Groeizaam

Als iets resoneert, is het ook een aanvulling en een versterking. Verhelderend, bekrachtigend en groeizaam. Dat laatste woord bestaat niet, ik weet het, maar het is wel wat ik bedoel: Dat je ervan groeit, iets in jezelf komt tot verdere wasdom. Je kunt het ook leerzaam noemen, maar met ‘groeizaam’ bedoel ik dat het vanzelf gaat, zonder moeite. Het valt op z’n plek, zoals een zaadje in vruchtbare aarde. Het is voedend op een manier die het geheel ten goede komt, er is evenwicht, een wisselwerking.

Dat was het gesprek met Hans Andeweg zeker 😉 Maar het geldt ook voor het onderwerp waar we het over hadden: Intenties sturen. Waar hij op wees: Luister naar wat er nodig is, wat er gevraagd wordt. Dan komen je goede bedoelingen ook aan. Ook intenties sturen is in feite een vorm van afstemmen op het doel. Hij benadrukte het belang van gronden, omdat er anders niet ontvangen kàn worden. En dat geldt ook voor onszelf: Als we zelf niet goed in ons vel zitten, wat hebben we dan te bieden?

Gegrond zijn betekent aanwezig zijn, in het hier en nu, in je lichaam, voelen, stevig met beide benen op de grond staan. Geaard zijn is ook: Duidelijk zijn, concreet, doelgericht, helder en wat intenties betreft dus ook goed afgestemd op je doel. Vanuit het hart aanwezig zijn, je verbinden met de aarde (al klinkt dat voor sommigen misschien vaag), maar het betekent: Er ZIJN. Vreugde ervaren en accepteren wat er IS. Niet ontsnappen uit de werkelijkheid, maar de werkelijkheid kleuren met jouw krachtige intenties. Hans Andeweg verwoordde dat op een hele heldere manier: