Het aangetoonde effect van gezamenlijke intenties; Lynne Mc Taggart

There it is… Het verslag van de avond met Lynne Mc Taggert in Amsterdam. Over de kracht en de effecten van intenties (wensen, gedachten, healing) en de opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek dat Lynne deed naar het gezamenlijk intenties sturen. The Power of Eight, zo heet haar nieuwe boek in het Engels. In het Nederlands: Het intentie-effect, de power of eight. Deze lezing is een korte samenvatting van haar boek, waarin zij nog veel meer voorbeelden geeft en refereert aan de onderzoeken en wetenschappers die erbij betrokken waren. Het bijzondere van haar verhaal is dat alles gemeten is en daarmee aantoonbaar. Het effect van gezamenlijke intenties sturen naar bepaalde situaties is gemeten en opmerkelijk te noemen, aantoonbaar! Dat alleen al is heel goed nieuws. Uit haar eigen ervaringen met het werken in groepen van 8 bleek echter nog een ander effect: Het deelnemen aan het gezamenlijke intentieproject, al dan niet in groepjes van 8, had steevast een wonderbaarlijk effect op de ‘zenders’ zelf.

Dit verslag is in het Engels. De Nederlandse ondertiteling volgt later.

Voor wie zich, net als ik, afvraagt ‘Waarom 8?’, heb ik Lynne na afloop nog geïnterviewd via Skype. In het volgende deel (waar nog aan gewerkt wordt) zie je dit interview. Wordt vervolgd…