Samen Sterk

Gezamenlijk intenties sturen & ontvangen!

Net als voor ‘Goed Nieuws’ geldt voor het werken met intenties: Je kunt de aandacht richten op ‘WAT WEL?’ in plaats van op ‘wat (wil je) niet?’ Je kunt de aandacht verleggen en dat maakt veel uit. Vroeger waren we ons daar misschien niet zo van bewust, maar tegenwoordig ontdekken steeds meer mensen dat dit een groot verschil maakt. Niet alleen in wat we zien of waar we naar kijken, maar ook in transformerende zin: Het heeft invloed! Vooral als je het heel bewust doet, daar dagelijks of wekelijks even tijd voor vrij maakt en het samen doet. Het gezamenlijk sturen van intenties versterkt de kracht enorm èn heeft positieve invloed op de zenders zelf. je eigen beleving van de wereld en dat waar je naar kijkt!

Gebeurt er iets vervelends, is er bijvoorbeeld ‘slecht nieuws’? Dan richten we met dit programma onze aandacht op de oplossingen, de beste uitkomst, dat wat we wel wensen, dat wat we wel willen. Daarmee verleggen we de focus en dat maakt uit. Alles is energie en energie bestuur je met je aandacht. Focussen op ‘wat wel’ keert het tij. Dat bevordert oplossingen en positieve ontwikkelingen.

Het intentieprogramma
Sinds februari 2018 hebben we op kleine schaal al ‘proef’ gedraaid met intenties sturen en we hebben gemerkt dat het werkt, hoe het werkt en hoe we het kunnen toepassen op zo’n manier dat veel mensen zich er makkelijk bij aan kunnen sluiten. Het concept is klaar om nu op grotere schaal uitgevoerd te worden.

Het intentie-programma ‘SAMEN STERK’ maken we met behulp van begeleidende filmpjes, waar iedereen aan mee kan doen. Alleen al door ‘vanuit je hart ‘ te kijken naar de beelden (maar ook naar de werkelijkheid om je heen) draag je bij.

Er is ook een mogelijkheid om je eigen wensen (intenties) kenbaar maken. Stuur ze naar: info@happyview.info

Achtergrondinformatie:
Ooit is uitgerekend dat er 8.000 mensen in de hele wereld nodig zijn die totale vrede in zichzelf ervaren om vrede te bewerkstelligen in de wereld. Dat betekent dat we met een kleine groep mensen al heel veel voor elkaar krijgen, zoals Lynne McTaggart ook al aantoonde met haar groepen van 8. Er gebeurden wonderen. Als je met 8 mensen al zoveel kunt bereiken, hoe zou het dan zijn als je met 8000 mensen tegelijk de aandacht ergens op richt? Dit biedt grote mogelijkheden, ook voor complexe problemen in de wereld.

Hier een voorbeeld: intenties sturen naar de bijen:

Waarom gezamenlijk intenties sturen?

Omdat de wereld het nodig heeft, mensen het nodig hebben en omdat we in een overgangsfase verkeren naar een nieuwe wereld. Die nieuwe wereld geven we zelf vorm. De nieuwe tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Meer vanuit het hart, meer gelijkwaardigheid, meer respect voor mens, dier en natuur, meer sociale betrokkenheid en een eerlijker systeem, waarbij iedereen tot z’n recht komt en mee kan doen. Het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’ gaat hier verder op in.

Het boek Eerherstel, een nieuw begin geeft achtergrondinformatie bij de visie achter intenties (je kunt alles herschrijven, ook voor jezelf, ook je eigen verhaal). Door dit boek te bestellen, draag je bij aan het totstandkomen van dit programma. Ook in het boek kan je je eigen intenties opschrijven, als je ons daarvan een kopie stuurt, zullen we die ook bekrachtigen.

Alle wensen/intenties kunnen worden gestuurd naar: info@happyview.info  (Eventueel met een foto erbij)

Eenmalige losse bijdrage tbv het intentieprogramma & de intenties

* Het is ook mogelijk om voor bedrijven, projecten, goede doelen of specifieke ‘uitdagingen’ intenties aan te vragen. Dat kan een bron van inkomsten zijn, vooral als blijkt hoe goed en snel en doeltreffend het werkt wat we doen! Iedereen is welkom om met ons contact op te nemen hierover en z’n wensen kenbaar te maken.

Bijdragen aan dit project kunnen overgemaakt worden op
bankrekening NL50TRIO0390912727 van de stichting Happy View