Voedsel voor de ziel

Franciscus: “Het genoegen van de ander dient ook als voedsel voor u, als u open bent en gericht op de verbondenheid.”

Toen we niets te eten hadden en een vriend een stuk brood aangereikt kreeg, was dat voor mij net alsof ik zelf ook voedsel kreeg. Mijn genoegen dat mijn vriend zich kon voeden was zo groot, dat ik evengoed als hij gevoed was, werkelijk lichamelijk. Dat is een normale, natuurlijke gang van zaken. Toen een vriend van mij vertelde, dat hij een warme slaapplaats had gekregen bij een gezin, kon ik mijn eigen koude, natte afgelopen nacht meteen vergeten, alsof die niet had bestaan, omdat ik zo gelukkig was dat hij een warme slaapplaats had genoten, werkelijk, alsof het fysiek voor mij ook zo geweest was. Dat is de natuurlijke gang van het bestaan.

Het genoegen van de ander dient ook als voedsel voor u als u open bent en gericht op de verbondenheid. Hij die leeft in eenzaamheid is niet in staat om dat voedsel van een ander in zich op te nemen, om te delen in de vruchten van een ieder. Hij kan die niet ontvangen. Hij die leeft met het hart gericht op de verbondenheid tussen mensen, deelt in vreugde, deelt in het gevoed worden, deelt in het verrijkt worden door inzicht, want dit alles hangt in de lucht. Jouw geluk is niet van jou. Je proeft ervan en jouw ervaring vergroot het geluk en maakt dat een ander er ook beter kan van proeven.

Hoe meer jij je laat inspireren door je te richten op dit verbonden zijn, hoe meer je in staat bent om voedsel tot jou te nemen, het voedsel dat zomaar in de lucht hangt en voor iedereen beschikbaar is. Als een ander een meevaller heeft, dan zal de eenzame zich daarmee vergelijken en zichzelf beklagen en afgunstig zijn naar de ander toe: die heeft weer een meevalleer en de eenzame niet. Als de ander een meevaller heeft en diegene die zich op verbondenheid richt, dan zal hij in dat geluk delen als betrof het hem zelf, helemaal, helemaal. Hij zal niet weten van afgunst. Hij zal niet eens weten wat dat is en hoe dat voelt. Hij zal gelukkig zijn om het geluk van de ander. Toewijding zal je helpen gericht te zijn op alles, op het samen gaan van alles, op het verbonden zijn van alles. Daarom de oproep om alles met de grootste toewijding te doen. Doe alles met een gouden strikje er omheen.

Ik ben helemaal begaan met wat er onder de mensen leeft. Waar zij open zijn kan ik inspireren op vele wijzen. Zij zullen nooit van mijn aanwezigheid weten en dat hoeft ook niet. Waar vooringenomenheid heerst en afgeslotenheid bestaat, kan ik niets aanbrengen. Daar kan ik niet bij. Laat mij toe in jouw leven. Laat mij meestappen met jou. Laat mij toe wanneer je even bent vergeten je ogen te richten op het verbonden zijn. Dan zullen al jouw ongenoegens, kwaadheden, mentale obstakels ineens veel relatiever zijn, ineens geen bergen meer lijken voor jou. Ik ben met jou.

Franciscus (gechanneld door Gwendoline Remmerie)