Meer over de vernieuwing van Happy View

De nieuwe manier van denken gaat uit van overvloed en samenwerking, vrijheid en (zelf)ontplooiing, op een bewuste manier in de wereld staan en verantwoordelijkheid nemen.

De ‘nieuwe wereld’ zoals we dat hier noemen, is een feest. Een feest van (zelf)herkenning, groei, vertrouwen en het Eenheidsbewustzijn. Het past niet langer om buiten onszelf te wijzen, naar de wereld te kijken en te oordelen, wij zijn er deel van, dat wat we zien gaat over onszelf. Verander je blik en dat wat je ziet verandert. Daar gaat het over bij Happy View: Je kunt kiezen hoe je naar de wereld kijkt, je kunt kiezen waar je naar kijkt, je kunt kiezen wat je aandacht geeft, wat je voedt, wat je doet. Daar is niets zweverigs aan, want je kunt het op elk moment toepassen in de praktijk. En daartoe nodigen we je uit. Want de nieuwe wereld begint bij onszelf, in onszelf.

20150809_164243