Stichting Verlichting ~ WE ARE ONE

De Stichting Verlichting ~ WE ARE ONE

There is a field, beyond right & wrong, I see you there ~ Rumi

Wat doet de Stichting Verlichting – WE ARE ONE?

Verlichting brengen, letterlijk en figuurlijk. We brengen het trillingsniveau omhoog, door onze activiteiten, meditatie & intenties.

Gezamenlijke activiteiten, zoals meditatie & intenties sturen (maar ook dansen, zingen, bewegen, wandelen, healing ed) verhogen de frequentie – zowel van alle deelnemers individueel als in het universele veld.

In de natuur, zoals het bos, aanwezig zijn bevordert de aarding/gronding en brengt ons weer in harmonie met de natuur en andersom: herwaardering en healing voor Moeder Aarde: Eerherstel…

Algemene gegevens:

De Stichting Verlichting – We are One – opgericht op 11 februari 2020 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77302044

Bankrekeningnummer: NL33TRIO0320001571
Bestuursleden: Gerrit Verweij, Luc Pieters, Petra Maartense
Overige ‘Kerngroepleden’: Sandra Boer, Claes-Berend van der Kolk*

In het voorjaar van 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest in het bos in wisselende samenstellingen, zowel om kennis te maken met elkaar als om plannen en ideeën te ontwikkelen en uit te wisselen. Filmpjes geven daarvan een impressie.

Zie youtube (playlist Stichting Verlichting).  

Nieuwe maan
Openbare activiteit: Elke zondag rond nieuwe maan, omdat dat een mooi moment is voor het neerzetten & sturen van intenties. Daar kunnen dan (op een zondag) andere activiteiten aan toegevoegd worden, zoals bijvoorbeeld een blote-voeten wandeling naar ‘het veld’, yoga, derwish-dans, mantra’s zingen, communiceren met bomen, enz.. enz… En in elk geval aan het eind van de middag (17.00 uur) een meditatie met intenties waarbij iedereen kan aanschuiven.
De volgende keer is dus zondag 19 juli.