Vrije wil, keuzes maken & Liefde Zijn

Een mens heeft vrije wil. Daarom is het ook zo belangrijk om duidelijke keuzes te maken. En om je eigen keuzes te maken. Niet omdat een ander dat wil, van je vraagt of eist, maar omdat je zelf bepaalt hoe jouw Leven eruit ziet. Je bent immers VRIJ…

Het maakt wel heel veel uit welke keuze je maakt. Of en waar je duidelijk ‘JA’ (of ‘nee’) tegen zegt. Dat zet iets in beweging. Dan pas kan je weer verder als je vast zit, ontevreden bent, je niet lekker voelt of door iets anders belemmerd. Het zijn altijd je eigen keuzes, zelfs al maak je ze niet, zelfs al twijfel je, zelfs al lijkt het alsof het over anderen gaat en anderen hun keuzes te maken hebben, voor jij verder kan of tevreden bent.

Als je in situaties terecht komt, waarvan je denkt zeker te weten dat het over een ander gaat en niet over jou, vraag het dan. Vraag het aan ‘de bron’, ofwel ‘het Weten’, vraag of het je wordt getoond, helder mag worden, wat het jouzelf te vertellen heeft.

We zijn zo vaak, veel te vaak, bezig met anderen, alsof ons leven daarvan afhangt. Alsof we afhankelijk zijn van hun keuzes, hun houding, hun goedkeuring, hun mening, hun oordeel… Dat zijn we niet. Sterker nog: Als we zelf onze eigen houding aanpassen, zal dat invloed hebben, zal dat een andere ‘werkelijkheid’ buiten onszelf laten zien. Als we iets proberen af te dwingen, creëren we weerstand. Daar hebben we dan zelf weer last van. Het is in wezen ook de weerstand in onszelf, die ons dan getoond wordt.

Wie twijfelt of alle opties open wil houden, maakt ook geen ‘eigen’ keuzes. Die laat het net zo goed afhangen van de buitenwereld. Aan de andere kant heeft het ook weer geen zin om het af te dwingen, onze ongeduldige mind wil wel eens ongedurig weten waar-ie aan toe is. Maar de werkelijke helderheid komt van binnenuit. Opeens weet je iets. Opeens is het er. Is het helder, duidelijk en is er geen twijfel meer mogelijk.

Geef jezelf – en ook anderen trouwens – die ruimte. Neem de tijd, zoek het in de Stilte… Ga in gesprek met je Zelf, want jouw eigen Wijze Zelf heeft alle antwoorden voor je. Die komen niet voort uit angst, die beogen geen ‘zekerheden’ vast te stellen, die jagen jou niet op, maar moedigen wel aan, geven je een duwtje, geven je Kracht en Vertrouwen. De antwoorden van je eigen Ware Zelf of vanuit (laten we zeggen) ‘de bron’, kloppen altijd met je gevoel, geven je ook een goed gevoel, maken je blij en voelen vrij. Dan nog heb je zelf keuze dus. Dat is onze leerschool als mens: Keuzes maken… Weten dat we keuzes kunnen maken. En ook de keuze om ons Leven zich te laten ontvouwen, zonder onszelf in de weg te staan met al onze mitsen en maren. We kunnen kiezen voor de Liefde en daarmee kiezen we ervoor het pad van de angst te verlaten. Want daar waar Liefde is, kan geen angst zijn.

Het ZIJN, het Ware Zijn is Vrij en is vol van Liefde. Dat is wie je bent. Het is Liefde voor jezelf om in Liefde te leven, om de keuze te maken vanuit je hart aanwezig te zijn en de Liefde te belichamen. Wij zijn Liefde.

Grappig stukje in het interview met Patrick Kicken, vond ik zelf, dat dat naar voren kwam op zijn vraag of ik bedoelde dat we ons hart moesten volgen. Dat impliceerde alweer afstand. ZIJN. Aanwezig zijn in je hart, in de Liefde, is Zijn wie je werkelijk bent. Het is NU, het is niet ver weg, daar hoeft geen weg voor afgelegd te worden. Het is wie je al bent. Je kunt jezelf toestemming geven om te Zijn wie je bent. En dan? Dan handel je uit Liefde, dan maak je keuzes uit Liefde. Dan wijst de Liefde je de weg. Alles wat geen Liefde voor jezelf is, laat je los. Daarmee eer je jezelf niet.

EERHERSTEL ~ Een nieuw begin