Hoe we de kanteling bewerkstelligen

Dan nu het werkelijk goede nieuws. Er is veel in beweging gezet. Juist vanuit het contrast worden sterke wensen geboren. Omdat de negatieve ervaring zo heftig was, is ook de energie van de wens groot en kan het dus veel positiefs brengen omdat we ons daar op afstemmen. Door ons te richten op de energie van die wensen, vormt zich een snelle kanteling.

Het kan zijn dat ik goed geselecteerd heb, maar door de bijna 1000 ‘vrienden’ op facebook zie ik vooral oproepen tot vrede, medeleven, brandende kaarsjes en Imagine van John Lennon gedeeld worden. Dat op zich al stuwt een enorme golf van liefde over de wereld. Dat gebeurt niet alleen hier, het gebeurt overal.

Wat wij verder kunnen doen, is alert zijn op wat er in onszelf gebeurt. Hoe zit het met onze eigen verdraagzaamheid ten aanzien van anderen? We hebben als mens de neiging om als er iets mis gaat of als we ons niet helemaal happy voelen daar iets of iemand de schuld van te geven.

Natuurlijk is het moeilijk, zo niet onmogelijk om begrip te hebben voor intolerante, haatdragende en gewelddadige medemensen. We hoeven hun daden en uitingen ook zeker niet goed te keuren. We hoeven er ook geen begrip voor te hebben. We hoeven ons alleen niet te verlagen tot hetzelfde niveau. Want op dat level is alleen maar strijd en strijd bestrijden met strijd, is ‘an eye for an eye makes the whole world blind’ zoals Gandhi zei.

Niet het negatieve versterken, maar de ogen richten op positieve ontwikkelingen, want wat onze aandacht krijgt, versterkt zich. De energie volgt de aandacht. Dus hou de wereld voor ogen die je wenst, blijf daarop gefocust. Dat is de ‘macht’ die we hebben…

Dit kunnen we allemaal op elk moment doen. Met alles. Vanuit iets wat je vervelend vindt, onprettig, waar je van baalt, wordt een wens geboren. Richt je op wat je wenst. De energie die het contrast in je losmaakt, kun je aanwenden om verandering te bewerkstelligen.

Gisteren las ik de laatste hoofdstukken van het boekje over opruimen van Marie Kondo en wat blijkt? Opruimen heeft ook een lichamelijk effect. Mensen vallen af als ze gaan opruimen. Zij kon dat niet verklaren, maar ik kan het me wel voorstellen. Een ander effect is dat mensen beter weten wat ze willen, duidelijke keuzes maken. Het nemen van beslissingen (wat doe ik weg en wat bewaar ik?) geeft een goed gevoel, het uiteindelijk alleen nog maar omringd worden met dat waar je blij van wordt, verhoogt het geluk van de mens. Ook heeft het een positieve invloed op financieel welzijn, zo blijkt. Dat heeft te maken met het goed voelen natuurlijk, maar ook met de doorstroming. Letterlijk en figuurlijk stroomt alles weer als je het onwenselijke hebt verwijderd uit je systeem en als je alles meer gaat waarderen.

Waarom dit voorbeeld? Behalve dat het interessant is, laat het ons ook zien dat alles met elkaar samenhangt. Het kunnen loslaten, keuzes maken, waardering, je goed voelen; ons huis is ook een wereld op zich. Hoe we daarmee omgaan bepaalt hoe we ons voelen. En hoe we ons voelen, maakt uit in wat er in ons leven is, stroomt (of niet), wat we aantrekken. Het is dus niet zo dat alles ons maar overkomt, het is elk moment een instrument dat we zelf in handen hebben. Waar richt je je aandacht op? Dat is de keuze. Blijf kijken naar het hoogste, het beste, het mooiste, het fijnste, blijf werken aan de vrede in jezelf. Ruim op wat daar verstorend op werkt. Want van de vrede in onszelf moeten we het hebben!