Vrije wil: Je kunt kiezen!

Wij hebben vrije wil. Met dat inzicht werd ik vanmorgen wakker. Alsof ik het nog niet wist! Ik kreeg ook een mooi voorbeeld voorgeschoteld: Ik kan wel iets willen, wensen, proberen zo te creëren, maar als het over een ander gaat, gaat dat niet werken. Die ander bepaalt namelijk zelf. Ik kan hem of haar wel in het licht zetten, of in een bepaalde kleur – dan is het wat zachter en makkelijker toegankelijk, of in de violette vlam, die automatisch z’n werk gaat doen – waar mogelijk en nodig -, maar ik kan niet de beslissingen nemen voor een ander, ik kan geen keuzes maken voor een ander. Wel kan ik iemand het beste wensen en er zorg voor dragen (kiezen!) om mijn beeld van die persoon zo positief mogelijk en vrij van oordelen te houden, dat maakt uit. Dat helpt zeker. Want hoe ik naar de wereld kijk – en dus ook naar anderen – bepaalt wat ik zie. Ik kan zelfs mensen – bij wijze van spreken – gevangen zetten in mijn beeld van een situatie. Hetzelfde geldt voor dieren, zoals ik benoemde in het artikel dat gisteren verscheen (bij Wanttoknow over de Oostvaardersplassen). Dat zijn zaken om je zeker bewust van te worden. Het is goed om te weten hoeveel invloed je hebt en hoeveel verantwoordelijkheid je dus draagt.

Je kunt keuzes maken. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: Ik wil dat die en die angst verdwijnt. Je kunt angsten wegsturen. Ze willen wel eerst aangekeken worden. Zoals alles eerst gezien moet worden voor het kan vertrekken. Maar het hoeft dus niet te blijven. Wij bepalen. Meer dan we denken. Dus ja, er is vrije wil. Als jij ‘Ja’ zegt tegen het leven, als je ‘ja’ zegt tegen Vreugde en Vrede in je leven, zal dat in gang worden gezet. Misschien komt zich dan eerst nog wel even vertonen wat nog niet in vreugde en in vrede is, juist omdat dat wil kunnen vertrekken. In jouw opdracht. Besef dat!

Ineens zie ik het als mijn ‘taak’ om deze boodschap uit te dragen, al deed ik dat al veel langer. IK was me alleen niet zo bewust van welke ‘boodschap’ ik nu precies had te vertellen, wel dat er iets verteld wilde worden. Eerherstel… Eerherstel dus ook voor ons eigen vermogen, onze mogelijkheid en onze taak zelfs, om keuzes te maken. Bepaal wat je WEL wilt en focus daarop, dan beweegt het daar naartoe.

Veel mensen kiezen halfbakken. ‘Ik wil het wel, maar….’ en dan krijg je dus ook halfbakken resultaten. Wees bereid om naar jezelf te kijken.

Mensen zeggen wel vaak dat ze iets willen of wensen, maar de vraag is: Wil je het echt? Of komt er misschien een ‘maar’ achteraan. ‘Maar het kan niet…’ of een verborgen ‘maar dat mag niet…’ of ‘maar…. ik ben het niet waard….’ of ‘maar dan verlies ik….’ of zit er nog een angst verstopt, zoals ‘maar dan weet ik niet wat er gebeurt….’ of ‘maar dat is onbekend terrein, eng…’ Onderzoek dat dan. Dat kunnen obstakels zijn die je tegenkomt onderweg naar dat wat je wilt. Er is ook vaak een heel groot verschil in wat je Ware Zelf wil (de ziel) en wat je ego wil, vanuit angst. Het een kan het ander in de weg zitten. Maar de wensen van de ziel winnen altijd, want de Waarheid is sterker, het Licht is sterker en de Liefde wil zich vertonen en manifesteren. In jou, door jou en voor jou. Alles wil groeien naar meer Liefde. Alles wil ruimte krijgen. Liefde creëert en biedt ruimte. En plezier en vrede en vertrouwen en verrassingen, niets om bang voor te zijn. Wel iets om in te groeien, om te verdiepen. Iets om voor te kiezen, iets om angsten voor te overwinnen. Onthoud heel goed dat angst niet ‘van’ jou is, angst is niet wie je bent. Liefde is wel wie je bent. Liefde is de Waarheid. En je kunt ervoor kiezen. Dat is jouw eigen keuze. Ik kan het alleen maar wensen voor je.