“Don’t worry…”

Terwijl ik bezig ben om iemand de kracht van gedachten, de geheimen van het creëren en de kneepjes van het manifesteren te leren, dient zich in de buitenwereld de ene uitdaging na de andere aan. Het zijn roerige tijden, het is een hele kunst om dan je hoofd koel te houden. Turken zijn emotionele mensen, ze hebben een groot hart, voor zover ik ze ken zijn ze heel zachtaardig en vriendelijk, gastvrij en vredelievend, behoorlijk open-minded, een tikkeltje dramatisch en vooral trots op hun land en cultuur. Het is een drama als Turkije verliest met voetbal, een groot volksfeest als ze winnen.

Nu is er verwarring, verdeeldheid, onduidelijkheid, het is onrustig in de grote steden, maar vrij rustig in  de rest van het land. “Stay calm,” leek mij het beste om te sturen en “Don’t worry,” kwam er terug. Gelukkig, niet overal was er paniek. Na de aanslagen op het vliegveld was de paniek groter dan nu, leek het. Temidden van zulke gebeurtenissen, kan je het geheel nog niet overzien. Wat de gevolgen zullen zijn is nog niet goed in te schatten. Wat wel duidelijk is, is dat Turkije op dit moment een centrale rol speelt in de wereld. Het is het toneel van alles wat zich aan het uitkristalliseren is.

‘In het groot’ weet ik het niet, ‘in het klein’ weet ik wel dat er veel gebeurt en wat er ‘in het klein’ gebeurt heeft invloed op wat er ‘in het groot’ gebeurt. Het feit dat mijn ‘brother’ in Turkije ondertussen al heeft ontdekt dat het van belang is om je niet gek te laten maken, rustig te blijven en vooral positief te blijven, te vertrouwen en steeds de beste uitkomst voor ogen te houden, stelt me gerust. Dat hem dat zelfs in zulke extreme omstandigheden lukt, geeft moed en dat heeft vast en zeker ook z’n weerslag op zijn omgeving. Hij kan een voorbeeld zijn. Van de week vertelde hij nog dat hij zich besefte: “Als de situatie is zoals-ie is, kan ik twee dingen doen: me zorgen maken of er het beste van maken en er alles aan doen om me goed te voelen. Daarom ga ik nu elke dag even zwemmen in de zee, dat geeft kracht en verfrist de mind.” En het leverde meteen resultaat op: Het ging ’toevallig’ opeens beter met de zaken (het toerisme heeft nogal te lijden onder alle toestanden) en het begon hem op te vallen dat dat inderdaad gebeurde als hij zich goed voelde. Wouw! Hij heeft het ontdekt, dat het ‘andersom’ werkt.

We denken gewoonlijk dat we ons goed of niet goed voelen als gevolg van de omstandigheden en gebeurtenissen. Ontdekken dat het andersom werkt, dat is de werkelijke revolutie, die ons te wachten staat. Dat betekent: Eerst in het persoonlijke leven, in de mensen zelf, dan in de omgeving, waarop het vanzelf z’n invloed heeft en dan uiteindelijk in de hele wereld.
Al is het er maar 1 in heel Turkije, die dit zelf aan den lijve ondervindt, het zal iets groots in gang zetten. Blijf in je hart, in het moment en beleef elk moment volop zoals het is. In dit moment wordt de toekomst geboren. De kracht van het hart is oneindig veel groter dan je je kunt voorstellen. Vanuit het hart zijn we verbonden met elkaar, is er vrede, saamhorigheid, kracht. En die kracht, daar moeten we het van hebben. Dat zal de werkelijke coup zijn… en die zal slagen. Vroeg of laat. We zijn onderweg… Situaties als deze roepen ertoe op. Er is geen ander antwoord.

Je kunt je vanuit je hart verbinden met alles en iedereen en dat heeft een enorme invloed. Dat is wat wij allemaal kunnen doen. En dat heeft meer zin dan je zorgen maken, ergens iets van vinden, ergens tegen strijden of je gek laten maken. Besef de kracht van het hart. En onderschat dat niet! Ook wij kunnen de wereld verzachten… net als deze kat:

3959f523-b73b-49a9-8afa-395056592f4a-568x379