Follow your Bliss

Wat er naar mijn idee aan de hand is, is dat we in een periode verkeren waarin andere waarden belangrijk worden, waarin we meer vanuit ons hart en vanuit onze innerlijke motivatie gaan leven en ‘werken’ (dat voelt niet meer als werken!), waarin we ons levensdoel, onze missie, onze talenten beginnen te erkennen en willen volgen, waar we zelf eerst in mogen gaan geloven en wat vaak ‘eng’ is omdat het ‘nieuw’ is. Toch kunnen we niet om die ‘roep’ van de ziel heen, een weg terug is er niet, maar hoe we dat moeten doen… Het past niet meer in het oude systeem, het oude model en we rekenen af met dat werken als ‘zwoegen’ en jezelf wegcijferen, het dienstbaar zijn aan andermans wensen, doelen, we willen nu dienstbaar zijn aan onszelf en onze innerlijke stem, onze ingevingen en daarvoor bestaat nog geen structuur. Het is veel meer leven in het nu en vanuit het hart, wat samen gaat trouwens.

Het zijn ook de ‘vrouwelijke’ waarden die in evenwicht willen komen met de ‘mannelijke’, in onszelf en in de wereld. Niet voor niets hebben met name veel vrouwen er last van dat ze weliswaar veel waardevols doen en bijdragen, maar ook dat dat nauwelijks gezien en erkend wordt, het is veel ‘onzichtbaar’ werk en het was natuurlijk lange tijd zeer ongelijkwaardig. Wat vrouwen wel kunnen gebruiken is dat ze goed hun doel voor ogen houden, koers houden en… iets wat mij opvalt soms: het cultiveren van ‘gevoeligheid’ in de vorm van onzekerheid en twijfel alsof dat een ‘kracht’ is. Daarmee doe je jezelf tekort.  Het is een oude gewoonte, een oud patroon en ook al is het zo dat al die twijfels en angsten en onzekerheden op komen zetten, dan nog…. kijk ze aan en wees ze zelf ‘de baas’. Het is een typisch fenomeen van het ontkennen van de vrouwelijke kracht, een ‘rol’ die ‘we’ ons zijn gaan aanmeten omdat we niet ‘sterk’ mochten zijn. Er was angst voor de vrouwelijke kracht.

Ook mannen zoeken die ‘kracht’ in zichzelf trouwens, wij vrouwen kunnen hem tonen en laten zien, hem aanmoedigen, ook in mannen. Want deze zelfde beweging is waar mannen behoefte aan hebben: Leven vanuit hun ‘eigenheid’, hun hart en meer tot hun recht komen in wie zij werkelijk zijn. Zij tonen zich weliswaar meestal niet ‘zwak’, liever ‘hard’, maar ook dat is maar een (toebedeelde) rol.

Je begrijpt, ik schets hier even een heel simplistisch beeld, maar het komt er op neer dat voor iedereen geldt dat ‘de ziel’ roept en dat we aan het afrekenen zijn met de oude structuren van ongelijkheid, ongelijkwaardigheid en ondergeschiktheid, onderdrukking. Die onderdrukking van onze eigen kracht, mogelijkheden en levenskracht, levensvreugde leidt tot ontevredenheid, frustratie en een gevoel van tekort. Zoals ik in ‘Eerherstel’ schrijf: Je kunt je afvragen of we dat niet zelf doen, met onze mind, onze eigen gedachten. De buitenwereld is daarvan een reflectie. Wij zijn zelf degenen die naar onszelf mogen gaan luisteren en gehoor mogen gaan geven aan die innerlijke roep.

De angst voor tekort wil overwonnen worden. Wat we nu zien in de wereld is dat de ‘economie’ nog regeert, ook in onszelf. Keuzes voor een schoon milieu, schoon water, schone lucht, enz…  worden vanuit economische overwegingen niet duidelijk gemaakt. Daarmee doen we de natuur geweld aan. Daarmee ‘vervuilen’ we onze leefomgeving. We waarderen en eren niet dat wat er in de eerste plaats geëerd en gewaardeerd wil worden.

Zo gaan we ook met onszelf om! We doen concessies aan wat we echt willen en kunnen en wensen omdat we ons tegen laten houden door bijvoorbeeld de gedachte ‘ik moet wel geld verdienen’, ‘er moet wel geld voor zijn’, ‘ik moet eerst …. hebben’ of door andere bezwaren, angsten en twijfels. Vervuiling in ons systeem…

Het punt is dat zolang we zo denken, dat ook zo is. We krijgen het zoals we het verwachten, dat creëren we zelf. Daarin valt nog heel wat ‘angst’ op te ruimen en te transformeren.

We kunnen ervan uitgaan dat als we echt doen wat we te doen hebben (overgave), wat onze ’taak’ of ‘missie’ is, onze bijdrage aan de wereld, vanuit onze eigen kracht, dat we dan de wereld daarmee dienen, maar ook onszelf. Dat geeft kracht en vreugde en de rest organiseert zich vanzelf. We mogen dus wel eens wat meer vertrouwen op onszelf of misschien wel op dat ‘grotere’ wat door ons heen wil stromen en zich wil manifesteren. Het is slechts onze eigen twijfel die ons in de weg zit. Het zijn onze eigen beperkende gedachten.

Gisteren kreeg ik dit bericht van iemand: “Heb net een filmpje gezien, waarin iemand uitlegt dat geld verdienen zo makkelijk is als je je eigen onderbewustzijn rond geldzaken boven water hebt.”

Ja. Zeker. Als we het zelf toestaan en er geen oordelen over zouden hebben, ook nog alle ‘erfenissen’ van vorige generaties uit ons systeem konden wippen, onze eigen ideeën over onszelf en het leven en moeite doen…. maar haha, dat is nu juist waarin we nog heel wat op te ruimen hebben. Zelfs ‘verdienen’ is nog een bepaalde visie. Het zou gemakkelijk en moeiteloos kunnen gaan. Als wij ons in de flow, de vreugde, een hogere trilling, vol vertrouwen, zouden bevinden, zou het vanzelf gaan. Het zou zichzelf allemaal regelen en organiseren. Mijn ervaring is dat het hele idee van ‘geld moeten verdienen’ zelf in de weg staat. Als je daar vrij van bent, het gevoel hebt (nu) dat er genoeg is en dat alles wordt geregeld, als je vanuit een hele andere motivatie aan het werk bent, met het doel voor ogen dat je iets bijdraagt, het beste dat je in je hebt, met liefde, dat je dan vanuit een motivatie ‘werkt’ die vanzelf iets oplevert.

Dat gaat allemaal over ego (angst), afgescheidenheid versus je Ware zelf, je passie en je missie. Follow your bliss…. Dat waar je blij van wordt, dat waar je zin in hebt, dat wat vanzelf gaat. We zien niet altijd waar we zelf goed in zijn en wat we te bieden hebben. Wat onze kwaliteit is. Waar onze eigen kracht ligt. Als we de Goddelijke stroom erkennen en ons daar dienstbaar aan maken, dat wat door ons gedaan wil worden, door ons heen wil stromen, voeden we anderen en voeden we onszelf. Het is net als met intenties: Als je intenties (met liefde, vanuit het hart) stuurt naar anderen, ontvang je zelf ook de benefits. Vanzelf. Dat geldt voor alles. We zouden ons er dus niet druk over moeten maken, erop vertrouwen dat je een instrument bent voor dat wat door jou heen wil stromen en dat dat zichzelf regelt.

Elk idee dat we ‘tekort’ komen werkt averechts! Dus naar mijn idee heeft het juist te maken met vertrouwen in de ‘Goddelijkheid’, tekorten vooral niet erkennen, want dat is onze waarneming en dus een waarneming die niet klopt, vanuit angst. Iets om te overwinnen! Wij hebben ook hier intenties op gezet in de sessie van afgelopen dinsdag. Die is ook opgenomen, dus binnenkort kan iedereen daaraan meedoen! 🙂

De natuurlijke staat van zijn is dat alles er is. Dat er overvloed is, vreugde is. En… het gaat allemaal over (zelf)Liefde. Liefde voor jezelf en voor wat je doet.

De angst voor macht, die geld met zich meebrengt, is een diepgewortelde in het gemeenschappelijk bewustzijn. We zouden het beter als een ‘kracht’ kunnen zien. Een eigen ‘kracht’. Het is niet afhankelijk van anderen, maar van onszelf. Wat staan we onszelf toe? Dat is een goeie om te onthouden. Dat de buitenwereld reageert op wat wij zelf verwachten. Dus als wij onszelf toestemming geven en erkennen….
Het stagneert als we voorzichtig gaan doen, als we niet durven, bang zijn om ons over te geven aan dat wat er wil…

Als de ‘uitstroom’ stagneert, stagneert ook de instroom. Net als met alles. Don’t hold back… ! Neem alle angsten waar, zie het en kijk ze aan, maar overwin ze! Jij bent degene die bepaalt of je ‘de angst’ wil laten regeren in je leven of je ‘ware’ zelf, de Liefde en en de kracht. Twijfels zijn er om te overwinnen! Dat geeft kracht.

Het verhaal van Anja is wel een mooie illustratie bij dit verhaal: