Be Present

Waar je ook bent, wat je ook doet, remember de woorden van Eckhart Tolle:

‘Being unhappy’ en ‘being present’ gaan niet samen.

Being present. Volledig aanwezig zijn in het moment.

Er hangt nogal wat in de lucht, juist op deze dagen. Natuurlijk zijn we daar gevoelig voor. Veel uiterlijk vertoon, veel onuitgesproken gevoelens, gedachten aan vroeger of aan hoe het zou moeten zijn, begaan zijn met elkaars ontberingen, ja, het zou vrede moeten zijn op de wereld en iedereen zou een veilig onderkomen moeten hebben, voedsel en warmte. Ja. Maar je hebt geen idee hoeveel je bijdraagt door in jezelf de rust en de vrede te vinden, door niet te ‘strijden’ met hoe het is. Door gewoon te Zijn en alles te laten Zijn, zoals het is. Onze wens om dingen te veranderen, is een vorm van onvrede.

‘Being present’ is daar niet mee bezig. Volledige overgave aan het moment betekent: niet ergens anders willen zijn, niet het anders willen hebben, volledig aanwezig zijn, met alles wat er is. In jezelf ontstaat er een verdieping, stilte, verbondenheid op een dieper niveau, daar vind je de vrede en van daaruit kan je je liefdevol verbinden met alles en iedereen, maar vooral met je liefdevolle ware Zelf.

Die ‘Zelf’ is een andere dan dat ‘aapje’ dat je probeert te vermurwen om ontevreden te zijn, die zich op de kast laat jagen, die bang is het niet goed te doen, zich schuldig voelt of slachtoffer voelt of allerlei redenen heeft om ongelukkig te zijn. Het aapje is bang voor de ‘present’, want daarin lost hij op. Onze grootste uitdaging is om dat aapje de baas te blijven. Je zal vast en zeker aapjes tegenkomen vandaag en morgen, laat ze maar. Laat ze lekker buiten gaan spelen.

‘Moet je dan ontkennen wat je voelt?’, zullen sommigen zich afvragen. Het gemis van iemand, bijvoorbeeld? Nee, ervaar het, voel het zoals het is en probeer er juist mee in verbinding te komen. Met dat gevoel, met diegene, vecht er niet mee. Want het hele verhaal eromheen, dat zijn de aapjes. Maak er gewoon geen verhalen van. Ervaar het zoals het is, helemaal. Blijf juist in de verbinding. Het laat zich niet heel makkelijk omschrijven, maar alles wat je er aan koppelt aan gedachten, haalt je weg bij de essentie van dat gevoel. Terwijl in dat gevoel juist de verlossing is te vinden. Door het te aanvaarden zoals het is, kun je de verbinding juist weer voelen. In jezelf. Dat geeft ruimte, dat geeft vrede en dat is het licht in jou, dat wil stralen.

Weet dat alle dierbaren aanwezig zijn, als je ze toelaat. Tijd en plaats hebben daar geen enkele invloed op. Je bent nooit alleen. Je wordt altijd gesteund. Je veiligheid en je warmte, je geborgenheid en je vrede, het is er. Laat het toe. Elk moment.

Ik wens jullie ‘being present’ – waar je ook bent, wat je ook doet. Het ware geluk is niet afhankelijk van de omstandigheden, alleen van je Zelf. En je Zelf heb je altijd. Don’t let anything dull your sparkle!

Geniet ervan, be present!