het zelf doen. Toets alles aan je eigen waarheid, maar ook vooral aan de vrijheid. Strenge en onvrije methodes, die je allerlei regels en beperkingen opleggen en ‘gevangen’ houden, brengen je niet daar waar je wezen moet: In jezelf. De vrijheid in onszelf is het hoogste doel, luisteren naar ‘het Goddelijke’ in ons, ons bevrijden van allerlei opgelegde beperkingen, weten dat wij degene zijn die creëren, dat dat vreugde geeft. Het leven zelf, je eigen leven, is je leerschool. Die is al perfect. Net als jij.

Ik had een enorme behoefte aan Stilte de afgelopen dagen en vanuit die stilte komt dit duidelijk naar voren. Onze kracht ligt in onszelf. We hoeven niet ver te zoeken. Het is er al.