Creëer vanuit je Innerlijke Kracht

Hoe maak je van de nood een deugd? Daarover heb ik het in mijn laatste youtube-filmpjes, we gaan er mee door de komende tijd. Hou de focus op (je-weet-wel) ‘WAT WEL‘… Dat is de kunst.

We worden uitgedaagd. Iedereen op z’n eigen manier. We komen allemaal onszelf tegen. Dat is ook de bedoeling, dat biedt de kans tot transformatie. Beweeg mee, wees bereid, kijk ernaar en keer vooral steeds opnieuw weer naar binnen…

Hoe het ook zij, wat er ook aan de hand is, hoe streng de maatregelen ook zijn, hoeveel angst je ook hebt, hoeveel woede, irritatie, onbegrip, of misschien gelatenheid, misschien depressiviteit, alles wat je tegenkomt, kom je tegen IN jezelf. Dat is de sleutel. Je kunt jezelf bevrijden.

Idealiter zou helemaal niks in de buitenwereld je uit je innerlijke rust en vrede moeten kunnen halen, maar keur jezelf vooral niet af als dat wel gebeurt. Dat is logisch en het is een kans tot groei. Kijk er naar en verzacht er in…. verzacht in alles….

Vandaag staat de energie van het zonneteken blauwe nacht centraal: “De Blauwe Nacht helpt je vandaag om het evenwicht in jezelf te vinden. Door innerlijk gecentreerd te zijn word je niet van je stuk gebracht. Vanuit innerlijke rust kan je naar je schaduwaspecten  kijken.”(www.kinweb.eu/dagenergie)

Het is hoe dan ook een tijd van gigantische transformatie, niet alleen vandaag. We staan op de drempel van een heel nieuw tijdperk. Een prachtig, liefdevol, fantastisch, harmonieus, warm, licht, gezond, schoon en vriendelijk tijdperk, waarin we elkaar eren en waarderen, maar vooral ook de natuur, Moeder Aarde en haar dierenrijk, plantenrijk, haar bodem, de oceanen en al het wonderbaarlijke Leven weer eren. Het Leven is heilig en wij zullen dat, linksom of rechtsom weer in ere herstellen, net als onze eigen natuur. Dat is nu aan het gebeuren. Hou daar de focus op… werk er aan mee. (EERHERSTEL, een nieuw begin)

Allereerst gaat het om onze eigen innerlijke transformatie. Alleen van binnenuit verandert de wereld. Dus… Gebruik elke gelegenheid om naar binnen te keren, kijk wat je tegenkomt, erken het en geef het de kans om te transformeren. Door het te zien, erin te verzachten, er doorheen te bewegen… Wat het ook is.

Het gaat nooit over anderen, het gaat altijd over jezelf. Wat in jou voelt zich (nog) niet vrij, (nog) niet veilig? Wat is nog niet in Liefde aanwezig? Waarin ontken jij jezelf (nog)? Denk je dat je zwak bent, denk je dat je afhankelijk bent, denk je dat je niet bent opgewassen tegen wat er allemaal plaatsvindt in de wereld momenteel? Hoeveel invloed laat je dat hebben op jouw innerlijke welbevinden?

Maak een keuze. Maak de keuze om in je Ware Kracht, je Ware Zelf aanwezig te zijn. Als je heel duidelijk JA zegt tegen je Goddelijkheid, je eigen kern, de Waarheid in jezelf, dan is het niet nodig om de strijd te voeren met anderen, dan ontwikkel je de innerlijke Kracht om positieve veranderingen te bewerkstelligen, ook in je omgeving. Je bent als de stralende Zon, onaantastbaar en pure Liefde. Concentreer je op je hart, vanuit je hart blijf je in je Ware Kracht aanwezig. Stel je voor hoe je alles om je heen verzacht met zonnestralen… Hoe je verzachting verspreidt…. Kijk dwars door alle verschijningsvormen heen, hoe lastig en (teneer)drukkend die ook zijn. Blijf geloven in je eigen innerlijke Kracht, want daar moet je het van hebben. Achter de wolken schijnt de zon… Focus daarop!

Weet dat je vele Divine vrienden hebt, die aan je zijde staan. Ze zijn er om je te versterken, via je hart ben je met hen verbonden.

Met z’n allen moeten we even ergens doorheen… door de ‘nacht’ als het ware, maar je hoeft je niet mee te laten sleuren de diepte in. Alleen vanuit onze eigen innerlijke Kracht creëren we een nieuwe wereld. Vanuit Liefde. En deze Liefde is genezend, verblijdend en creërend. Stel je voor hoe de ideale wereld er voor jou uitziet. Stel je voor hoe we samen lachen, dansen, blij zijn, genieten van het Leven. Hou dat voor ogen! En verzacht ondertussen in alles wat je tegen komt. Elke dag opnieuw. Tot je weer helder en krachtig voor ogen hebt wat je wel wilt.

Stilte helpt daarbij. Ik kies er zelf voor om geen discussies te voeren, want dat versterkt alleen de mind en het ego maar, wat precies is wat we niet nodig hebben. Waar het ook over gaat, blijf in je hart aanwezig en weet dat alles kan oplossen in het veld van Liefde. Stuur elk ongemak daar naartoe, geef de energie ergens van (van ongemak, van pijn, van verdriet, van woede, van irritatie of wat dan ook) de opdracht om te VERLICHTEN, weet dat je vanuit je innerlijke Kracht de macht in  handen hebt om energie te besturen. Stuur Licht en Liefde. Elke dag. Naar alles wat je tegenkomt.

Vertrouw daarop en vraag de hulp daarbij van je engelen, gidsen en meesters. Roep je eigen Goddelijke Kracht aan. Elke dag.

Dankjewel!

Bijgevoegd een intentiemeditatie die je hierin versterkt: