Divine timing

Je kent het wel, neem ik aan: ‘Ask and it is given.’

Het is zo, zo werkt het. Alleen niet op onze eigen voorwaarden, niet altijd zoals wij denken dat het zou moeten gaan. Altijd beter 😉 Je kunt ervan uitgaan dat er aan gewerkt wordt vanaf het moment dat je een vraag hebt gelanceerd. Echter, ook je onbewuste vragen – zoals twijfels en angsten en onzekerheden – worden ‘gehoord’ en ook aan die verzoeken wordt voldaan. Dus ja… als je dan twijfelt of je iets wel wilt of kunt, of iets wel mag, of het wel kan, dan krijg je dat.

Dat is de weg naar bewustwording, het universum is slim… Want het doel is dat wij ontdekken dat wij zelf in staat zijn richting te geven, te manifesteren, keuzes te maken, te creëren. Vanuit onbewustheid creëren we van alles, wat ons in de problemen brengt en waar we last van hebben. Dat kunnen we ongedaan maken als we daar de verantwoordelijkheid voor nemen: Dat wil ik niet meer, dus dat wil ik wel. En dan focus je op wat wèl.

Het vraagt in eerste instantie misschien wat inspanning, omdat het vaak een gewoonte is geworden om de aandacht te vestigen op ‘problemen’ en alles wat nog niet tot tevredenheid stemt. Het is zelfs zo dat het ego (de egomind) zich eigenlijk geen raad weet als er niets is om ontevreden over te zijn. Hij laat z’n ‘probleem’ dan ook niet zo makkelijk los, het geeft hem bestaansrecht. Hij maakt zich graag ergens druk over en is graag gericht op wat hem bedreigt of dwars zit. En daar valt ie jou dan mee lastig. Vooral als je dreigt te ontsnappen uit z’n greep. In feite probeert het onbewuste ego je klein te houden en ervan te overtuigen dat je niet zomaar kunt vertrouwen. Als je dat kunt waarnemen, zonder er mee in gevecht te gaan, ben je al een heel eind.

Het vraagt dus bewustzijn, concentratie, maar ook ontspanning en vertrouwen. Het gaat er om dat we ons niet van de wijs laten brengen. Blijf gericht op het doel, de beste uitkomst, de ideale situatie. Daarin ligt de kracht, de kracht van de aandacht.

Divine timing: alles komt altijd op het juiste moment. Soms hangt het van een heleboel andere factoren af, soms moet de weg nog vrij gemaakt worden, soms moet onze eigen ‘mindset’ nog aangepast worden, hebben we meer inzicht nodig of meer geduld. We moeten ook vooral leren loslaten, want als we ons vastklampen en het per sé zus of zo willen hebben, kan het niet bewegen. De weg toont zichzelf en we maken het onszelf een stuk gemakkelijker door niet te gaan vechten met wat er is of wat zich onderweg nog vertoont. Het kan zijn dat er eerst nog wat obstakels opdoemen, soms zeer hardnekkige. Laat je er vooral niet door van de wijs brengen. Alles ‘onderweg’ maakt je sterker en is behulpzaam.

Opvallend is dat hele specifieke intenties het snelst resultaat opleveren. Dat zien we ook bij ons intentieproject. Dus? Dus is het handig om grote doelen in kleinere stapjes op te delen. First things first. Het is fijn om te merken dat kleine dingen al lukken, dat geeft meer en meer vertrouwen in het grote, de grotere ontwikkelingen. En wat is klein? Elke kleine stap draagt iets groters in zich.Iets wat wij niet altijd kunnen zien. Het maakt de weg vrij  voor de volgende stap, voor anderen om mee te bewegen, maar het is ook zo dat één kleine verschuiving in ‘het veld’ opeens een hele puzzel in elkaar laat vallen. Het kleine is het grote. Elke kleine stap is de moeite waard. Maar de grootste stap is de verschuiving in onszelf: Het vertrouwen dat hierdoor groeit, de diepere laag in onszelf die we hiermee aanboren, de voelbare connectie met iets groters, iets alomvattends, niet alleen omdat we het samen doen, maar omdat we ons daardoor ook verbonden voelen met ‘het Goddelijke’. Vanuit ons hart zijn we verbonden met een wereld van licht en liefde, van daaruit worden we gesteund en aangemoedigd. Onze intenties worden kracht bijgezet, als wij zeggen: ‘Dat willen we graag opgelost hebben’, dan is dat een vraag, waar gehoor aan wordt gegeven. Ask and it is given…

Voel je vrij om mee te doen. Je kunt al je wensen en je vragen sturen naar: info@happyview.info en dan gaan ze in de grote schaal, die ik in mijn vlogs laat zien en dan kan je zelf ook via die vlogs meedoen met het sturen van intenties. Zo versterken we elkaar.

Je kunt ook een eigen intentiegroepje beginnen, er zijn steeds meer mensen die dat doen. We wisselen de ervaringen uit en we zullen binnenkort ook eens laten zien hoe het werkt. Hoe groter het netwerk, hoe sterker de kracht. Onderschat het niet, dit is een revolutie… 😉
Gezamenlijk brengen we de wereld naar een hoger plan. Naar vrede, liefde, vreugde, overvloed en vertrouwen…