Seva: dienstbaarheid en onbaatzuchtigheid

‘Mediteren is goud waard,’ zegt Amma. Het was mooi om haar lezing en meditatie bij te wonen. Het viel me op dat het ‘gebed’ wat er op volgde een beetje leek op het sturen van intenties (zoals wij dat wekelijks doen): ‘Stel je voor dat….’  en dan zag je voor je hoe er allemaal witte bloemblaadjes van vrede neer dwarrelden op de aarde, de bergen, de zeeën, de rivieren, op alle dieren en ook op alle mensen. Natuurlijk ook op jezelf, dat voelde je ook gebeuren.

Oprechte gebeden worden altijd verhoord! Daar heb ik White Bull ook eens naar gevraagd. ‘Oprecht’ betekent vanuit het hart. Vanuit de mind is het geen gebed. ‘Het is in de eerste plaats goed voor jezelf,’ zei Amma gisteren. Net als mediteren. En net als Seva.  Seva betekent letterlijk: je inzetten zonder eigen belang. Seva is in alle spirituele tradities een belangrijk onderdeel. Seva haalt je focus weg van jezelf en legt die bij een ander: je bent dan minder met de behoeften van je ego bezig. Amma zegt: ‘Een houding van belangeloosheid geeft ons blijdschap. Door anderen te helpen, helpen we eigenlijk onszelf.’

Dat is wat Lynne McTaggart ‘per ongeluk’ dus ook ontdekte tijdens haar onderzoek naar het sturen van intenties. Het was niet wat ze onderzocht, ze keek naar de effecten van de gezamenlijk gestuurde intenties, maar kwam er achter dat het de zenders zelf vooral goed deed. Terwijl dat de opzet dus niet was van het zenden.

‘If you are happy, I am happy,’ hoorde ik mensen in India steeds zeggen toen ik daar voor het eerst was. Dat verbaasde me, ik vroeg me ook af of dat wel waar was (met mijn Westerse mind) en of ze zichzelf niet tekort deden, te dienstbaar opstelden en wegcijferden. Net als veel vrouwen in de wereld gewend waren te doen…

In het Westen zijn we niet zo gewend aan dat nederige en dienstbare, we controleren de boel liever en als individualisten zijn we graag zelf de baas en laten we ons niks vertellen. Maar wat nu als dat het ‘ego’ is wat de baas wil zijn? Of, nog lastiger: Als wij onszelf opzij kunnen zetten, maar andere ‘ego’s’ daar dan overheen walsen? Werkt het dan nog steeds? Doen we onszelf dan niet tekort? Een richtlijn is dat je geen ego’s hoeft te dienen. (Ook niet je eigen ego.) Laat het vanuit het hart ‘vanzelf’ gaan, de weg wijst zichzelf.

De onbaatzuchtigheid, die Amma hier ‘predikt’, gaat echter ook over onafhankelijkheid en vrij zijn van de wereldse, materialistische verlangens. En dan zal er voor je gezorgd worden. Daarop vertrouwen is jezelf vrij maken en de Goddelijke rijkdom ontdekken.