Stichting Verlichting ~ WE ARE ONE

De Stichting Verlichting ~ WE ARE ONE

De Stichting Verlichting – We are One (KvK: 77302044)
Triodos bankrekeningnummer: NL33TRIO0320001571

Wat doet de Stichting Verlichting – WE ARE ONE?

Verlichting brengen, letterlijk en figuurlijk. We brengen het trillingsniveau omhoog, door onze activiteiten, meditatie & intenties.

Wij bieden al onze activiteiten kosteloos aan, donaties zijn welkom: Bankrekeningnummer: NL33TRIO0320001571
tnv:
Stichting Verlichting – We are One

Gezamenlijke activiteiten, zoals meditatie & intenties sturen (maar ook dansen, zingen, bewegen, wandelen, healing ed) verhogen de frequentie – zowel van alle deelnemers individueel als in het universele veld.

In de natuur, zoals het bos, aanwezig zijn bevordert de aarding/gronding en brengt ons weer in harmonie met de natuur en andersom: herwaardering en healing voor Moeder Aarde: Eerherstel…

Algemene gegevens:

De Stichting Verlichting – We are One – opgericht op 11 februari 2020 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77302044

Bankrekeningnummer: NL33TRIO0320001571
Bestuursleden: Luc Pieters, Petra Maartense
Overige ‘Kerngroepleden’:
Edwin Wijsman, Sandra Boer, Claes-Berend van der Kolk

In het voorjaar van 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest in het bos in wisselende samenstellingen, zowel om kennis te maken met elkaar als om plannen en ideeën te ontwikkelen en uit te wisselen. Filmpjes geven daarvan een impressie.

Zie youtube (playlist Stichting Verlichting).  

Elke dinsdagavond via Skype: intenties sturen.

Je vindt de sessies hier: