“The world will dance to your Tune”

Deel 1 van het interview met White Bull, gechanneld door Ian Graham. (Zie ook deel 2. )

“Geen enkele ziel is geïncarneerd met als doel andere zielen te schaden.”

 

Wil je leven in angst of wil je leven in vertrouwen?
Dat is de grote uitdaging waar iedereen in de wereld op dit moment voor staat. Alle gebeurtenissen die ons de afgelopen tijd hebben opgeschrikt, zoals de terroristische aanslagen, wakkeren angst en tweespalt aan. Het lijkt steeds erger te worden. Volgens White Bull, een door Ian Graham gechannelde meester (bekend van de boeken ‘God is nooit te laat, maar ook nooit te vroeg’ en ‘Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder’) heeft dat te maken met de toenemende kracht van Licht en Liefde die op de planeet schijnt: “Alles wat niet gelijk is aan de Liefde komt aan het licht. Het kan niet blijven bestaan in het licht.”

Of het erger wordt hangt af van hoe er wordt gereageerd. De media spelen hierin een grote rol, zij wakkeren de angst en het (ver)oordelen aan. “En dat geldt niet alleen voor de reguliere media,” benadrukt hij. “Laat je niet verleiden om mee te doen in de tweespalt van de dualiteit en geef de zogenaamde ‘dark forces’ niet zoveel macht door te speculeren over hun macht en kwade bedoelingen. Daarmee voed je hun macht en geef je je eigen kracht weg.”

“As within, so without,” weten we. Wat betekent dat? Dat het zo is zoals je denkt dat het is. Dat de verhalen die we beleven ook juist gecreëerd of versterkt worden door de verhalen die we geloven en vertellen. “Ik ben hier niet om bepaalde theorieën te ontkennen of te ontkrachten,” zegt White Bull. “Het bestaat in de mind van mensen en daarom bestaat het.”

Peace of mind

“Wij zijn hier voor de geruststelling waar zoveel mensen naar zoeken. De geruststelling dat alles goed is, dat ze veilig zijn en dat hun behoeften vervuld zullen worden.” White Bull spreekt in ‘wij’ omdat hij niet alleen namens zichzelf spreekt. Er staat als het ware een heel lichtteam achter hem. “Er is geen groter geschenk om jezelf te gunnen dan ‘peace of mind’, want daarmee is er ook vertrouwen, overgave, openheid, bereidheid, geloof en weten. Dat is wat we voor iedereen wensen.”

Ja, dat is een beetje moeilijk in de wereld op dit moment.

Dat is zo. Wat veel onrust veroorzaakt is dat mensen overvoerd worden met informatie van buitenaf. En dat wordt een beetje een verslaving. We zien veel van onze vrienden op die manier de media volgen. Daarom willen we onze vrienden waarschuwen om niet verslaafd te raken aan de input van media, die heel vaak een manier is om te manipuleren in de dualiteit. En dat kan alleen angst opleveren. Want mensen wordt alleen het slechte nieuws verteld.”

Ja, maar mensen willen weten ‘zijn wij ook in gevaar? Komt het dichterbij?’

“Ja, maar als je je innerlijke stem vertrouwt, zal je altijd op het juiste moment op de juiste plaats zijn en kom je niet in bedreigende situaties terecht. Zo weten dieren ook altijd te anticiperen op een aardbeving. Ze voelen dat aankomen. Als mensen dezelfde gevoeligheid zouden hebben, zouden ze elk naderend gevaar aan zien komen. Als ze hun gevoel vertrouwen, vermijden ze het gevaar. We weten dat veel mensen zich zorgen maken en we beogen zeker niet dat mensen risico’s gaan nemen, maar wel dat ze vanuit een angst-vrije houding hun innerlijke leiding vertrouwen, niet hun denken.”

Is het niet zo dat als je bang bent je ook juist die situaties waar je bang voor bent, aantrekt?

Dat hangt ervan af. Maar het belangrijkste is dat mensen een keuze maken: ‘Wil ik leven in angst of wil ik leven in vertrouwen?’ Als je leeft in angst zie je dingen, lees je dingen die anderen niet eens tegenkomen. Je kijkt door de ogen van angst. De wereld van de dualiteit is op angst gebaseerd, omdat het op afgescheidenheid is gebaseerd. Dus iedereen die bepaalde dreiging ervaart of waarschuwt voor gevaren (of complotten ziet), die is al helemaal ondergedompeld in angst. Angst maakt je doof voor je innerlijke stem, je intuïtie. Maar je kunt de keuze maken om uit de angst, de dualiteit, te stappen. In de onverschrokkenheid en in Liefde, want dat is wat het is.

Is het dan een keuze?

Ja, op een dieper level weet je: Ik kan kiezen voor angst of ik kies voor vertrouwen. Op een ander niveau is het natuurlijk de collectieve beleving die invloed heeft op het zenuwgestel, wat angst genoemd wordt. Als een gevoel gelabeld wordt, worden er allerlei verhalen aan opgehangen. Het is eigenlijk veel beter om geen namen te geven aan gevoelens die je hebt, want dat trekt verhalen aan of herinneringen uit het verleden. Of het nou angst, boosheid of verdriet is, het is een emotie: energie in beweging. Iets beweegt. Het is beter om het te laten bewegen dan om te zeggen ‘o, ik ben bang’ en zo een verhaal op te bouwen wat dan je leven gaat beheersen.

Ja, maar ik denk dat veel mensen niet weten hoe ze dat moeten doen.

“Er is geen ‘hoe’. Als je je af gaat vragen hoe, is je mind alweer bezig in de dualiteit. Het is een proces. Maar als mensen echt helemaal vast zitten in angst, is er iets groters, een radicalere gebeurtenis nodig om hen uit de greep van de angst te halen. Dat kan een prachtige ervaring zijn, dat kan een moment van plotseling ontwaken zijn, want… mensen die in angst zijn, zijn in slaap. Dus het vraagt een echte wake-up call. Als we dan kijken wat er nu allemaal in de wereld gebeurt, wat een hoop angst veroorzaakt, zou het veel beter zijn als men zich afvroeg: ‘Waar gaat deze wake-up call over? Wat wordt ons hier gevraagd?’”

Wat wordt ons hier gevraagd?

“Jullie wordt gevraagd om wakker te worden in de enige ware kracht, dat is Liefde. Jullie wordt gevraagd om de wereld niet zo persoonlijk te nemen. Om je te herinneren dat wat er ook gebeurt op het niveau van de driedimensionale werkelijkheid, dat er nog steeds een hogere macht is die functioneert. En het vraagt de individu, zoveel mogelijk individuen, om zich te openen om die hogere macht toe te staan door hen heen te werken.”

Is het zo dat als er zoiets gebeurt als een aanslag, dat er dan meteen ook een sterke liefdeskracht aanwezig is?

“Natuurlijk. Zoals jullie ambulances er meteen naartoe snellen, zo snellen ook onze emergency-diensten er meteen op af. Iedereen die gewond is of gedood, wordt meteen onder de hoede genomen van deze onzichtbare hulpdiensten. Er is altijd die deelname van de onzichtbare wereld.”

Betekent dat dat er altijd een balans is tussen de schok van zo’n gebeurtenis en de hoeveelheid liefde, die dan extra groot is?

“Ja, zeker. De liefde is altijd groter. Perfect love casts out fear.”

Wat White Bull hier wil benadrukken is dat die kracht van de Liefde er altijd is, ook IN onszelf. En zodra we die kennen, zijn we verbonden met dat grote geheel, die hogere macht: “Mensen maken zichzelf klein. Ze denken dat ze niet de kracht of de mogelijkheid hebben om echt verschil te maken. Maar iedereen heeft een held of een heldin in zich. Dat gaat niet over stevige statements of een hoop herrie schoppen, gedreven worden door het ego om iets groots en belangrijks te doen, nee, het wordt geboren vanuit Spirit.”

Waarom maken we onszelf zo klein? Is dat een gewoonte? Of is het …?

“Het is de angst om de eigen kracht te accepteren. Mensen zijn bang voor die kracht. Ze hebben een verkeerd idee van dat begrip. ‘Power’ is een negatief woord geworden omdat er zoveel misbruik van macht wordt gemaakt, dus mensen zijn bang dat als ze werkelijk de kracht omarmen van wie ze zijn, het ego ermee op de loop gaat, of dat ze gestraft worden of wat dan ook. Maar de kracht die er is, is Liefde. Dat is alles. In je kracht staan is in Liefde zijn. De Liefde vertegenwoordigen. En daar zijn mensen bang voor. Dat is een bizarre houding van mensen: dat wat ze het liefst willen, daar zijn ze bang voor.”

Ja, dat is vreemd.

“Ja, omdat ze niet begrijpen wat het betekent om in je kracht te staan. Iedereen die spontaan naar voren stapt om heldhaftig op te treden, handelt niet vanuit ego, maar vanuit Liefde. Het is de Liefde die hem of haar de moed geeft. Het is afgestemd zijn op de Waarheid.”

Ok, wat er nu dus gebeurt is dat alle angst getriggerd wordt in ons, zelfs bij mensen die toch al aardig ver uitgestegen waren boven dat niveau…

“Ja, maar als je een kamer in stapt vol mensen die roken, dan rook je zelf ook. Het is dus bijna onvermijdelijk in een atmosfeer vol angst om er niet door beïnvloed te worden. Het vraagt je alleen je er bewust van te zijn en te beseffen: Dit hoeft niet mijn angst te zijn, ik merk het alleen. Angst kan ook gezien worden als afwezigheid van liefde. In een ontwaakt hart, is geen angst. Het is dus goed om te herkennen ‘o, ik merk iets wat de mind ‘angst’ noemt, dat vertelt me dat ik nog wat stapjes te zetten heb voordat ik dat onverschrokken, stralende hart beman.’ Al onze vrienden kunnen die staat van totaal hartsbewustzijn bereiken.”

Wat er nu aan de hand is, ook al heeft dat te maken met die enorme kracht van Liefde en Licht op aarde, is wel dat de angst en zorgen juist toenemen. Het lijkt erger te worden, gaat dat nog lang door?

“Ik heb geen idee van tijd, ik geef ook geen tijdsindicatie, want dat houdt alleen de mind maar bezig en dan mis je de zegeningen van het huidige moment. De keuze die jullie nu kunnen maken is: Blijven we toeschouwers of gaan we onszelf hierin verliezen? Gaan we de gift zien in wat er gebeurt? Zien we het belang van aanwezig blijven in Liefde om zo een positieve bijdrage leveren aan de wereld? Of laten we ons beïnvloeden door die angst en creëren we daarmee juist meer afgeslotenheid van het hart? Dan is het een onvermijdelijk proces dat het erger wordt. Hoe meer angst en oordelen er zijn, hoe meer vreselijke dingen er gebeuren, omdat die angst en oordelen juist olie op het vuur zijn van de – laten we zeggen – ‘donkere krachten’ en dat zal hun acties doen toenemen. Onthoudt: The world will dance to your tune…
Wat we zien in een wereld van dualiteit, is dat pijn, lijden en angst ontstaat, dansend op de tune van de onbewuste collectieve angst.”

Laten we het eens hebben over die ‘donkere krachten’, want is het niet vreemd dat ook mensen die ontwaakt zeggen of denken te zijn het over ‘donkere krachten’ hebben?

“Ja. Dat voedt alleen de ‘donkere krachten’. Het is ook niet de beste term om te gebruiken. Ik omschrijf het liever als ‘zij, die het uniform van een donkere kracht hebben aangetrokken om de individu uit te dagen om in de Liefde te stappen.’ Het is een gift.
Een heleboel van deze verhalen beginnen met wat jullie noemen de ‘gevallen engelen’. Lucifer. Lucifer was een engel die een bewuste keus maakte om zich af te scheiden van liefde, te ‘vallen’ zogezegd om zo alle projecties te dragen van duivels en kwaad, met de bedoeling om te voorzien in een reden om bewust voor het licht te kiezen. Dus al diegenen die nu zoveel geweld uitdragen kunnen ook op die manier ‘gebruikt’ worden. Zij kunnen een reden zijn om bewust voor Liefde te kiezen en niet bang te zijn.”

Aha, het is een soort film, waarin we de slechteriken nodig hebben?

“Ja, om te helpen het plot te ontvouwen. Het is grote soap-opera, kan je zeggen. Maar het is ook belangrijk om te begrijpen dat niet iedereen een even sterk karakter heeft of genoeg zelfcontrole of wijsheid en dat diegenen ook juist aangetrokken worden tot deze ‘dark forces’ (ik gebruik deze term maar even om ze aan te duiden) omdat hen dat de gelegenheid biedt om zich te ontladen van hun eigen persoonlijke pijn, woede en frustratie. Om die reden plegen ze – in menselijke termen – vreselijke daden. Maar degenen die dat doen, handelen ook vanuit collectieve verwondingen uit de geschiedenis, van hun stam of voorouders.

Daarom is de enige weg ‘vergeving’. Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Zij spelen hun rol in het verhaal op dezelfde manier als Judas een rol speelde. Zonder Judas zou er geen verhaal zijn van de kruisiging. En de mensheid hangt op vele manieren aan het kruis momenteel. Er moest dus iemand komen om die rol van Judas te vervullen, of een bepaalde groep, zoals de terroristen. Zonder dat zou er geen oproep zijn om nu in waarheid en licht te stappen.”

Laten we het eens te hebben over bijvoorbeeld ‘Big Pharma’ en de ‘Illuminati’ of andere ‘krachten’ die ons zouden manipuleren of dom willen houden. Hoe kunnen we dat zien en plaatsen in dit perspectief?

“De fout die hier gemaakt wordt is de overtuiging dat er een of wel tienduizenden zielen zijn geïncarneerd met als enige doel andere zielen te schaden en dat is niet waar. Het is een verhaal over persoonlijke kracht. Je hoeft je kracht niet weg te geven aan verhalen over hen die je tegenwerken, proberen te vergiftigen, met chemicaliën enzo, want… zolang je dat gelooft en het erover hebt, geef je je kracht uit handen. Je ziet het als een vijand. Als een tegenkracht. Beter kan je het vanuit het gezichtspunt bekijken dat iedereen, elke ziel, die ooit geïncarneerd is, vòòr je is. Voor je groei. Zelfs als het is om je door een vreselijke daad uit te dagen om in Waarheid op te staan. Maar niet door te vechten, want als je ermee vecht, verkeer je in de dualiteit. Het gaat er om er bovenuit te stijgen. Om neutraal aanwezig te blijven. Neutraal in de zin van ‘non-dualiteit’, verbonden met de bron en van daaruit een kracht, een aanwezigheid, die zelfs de schade ongedaan maakt.”

“Mensen willen vermaakt worden, ze willen verhalen over ‘helden’ en ‘slechteriken’, zoals verhalen over cowboys en Indianen. Niemand is slecht, echt, ik noemde eerder die ‘dark forces’ alleen zo om aan te geven dat ze afgescheiden zijn van de krachten van het licht, maar het is allemaal deel van dezelfde soap. Je hebt het goede en het slechte in elke vorm van entertainment. Daarom hebben mensen een vijand nodig, om zich beter te voelen over zichzelf.”

Bestaan er dan wel geheime genootschappen of niet?

“Mensen geloven dat met hun mind. Ik ben hier niet om te ontkennen of bevestigen dat zoiets bestaat. Het bestaat in ‘de mind’ van mensen en daarom bestaat het. Natuurlijk zijn er mensen die in bepaalde machtsposities verkeren – dat hoef je niet zozeer ‘illuminatie’ te noemen, sowieso een vreemde term, want er is weinig verlicht aan wie dan ook in zulke machtsposities, maar ook hiervoor geldt: Het is de uitdaging voor mensen om zich af te vragen: Waar is de macht? Zelfs de macht van de meest machtige persoon in de wereld, als er al één zou zijn, kan nooit op Waarheid zijn gebaseerd en kan daarom ook van het ene op het andere moment instorten. Zelfs degenen met de meeste macht in de industrie en de politiek zijn, als ze het misbruiken, in het licht van God als een strootje in de wind. Die macht is een illusie. Ze hebben zoveel macht als mensen hen (willen) geven, omdat het mensen tevreden stelt om een vijand te hebben.

Als iedereen, op welke manier ook, zou begrijpen dat ze op elk moment hun eigen macht terug zouden kunnen winnen, dan zouden zij niet meer gevoed worden. Ze zouden wegkwijnen. Geen zuurstof meer krijgen. Macht wordt gevoed door angst. Zelfs het grootste monster kan niet blijven bestaan. Stel je voor, de meest hongerige en agressieve dinosaurus wordt in een box gestopt en krijgt geen zuurstof meer, dan is hij er geweest.

Dus, wij geven ze macht?

“Ja, door de angst, maar ook door de fascinatie. De mensheid wordt aangetrokken tot drama. Men houdt van een goeie show.”

We maken de verhalen zelf dus?

“Ja.”

En de werkelijke macht is in onszelf?

“Er is geen grotere macht dan de macht die bestaat in elke mens, de macht van Spirit en Waarheid, die natuurlijk één is met de hoogste macht van alles en dat is Liefde.”

Dus het is de kunst om in die Liefde aanwezig te blijven en je niet af te laten leiden?

“Ja, want het is ook een verhaal van beproevingen. Mensen realiseren zich niet dat ze elke dag weer verleid worden hun macht weg te geven. Ook door hun eigen mind. Als je echt ontwaakt bent dan ben je immuun. Die immuniteit komt met het aanwezig zijn in het NU. Als je in afstemming bent met de Waarheid, ben je veilig, want de kracht van die aanwezigheid verdrijft alles wat zou kunnen schaden. Het is een te oncomfortabele spiegel voor alles wat niet overeenstemt met het licht, de waarheid. Dat is een vorm van bescherming.”

Maar hoe weet je wat de Waarheid is of niet?

“De Waarheid overstijgt de dualiteit. Waarheid is wat is. In overeenstemming met alles wat er is, met Liefde. Dat kan je voelen. Elke cel in je lichaam danst op die toon. Het heeft niks te maken met de mind, met geloof of overtuiging. Het is een directe ervaring, onmiskenbaar. “

Dus als je dat kunt voelen en je kunt daar bij blijven, wat er ook gebeurt, dat is het?

Dat is alles wat je kunt doen. Zoals Jezus zei: Omdat God voor je is, kan niks en niemand tegen je zijn. En met ‘God is voor je’ wordt die afstemming, die verbinding bedoelt. Dat kan je God, de Waarheid of Liefde noemen. Of de Bron. Dat maakt niet zoveel uit. Maar het is je eigen kracht. Dat is de werkelijke macht.

Zie ook deel 2…

P SH 023_W_Er is niets wonderlijk...-FRONTHet boek ‘Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder’ waarin Ian Graham de essentie van White Bulls lessen heeft samengebracht is uitgegeven bij Happy View en hier te bestellen: In de Happy View winkel.