Privacy-statement

Happy View & je privacy

* Natuurlijk respecteren wij je privacy!

* Happy View heeft een website waarvan de gegevens van de bezoekers alleen worden geregistreerd voor de statistieken, maar daarbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen en we maken ook geen gebruik van cookies.

* Je kunt je – geheel vrijwillig – abonneren op de Bespiegelingen, die je dan in je mailbox ontvangt. Je emailadres wordt niet  doorgespeeld aan derden.

* We hebben ook een nieuwsbrief. Daar kun je je altijd voor in of uitschrijven. Elke nieuwsbrief biedt onderaan die mogelijkheid. Ik moet wel zeggen dat ik toen ik met deze nieuwsbrief begon alle contactpersonen van Happy View zelf heb ingevoerd, dus mocht je ongewenst deze nieuwsbrief ontvangen, schrijf je dan aub uit! 😉

* We hebben ook een (web)winkel: de Happyviewshop. Wie iets bestelt in de winkel geeft natuurlijk ook een adres op waar het naartoe gestuurd moet worden. Die gegevens blijven bewaard tot ik ze verwijder. Als je ze verwijderd wilt hebben, geef het aan aub. Verder doen we daar niks mee, behalve dat we administratief verplicht zijn om de boekhouding 7 jaar te bewaren. Dat geldt voor elk bedrijf. Als klant van de Happyviewshop kan je zelf kiezen of je de nieuwsbrief wilt ontvangen of niet.

* Als we activiteiten hebben, zoals yoga in het bos of andere bijeenkomsten, kan je je daarvoor aanmelden per email. We houden je dan op de hoogte van de actuele gegevens, maar het kan zijn dat je een volgende keer weer wordt uitgenodigd.

* Verder vind je hier het officiële privacy-statement van Happy View:

Privacy Statement ~ Stichting Happy View

KORT:

Voor zover Happy View uw persoonlijke gegevens bewaart,  gaat het – met uw toestemming! – alleen om uw naam en emailadres.
Alleen in het geval van bestellingen via de webwinkel ook om het bezorgadres en alleen in noodzakelijke gevallen om telefoonnummers.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, verkopen geen gegevens, gebruiken geen cookies op de website en we respecteren uw privacy.

U kunt zich altijd vrijwillig in of uitschrijven voor de nieuwsbrieven en/of Bespiegelingen. In dat geval staat slechts uw mailadres in ons bestand. 

Administratieve gegevens (via de webwinkel), die met de boekhouding te maken hebben, zijn we verplicht langer te bewaren (7 jaar) voor de belasting.

Onze bestanden zijn zo goed mogelijk beveiligd, evenals onze website.

U mag – met bronvermelding! – altijd refereren aan informatie op deze website, de Bespiegelingen en filmpjes delen, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie/website/het handelen van derden.


Officieel/uitgebreider Privacy Statement:

Alle informatie die u aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Daar waar gesproken wordt van Happy View wordt bedoeld: Stichting Happy View, Utrecht.

Happy View respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Indien Happy View persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door het invoeren van uw gegevens op de website en het versturen daarvan aan Happy View geeft u Happy View toestemming om deze gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen. Uw gegevens worden uitsluitend na toestemming toegevoegd in onze database. De database wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven of specifieke informatie over activiteiten of diensten, die wij aanbieden en waarvoor u zich heeft opgegeven.

Afhankelijk van het doel waarvoor u gegevens heeft verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

* Naam & emailadres
* Adresgegevens (alleen bij bestellingen, die verstuurd worden via de webwinkel)
* Indien noodzakelijk: telefoonnummer.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid van bezoekers.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegevens die Happy View nodig heeft om aan de administratieverplichtingen te voldoen.

Happy View verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Van websitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Happy View zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. In geval van administratieve verplichtingen is onze bewaartermijn 7 jaar.  Voor het overige gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst dan wel voor de duur dat u uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens niet heeft ingetrokken.

Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Happy View binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien blijkt dat de door Happy View verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u Happy View verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: info@happyview.info

Happy View neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@happyview.info

De toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole.  Om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken beschermen wij ons netwerk en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op laptops en servers. Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om tevoorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

De social media buttons op deze website bevatten enkel links naar de betreffende social mediapagina’s. Door middel van deze buttons worden door Happy View geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social mediadienst.
Happy View heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarvoor.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden via links op deze website aanvaardt Happy View geen aansprakelijkheid.

De stichting Happy View is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij Happy View.

Bespiegelingen, artikelen en filmpjes mogen gedeeld worden, maar wel met bronvermelding. Mocht u willen verwijzen, citeren of op een andere manier gebruik willen maken van wat u op deze website aantreft aan informatie of gegevens, neem dan vooraf contact met ons op: info@happyview.info

Happy View behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op deze website. De meest recente versie van de privacyverklaring is altijd van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een email
mail sturen naar: info@happyview.info

c) Happy View 23 mei 2018