Uit de comfortzone

De Waarheid kan je voelen. En de Waarheid voelt altijd goed!

Daarover schreef ik gisteren een artikel (voor een tijdschrift, jullie zullen het vast nog wel lezen) naar aanleiding van het boek van White Bull: Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder. Het gaat onder andere over hoe je boodschappen uit ‘de bron’ kunt herkennen. Bangmakerij en onheilsvoorspellingen kloppen nooit, ik zal je uitleggen waarom.

Je hebt er niets aan om blindelings een bepaalde leer of religie, een advies of een voorspelling te volgen, de essentie is namelijk dat de waarheid in jezelf ligt en dat die ontdekt wil worden. We geven kracht en macht uit handen als we dat wel doen, terwijl het er juist om gaat dat we onze eigen kracht (her)ontdekken. Er is Eenheid en dat betekent dat er geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen de wereld van de ‘spirits’ – alsof die ver weg en onbereikbaar is – en de wereld die we zien. “Er is geen onderscheid. Wij zijn hier, waar jullie ook zijn,” aldus White Bull. In die zin is het misschien beter te spreken over ons Ware zelf dan over ons Hoger zelf. Want zodra we iets beschouwen als ‘hoger’ suggereren we dat het buiten onszelf is. Te lang hebben we helemaal niet geweten dat we ‘het’ ook in onszelf konden vinden.

Valse profeten
Opvallend is dat White Bull duidelijk verwijst naar een van de oudste voorspellingen, dat er vele valse profeten zullen komen: “Pas op dierbaren, waar je nu op vertrouwt, want deze voorspelling is nooit meer waar geweest dan nu.” (pag. 74 uit Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder.)

Misschien is het een gevolg van ons groeiende vermogen om steeds beter en makkelijker afgestemd te zijn op ‘de bron’ dat er ook steeds meer gechanneld en voorspeld wordt – dat zou kunnen. Er is ook niks mis mee om zelf af te stemmen op ‘de waarheid’ in jezelf natuurlijk. Maar wat we juist nu ook veel zien is dat van daaruit anderen de les wordt gelezen en soms dat de ‘oude garde’ z’n macht verliest, waarbij hun ego’s er alles aan doen om die te handhaven. Zelf hanteer ik een hele eenvoudige maatstaf: bangmakerij en negativiteit klopt niet. Dat kan nooit afkomstig uit een zuivere liefdevolle bron, want angst voeden maakt de wereld niet beter en dat is niet de bedoeling van de steun die wij ontvangen uit de ‘onzichtbare wereld’. De Waarheid en het Goddelijke in onszelf ontdekken betekent dat ons vertrouwen juist groeit, dat we vanuit Liefde handelen en (leren) creëren.

SH-023_W_Er-is-niets-wonderlijkUit de comfort-zone
Ian Graham: “Je kunt veel kunt faken, maar geen Liefde. Dan bedoel ik niet de vertroetelende, ego-masserende liefde, maar de krachtige, alles doordringende Liefde, die je onmiskenbaar waarneemt in je lichaam en om je heen. Het is niet zo dat een boodschap van Waarheid je altijd even comfortabel toedekt met een zachte deken, de Waarheid kan heel confronterend zijn en je juist uitnodigen om je comfort-zone te verlaten, omdat die uiteindelijk altijd een stagnerend effect heeft. Het is inspirerend om nieuwe terreinen te gaan verkennen, om jezelf te ontdekken.”

Juist de verleiding om in onze comfort-zone blijven zitten is natuurlijk een goede reden om in bepaalde gevallen juist wel je licht op te steken bij een goed ‘adviseur’. Dat mag dan, zoals ook bij het lezen van White Bull al regelmatig voorkomt, wel eens confronterend zijn, maar: “Een boodschap afkomstig uit de bron van Waarheid zal nooit oordelend zijn.” Het is volgens Ian een eerste vereiste voor iedereen die als ‘kanaal’ of in een andere helende rol wil optreden om de eigen oordelen en vooroordelen te elimineren voordat men begint. “Het kan grote schade veroorzaken als iemand met een zekere autoriteit een boodschap niet vrij van oordelen doorgeeft, vanwege zijn of haar eigen oordelen. Dat gebeurt veel te veel en ik heb het regelmatig meegemaakt dat ik mensen gerust moet stellen en ervan  overtuigen dat ze dergelijke oordelen naast zich neer kunnen leggen.” Maar, benadrukt hij ook op dit punt: “Je moet altijd zelf je eigen verantwoordelijkheid nemen, ook als je naar een medium gaat of op een andere manier leiding zoekt buiten jezelf bij een bron die door een ander mens doorgegeven wordt. Voel altijd in jezelf of wat je hoort overeenkomt met wat voor jou waar is.”

De Waarheid, zou je simpel kunnen samenvatten, resoneert met elke cel in je lichaam en voelt goed. Het is bekrachtigend, stimuleert de liefde, maar kan ook iets wakker roepen, waardoor je uit je comfort-zone komt. Dat de “comfort-zone” altijd stagnerend is, vond ik zelf een enorme eye-opener. Dat raakte in mij een Waarheid, die lag te sluimeren.

Je zou kunnen zeggen dat onze ‘comfort-zone’ is aangetast door de gebeurtenissen van de afgelopen week. Dat levert een onveilig gevoel op, aan de ene kant. Het levert ook vernieuwing op, een enorme kracht vanuit het hart komt vrij. Het zijn momenten waarop we kunnen kiezen: angst of liefde. Dat is de uitdaging. We weten dat we creëren, we weten ook dat we vanuit Liefde een andere wereld kunnen creëren. Nu staan we voor die keuze. Het is aan ons. Om onze angst op te ruimen… en de Waarheid in onszelf te ontdekken.

Angst ‘opruimen’ doe je zo, Eckhart Tolle legt het heel makkelijk uit.