De keuze die je kunt maken

Alles in je leven is een spiegel en sommige mensen in je leven zijn een vergrootspiegel. Ze laten je exact zien waar je nog wat op te ruimen hebt aan oude overtuigingen of waar je je zelfbeeld nog wat op mag vijzelen, om het maar even mild uit te drukken. Onbewust lijken deze mensen dan precies op de ‘buttons’ te drukken, waar je gevoelig voor bent. Ze weten je iedere keer weer te triggeren, terwijl ze dat – echt niet – expres doen. Het gaat over jouzelf, niet over hen. Ze komen je in feite een handje helpen om naar jezelf te kijken.

Jouw gevoel is altijd van jou. Je kunt het een ander niet kwalijk nemen dat jij bepaalde dingen op een bepaalde manier interpreteert. Dat is je eigen gevoeligheid. Het ego geeft die ander daar dan graag de schuld van, het ego oordeelt voortdurend en keurt van alles af. Het is het ego wat nooit tevreden is, niet over anderen en niet over jezelf. In feite helpen de – door mij zo genoemde – ‘vergrootspiegels’ je eigenlijk om het ego af te breken.

Ik geef toe dat dat pittige processen kunnen zijn, pijnlijk ook, want je voelt je dan gekwetst, in de steek gelaten, afgewezen of beledigd bijvoorbeeld. Dat is allemaal ego. Evenals je gelijk willen halen, je ‘recht’ willen halen, jezelf willen bewijzen, beter willen zijn dan anderen of je ‘minder’ voelen dan anderen. Het ego gebruikt al die aanleidingen om te zeggen ‘Zie je wel…’ Maar ja, daarmee kom je geen stap verder. Je zult steeds dezelfde pijn of afwijzing aan blijven trekken, zolang het niet eerst in jezelf tot ‘heelheid’ is gekomen. En dat vraagt zelfonderzoek.

Als je alles gewoon waarneemt, zonder je er door mee te laten slepen, dan verdwijnt het gewoon. Het lost op. Ondertussen transformeert er van alles. Die processen gaan gewoon helemaal vanzelf. Je hoeft helemaal niet zoveel te doen! Gewoon, er de tijd voor nemen en eerlijk zijn naar jezelf. Niet veroordelend, waarnemend, begrijpend. Met Liefde. Want in Liefde lost alles op. Liefde geneest alles. Dat is het. Is dat uiteindelijk niet veel makkelijker dan al dat gevecht? Het is een keuze die je kunt maken. En het is de keuze die je ziel zeker wil dat je maakt.

Het protest daartegen is ego, verzet. En dat noemen ‘we’ dan vrije wil 😉 Daarom is het een keuze, omdat we vrije wil hebben. Je kunt er voor kiezen jezelf te bevrijden. Je intentie is genoeg… Daarmee zet je iets in gang. Met onze intentie creëren we onze eigen werkelijkheid.

The choice to create your own heaven on Earth is yours and yours alone.

Eerherstel, een nieuw begin geeft voorbeelden en helpt je hierbij.