Vernieuwing, Moed & Kracht in 2022!

Het jaar van de Tijger! Dat zal ons de energie van Kracht & Moed geven om de nodige veranderingen aan te brengen in ons bestaan.

Het nieuwe jaar is altijd een mooi moment om weer met een schone lei te beginnen. Omstandigheden hebben ons het afgelopen jaar opnieuw op onszelf teruggeworpen, soms ook wat moedeloos gemaakt of boos wellicht, maar tegelijkertijd ook een weldadige Stilte en rust doen ervaren en bovendien laten beseffen wat werkelijk van belang is: Onze gezondheid, onze Vrijheid, Vreugde, samen zijn, ècht contact met elkaar, genieten, bewegen, buiten zijn in de Natuur en bovenal:

Een schone Aarde, frisse lucht, schoon water, goed voedsel!

Veranderingen zijn vaak confronterend, onvermijdelijk, maar ook leerzaam. Ons bewustzijn groeit, zowel persoonlijk als collectief. Het is de kunst om mee te bewegen, ondertussen wel je eigen pad te bewandelen en er op te vertrouwen dat het zich vanzelf ontvouwt als jij vanuit je hart – in het NU – aanwezig blijft en je niet laat (mis)leiden door angst.

Je zou het soms bijna vergeten als je het dagelijkse nieuws op de voet volgt, maar we zitten middenin een grote overgang naar een nieuw tijdperk: Het Aquariustijdperk. Dat heeft een heel ander karakter: gelijkwaardig, saamhorig, creatief, meer vrijheid èn zelfstandigheid, dus ook meer begrip, ruimte bieden aan elkaar en aan onszelf. De tijd van het najagen van materieel ‘gewin’, competitie, ‘groot, groter, grootst’, is voorbij. Andere ‘zaken’ (juist geen ‘zaken’) worden belangrijk. Het wordt allemaal vriendelijker, vrolijker, waardevoller, kleinschaliger en we worden ook gevoeliger. We voelen heel goed aan wat er niet meer bij ons past, wat we los willen laten en wat ons wil verlaten… en wat ons te doen staat. Wij creëren de Nieuwe Wereld zelf.

Verandering gaat echter nooit zonder slag of stoot. Het leidt soms tot angst en stevig vasthouden aan het oude. Toch zijn dat slechts stuiptrekkingen van iets wat al klaar is, voorbij. Het ‘kunstmatig’ in stand houden werkt niet meer. Wat is dan wel ‘echt’? Dat wat vanuit het HART is, voelbaar is, WAAR is. De Waarheid toont zichzelf wel, de Waarheid overwint altijd, evenals het Licht. Dat is altijd sterker.

Wat niet wil zeggen dat we strijd zouden moeten voeren. Integendeel. De Waarheid en het Licht zijn prima in staat zichzelf te manifesteren. Het is aan ons om te vertrouwen en om er te zijn voor elkaar en voor ons zelf. Om te luisteren naar onze innerlijke stem, ons gevoel, ons hart en naar de Waarheid, die zich wil tonen en manifesteren door ons en voor ons. Welke ‘verhalen’ je ook gehoord hebt, je hoeft je niet te bekommeren over wat ‘waar’ is of wat niet. Het gaat niet om ons oordeel, het hart oordeelt niet, Liefde oordeelt niet. Daarbij is het van belang om te beseffen dat alles gaat over vibraties, frequenties en energie. De energie van Liefde, vreugde en waardering heeft simpelweg meer (manifestatie)kracht dan de energie van frustratie, woede of negativiteit.

‘Blijf positief!’ is de boodschap voor het Nieuwe Jaar, gechanneld door Inge De Smedt. We zien haar onder de piramide plaatsnemen, vanwaar ze channelt.
Heb je de nieuwsbrief ontvangen? Zo niet, vind je ‘m hier!
Fijne, stille (!) jaarwisseling & een goed Nieuw Begin!
Petra