‘As within, so without’

Deel 2 van het interview met White Bull (september 2016)
Dit interview vond plaats naar aanleiding van actuele gebeurtenissen in de wereld, hoe te reageren op heftige gebeurtenissen, wat heeft het ons te vertellen? Wat vraagt het?  (deel 1 vind je hier)

DE WAARHEID IS SIMPEL

De eigen kracht van mensen kan je vergelijken met het kiezelsteentje waarmee David de reus Goliath omver wierp: “Met de puurste, non-dualistische, toegewijde intentie kan men in één klap diegenen verslaan die de macht van anderen misbruiken. Hoeveel mensen maken gebruik van deze mogelijkheid? En als ze het doen, hoeveel mensen geloven dan echt in de kracht ervan?”

Er is Waarheid met een hoofdletter en er is een heleboel ‘waarheid’ met een kleine letter, dat is de ‘waarheid’ die wij mensen ervan maken, die wij geloven. Onwaarheid eigenlijk, maar omdat we het geloven is het waar in onze beleving en manifesteert het zich zoals we het zien. White Bull, een door Ian Graham gechannelde meester (bekend van de boeken ‘God is nooit te laat, maar ook nooit te vroeg’ en ‘Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder’) leert ons hoe we ‘De Waarheid’ kunnen herkennen: het overstijgt de dualiteit. Het heeft niks te maken met de mind, met geloof of met overtuiging. Het resoneert in je lichaam en je kunt het voelen. Elke cel danst als het ware mee op de toon van de Liefde, want dat is de Waarheid.

Wil je leven in angst of wil je leven in vertrouwen? Dat is de vraag die je jezelf steeds opnieuw kan stellen. Wil je je machteloos voelen, wil je je slachtoffer voelen? Wil je geloven dat de macht over jouw gezondheid en welzijn buiten jezelf ligt? Je maakt jezelf klein als je zo denkt. “Wat hier voornamelijk aan de orde is, is de gewoonte van mensen om hun macht weg te willen geven, om slachtoffer te willen zijn,” laat White Bull ons inzien. “Als je leeft in angst zie je dingen, lees je dingen die anderen niet eens tegenkomen. Je kijkt door de ogen van angst. Iedereen die bepaalde dreiging ervaart of waarschuwt voor gevaren, die is al helemaal ondergedompeld in angst. Angst maakt je doof voor je innerlijke stem, je intuïtie. Maar je kunt de keuze maken om uit de angst, de dualiteit, te stappen. In de onverschrokkenheid en in Liefde, want dat is wat het is.”

De vraag is: Hoe doen we dat, hoe stemmen we ons af op de Waarheid?

White Bull: “Intentie is een goed vertrekpunt. Zeg bijvoorbeeld: ’Ik sta mijzelf vandaag toe om me af te stemmen op de Waarheid en de Liefde’… en zie hoe dat werkt. Zoals er in bepaalde religies een aantal keer per dag gebeden wordt – wat zeer waardevol en aan te raden is – zo kan je ook intenties herhalen. Dat werkt net zo goed als een gebed. Het kan in vele variaties. Je kunt ook zeggen: ‘Ik toon mijn Goddelijke wil om afgestemd te blijven op de Waarheid, Liefde en vergeving gedurende deze dag.’ Of: ‘Het is mijn intentie om voortdurend herinnerd te worden aan de Goddelijke Waarheid en de universele Liefde die er is en die mij beschermt en in Liefde aanwezig houdt.’ Zo kan je je eigen affirmaties maken, dit zijn maar een paar voorbeelden. Maar het is een goeie start om zulke affirmaties een paar keer per dag te herhalen, dan wordt het een bestanddeel van wie je bent. Het heeft effect op hoe je je voelt, op je lichaam en op je omgeving. Je voedt de atmosfeer met de kwaliteit van je intentie.”

Dat creërende aspect (van hoe we denken, wat we geloven en wat we tegen onszelf zeggen, waar we op afstemmen) is dus echt iets wat we moeten leren begrijpen als mens, want we creëren de hele wereld ermee.

“Ja. Inderdaad. ‘As within, so without,’ hoe vaak ik dat al niet gezegd heb! Maar eerst zouden mensen in moeten zien dat ze niet bang hoeven te zijn voor hun eigen Goddelijke natuur, hun eigen kracht. Vaak denken mensen dat dat ego is, maar dat is het niet. Het is je eigen kracht, die je terug op kunt eisen. Het is de kracht van de Liefde.”

Het is dus niet zo wijs om te zeggen dat het steeds erger lijkt te worden, de situatie in de wereld. Want daar wordt het alleen maar erger van.

“Nee. Dat helpt niet. Maar het kan zijn dat je bepaalde dingen ziet en dat een deel van je denkt: ‘Het lijkt erger te worden.’ Misschien is dat zo, maar niet omdat jij het denkt, misschien heeft je buurman wel een hele negatieve dag.”

Maar mijn kracht is sterker, is het niet?

“Ja, jouw kracht is sterker. Niet dat er niet genoeg mensen zijn met goede intenties, maar misschien moet het eerst wel erger worden. Pas als de mensheid aan de rand van de afgrond staat, schrikt men wakker. Er is nog een weg te gaan.”

Echt? Ik dacht dat we daar al waren! Is het niet genoeg zo?

“Het hoeft niet zover te komen. Maar je weet dat mensen de neiging hebben tot het uiterste te gaan.”

Ik heb begrepen dat de Aarde in staat is zichzelf te herstellen.

“Natuurlijk.”

Daar hebben we dan geluk bij.

“Ja. Ze is levend en wel. Met Moeder Aarde gaat het goed. Ze heeft wat lastige familieleden, ongehoorzame lieden die haar bewonen, maar ze hoeft alleen maar af en toe eens even flink te schudden om de boel op z’n kop te zetten en eraan te herinneren dat ze levend en wel is. Wat de schade lijkt te zijn is zo oppervlakkig, dat kan makkelijk herstellen. Er is veel meer Moeder Aarde dan alleen de oppervlakte.”

Laten we het eens hebben over de chemtrails. Is het waar dat er op die manier gemanipuleerd wordt?

“Er wordt mee geëxperimenteerd, maar niet zo grootschalig als veel mensen lijken te willen denken. Ik denk dat het goed zou zijn voor mensen om eens te onderzoeken wat er nou echt gebeurt in de atmosfeer van de aarde, welke condities het zichtbare bewijs van een spoor achter een vliegtuig bepalen, waarom de lucht op sommige dagen helder is en op andere dagen niet. Het is goed voor mensen om daar zelf eens wat meer over uit te zoeken. De meeste conspiracy-theorieën ontstaan vanuit een gebrek aan kennis. En een behoefte aan drama, niet te vergeten. De behoefte aan een vijand.”

Okee, maar wat wordt er dan geëxperimenteerd?

“O, er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met het effect op het klimaat. Maar wat ik hier vooral wil benadrukken: sommigen denken dat ze daar zeer onder lijden, maar dat is omdat ze altijd een vijand willen kunnen aanwijzen. Hetzelfde geldt voor het beeld dat er bestaat over degenen die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie of in de medische wereld, zij worden gezien als de ‘big bad boys’. Maar wat men mag gaan inzien is dat er in het onderzoek naar het genezen van ziekten altijd mensen zijn die oprecht begaan zijn met het lijden van anderen en dat willen verlichten. En natuurlijk, er zijn bedrijven die daar heel veel geld mee verdienen. Dat is de eigenschap van de zakenwereld. Maar het is zo belangrijk om te onthouden dat er ook altijd mensen met goede intenties zijn. Het is niet automatisch zo dat, ook al heeft het een negatief effect op de mensheid, je aan moet nemen dat iedereen die erbij betrokken is een negatieve intentie heeft. Wat hier voornamelijk aan de orde is, is de gewoonte van mensen om hun macht weg te willen geven, om slachtoffer te willen zijn eigenlijk.
Mensen die veel van zulke conspiracy-theorieën aanhangen, ik zeg niet allemaal, want dat geldt ook hier niet, vertonen een vorm van ‘slachtofferschap’ en machteloosheid. Wat het ook is, of het nou waar is of niet, het gaat erom dat je je afvraagt: ‘Okee, wil ik echt geloven dat de macht over mijn gezondheid buiten mijzelf ligt? Wil ik echt geloven dat mijn leven op elk niveau gerund wordt door de zogenoemde illuminati en daarmee een slachtoffer zijn?’”

Je maakt jezelf klein als je zo denkt?

“Ja. Dat doe je als je anderen die macht geeft en jezelf als te hulpeloos beschouwt om die macht te overwinnen. Het gaat over het terugvinden van je eigen kracht.”

Je eigen kracht terug vinden is je realiseren dat de kracht IN jezelf is?

“De kracht is in je. God is in je. De rest is maar een verhaal. Ik maak graag de vergelijking met David en Goliath. Je kan mensen die in de farmaceutische industrie of in de luchtvaart werken zien als Goliath, de reus. Wat kan David doen tegen Goliath?”

Het is een excuus?

“Het is een inderdaad een excuus om geen eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar David liet zich niet afschrikken door de grootte van de reus, hij gebruikte zijn eigen mogelijkheden zo goed als hij kon en het lukte hem om de reus te doden. Ook al was hij nog zo klein.”

Dus we laten ons intimideren, terwijl het niet nodig is?

“Ja. Jullie zijn in die zin allemaal David. Je hebt de precisie en de zuiverheid van de focus op het doel nodig, op dezelfde manier als waarop David zijn slinger gebruikte om een kleine steen te schieten. Geen rotsblok, slechts een kiezelsteentje. Een welgemikte kiezelsteen kon de reus verslaan. Iemand – of een collectief – met de puurste, non-dualistische, toegewijde intentie kan men in één klap diegenen verslaan die de macht van anderen misbruiken. In een split second, een wens vanuit het hart, of een toegewijd gebed, wat wij toejuichen, want daarin ligt de intentie om een met God, de Waarheid te zijn. Deze mogelijkheid hebben mensen tot hun beschikking, maar hoeveel mensen maken daar gebruik van? En als ze het doen, hoeveel mensen geloven dan echt in de kracht ervan?

Laten we eens naar het voorbeeld van de Illuminatie kijken. Zij hoeven helemaal niks te doen. Zelfs al waren ze in staat om macht te hebben over de levens van individuen, hoefden ze nog geen vinger uit te steken, ze hoeven alleen maar een gerucht te verspreiden over een of andere conspiracy-theorie, dat is alles, en ze hebben mensen al onder controle. Allemaal angst. Daarom is het van groot belang dat mensen zelf goed onderscheid maken in de informatie die tot hen komt en verspreid wordt. Wat is echt waar? Geloof je het zomaar als iemand je een verhaal vertelt? Het is nodig om bij jezelf na te gaan hoe het voelt, of het resoneert met jouw waarheid of niet. Je kunt je eigen ingebouwde systeem gebruiken om te herkennen wat waar is en wat vanuit angst voortkomt en per definitie dus niet waar is.
Mensen worden makkelijk meegezogen in bepaalde collectieve gedachten ‘zo zit het in elkaar’ en ze gebruiken dan hun kracht, wil of gevoeligheid niet om te zeggen ‘nee, dit voelt niet goed voor mij.’ Ze willen liever bij een bepaalde groep horen waarin iedereen hetzelfde gelooft, ook al betekent dat dat ze hun eigen ware gevoelens verloochenen.”

Ja, mensen voelen zich sterker in een groep, denk ik. Maar ze hebben ook het gevoel dat het goed is dat ze ‘het’ zien wat er gebeurt en hoe ze gemanipuleerd worden… Wat wel opvalt is dat alles zo bekeken wordt. Alles is manipulatie in die manier van denken.

“Ja, precies. Het tegenstrijdige daaraan is dat ook daarmee de waarheid wordt gemanipuleerd. Een collectieve overtuiging kan zeer manipulatief zijn. Het werkt twee kanten op.”

De coup in Turkije bijvoorbeeld, dat is wel interessant, want niemand weet precies wat daar gebeurd is….

“Vergeef me dat ik je interrumpeer, maar waarom zou iemand dat moeten weten? Is het niet genoeg voor mensen om zich te realiseren ‘Okee, er gebeurt hier iets wat we niet leuk vinden, maar we gaan staan in onze Waarheid en Liefde’? Waarom verzeild raken in alle details ervan? De menselijke mind, de man in de straat, zal de complexiteit van dat verhaal nooit begrijpen. Je wordt of de ene kant of de andere kant opgetrokken, je weet niet wat echt is en wat niet, en je verliest je in hun drama. Het is drama. Stap er niet in. Laat hen die verslaafd zijn aan drama hun rol daarin uitspelen. Het is een drama.”

Ik moet zeggen, ik wil altijd wel weten wat er aan de hand is en hoe het zit.

“Het is prima om een beetje informatie te hebben, maar laat de behoefte los om het te begrijpen. Want zodra je denkt dat je het begrijpt, beperk je jezelf. Wat er gebeurt is dit: Er is een verandering, een verstoring van de orde, een aardbeving in de bestaande structuren van de Turkse gemeenschap en politiek.”

Met een effect op de hele wereld.

“Ja. Dus je kunt of in je eigen kracht blijven staan en je vertrouwen er niet door laten aantasten, of je kunt je de ene of de andere kant op laten trekken.”

Maar we voelen de invloed, de zwaarte van zulke gebeurtenissen in de wereld. Als we er nou niet in willen stappen, maar wel iets anders willen bijdragen?

“Dan is het in de eerste plaats heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en je eigen ruimte vrij maakt van al die lading en zware energie. ‘Spirituele hygiëne’ noem ik dat. Let goed op je gedachten, want als er zoveel zware energie rondwaart, wat onvermijdelijk is met al die angsten, is het heel makkelijk voor zo’n angstgedachte om zich in jouw systeem te nestelen. Je zal dus heel secuur moeten zijn in het regelmatig opschonen van je eigen innerlijke ruimte en je eigen omgeving. Zoals je je lichaam elke dag wast, zo moet je ook dagelijks je aura reinigen.
Ten tweede: probeer de gevoelens zoveel mogelijk te observeren. Niet definiëren of er een verhaal van maken. Ook niet het slechte nieuws uit gaan wisselen met elkaar, zoals ‘o, ik voel me zo moe…’ bijvoorbeeld, want dat geeft alleen maar weer extra voeding daaraan.”

(Zie hier een stukje interview op film hierover.)

Is het normaal dat we ons vermoeider voelen?

“Ja, dat is normaal. Het wordt ervaren als vermoeidheid, maar het is eigenlijk het effect van de lage frequentie van angst, die je naar beneden probeert te trekken. Het is alsof je dan niet genoeg lucht krijgt, alsof je in een vibratie wordt gezogen, waar je normaal gesproken niet in zit. Als je op je eigen frequentie drijft, verblijf je op hogere levels. Het contrast is groot momenteel. Daarom is het echt nodig dat je er elke dag genoeg tijd en aandacht aan besteedt. Om weer adem te kunnen halen, als het ware. Om op je eigen spirituele level terug te keren. De natuur is heel behulpzaam in het herstellen van je eigen balans, maar even gaan zitten met de intentie ‘O, heerlijk, ik kan weer even ontsnappen aan die zwaarte, ik keer weer terug naar mijn eigen natuurlijke vibratie’ is ook al genoeg. Mensen kunnen makkelijk tijd vrij maken voor de televisie of internet, maar hier heb je ook tijd voor nodig. Het gaat om discipline, structuur. ‘Discipleship’ tonen. Volgeling zijn van de Waarheid. En luiheid vermijden. Pas op voor zelfgenoegzaamheid. Er zijn mensen die alles vanuit hun luie stoel een beetje bekijken en precies weten wat er mis is in de wereld, dat is niet wat we bedoelen. Dat is zelfgenoegzaamheid.”

Aha, ik had lange tijd het idee dat het juist een soort luiheid was om zo te gaan zitten en even helemaal niks te doen, maar dat is het dus niet. Ondertussen ruim ik dan van alles op?

“Je kunt heel dynamisch zijn door niks te doen. Eenvoudig ‘ZIJN’ is de meest dynamische manier van leven. Als je zegt ‘Ik wil een bijdrage leveren’ dan moet je goed voor jezelf zorgen. Je huiswerk doen, omdat je je dan beter voelt. Daarmee zorg je voor je eigen welzijn èn voor welzijn om je heen, ook in je omgeving.”

Ik vraag me dan bijvoorbeeld af ‘wat is er niet in vrede in mij?’ en ga daar dan wat mee doen.

Welke weerstand is er? Je natuurlijke staat van zijn is vrede, is Liefde, dat is wie je bent. Als je niet in die Waarheid aanwezig bent, vraag je dan af: Wat is nog in verzet? En laat dat los. Dan herstelt het zich naar je natuurlijke staat van Zijn.

Ik geloof dat er dan ook iets oplost in het geheel. Is dit daarom het antwoord op ‘Wat kunnen wij bijdragen, als we iets willen bijdragen aan de Vrede op de wereld?’

“Ja. Natuurlijk. Op die manier draag je bij. Je hoeft niet precies te weten hoeveel. Door een oprecht gebed kan in een split-second een heel leven transformeren. Onderschat dat niet. Je hebt vast wel eens naar de sterrenhemel gekeken en sterren zien vallen. Soms, als wij naar de aarde kijken zien we bij wijze van spreken zo’n enorme sterrenregen de andere kant op, elke ster is een gebed, dat uitgaat. En z’n doel bereikt.”

Wordt elk gebed altijd verhoord?

“Altijd.”

Ook als het van de mind komt?

“Een oprecht gebed komt niet van de mind, my dear. Dat komt vanuit het hart.”

Op dat level van de Waarheid, daar is geen onderscheid tussen ons en God, zou je kunnen zeggen?

“Ja, dat is de absolute waarheid. Alleen de mind zit ertussen. Dat is ook wat mensen ervaren als ze zogezegd ‘dood’ gaan: Er is geen afscheiding meer. Je bent een met alles. En dat geeft een enorme vreugde. Wil je in contact zijn met overleden dierbaren, dan kan dat als je zelf in vrede bent. Want zij zijn in vrede. En daar tref je elkaar.”

De telefoon gaat. Ian kan hem niet opnemen, want hij heeft plaats gemaakt voor White Bull. Ik vertel het White Bull. “Misschien is dat een signaal,” zegt hij. “Hebben we het?” vraag ik. Je moet weten dat hij altijd beter dan ik weet wat de bedoeling is van een bepaald interview of artikel. Hij weet al wie het publiek is, terwijl jij bij wijze van spreken nog niet wist dat je dit zou gaan lezen. Hij is tevreden. “Mocht je nog iets missen, dan komt dat vanzelf wel tijdens het schrijven.” Ik moet lachen. Ik hoop dat je gemerkt heb dat er behoorlijk wat humor zit in zijn antwoorden. Ik vertel hem dat ik wel vaker het gevoel heb dat hij soms om de hoek komt kijken als ik schrijf.
“Ja, maar je hoeft er geen enkel belang aan te hechten of ik dat nou ben of niet, je bent zelf ook in staat om de Waarheid te herkennen en daaruit te putten. Daar heb je mij niet voor nodig. Het White-Bull deel is niet relevant. Wat ik hoop is dat mensen het zelf herkennen als Waarheid. Iedereen kan het vinden in zichzelf, daar herinneren wij aan. Jij bent een verhalenverteller en je maakt het toegankelijk voor iedereen.”

Ja, mijn doel is om het zo simpel mogelijk te maken.

Dat is heel belangrijk, niemand zou ervan uitgesloten moeten zijn omdat men de intellectuele capaciteit mist om het te begrijpen.

Het is ook simpel uiteindelijk.

Ja, het is simpel. De Waarheid is simpel.

In het boek ‘Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder’ vind je nog veel meer wijsheid van White Bull. Ian Graham heeft het boek samengesteld op basis van talloze channelingen en persoonlijke consulten. Het is uitgegeven door Happy View.

Heb je iets aan dit artikel? We zijn je dankbaar voor je bijdrage. Dat maakt het voor ons mogelijk om dit ‘werk’ te doen.