Het Boek

Tada, daar issie dan! Het is zover… Het is tijd om mijn boek de wereld in te zetten. Ik heb me daar expres niet zo bezig gehouden zolang ik ermee bezig was, omdat het me zou kunnen belemmeren tijdens het schrijven. Je moet je vooral niet teveel bezig houden met de vraag hoe men het zal vinden als je bezig bent.

Ik heb de vrijheid genomen om het op mijn eigen manier te doen, om mijn eigen verhaal te vertellen, om bepaalde taboes aan te pakken, openheid te creëren, om het te hebben over zowel spiritualiteit als de journalistiek, de link te leggen tussen deze twee schijnbaar verschillende werelden. Vanuit een ander perspectief bekijk ik de ‘grote’ onderwerpen,  zoals terrorisme, milieuvervuiling en de ongelijkheid in de wereld, die alles te maken hebben met onszelf. Daarom gaat het ook over relaties, hoe die ons een spiegel bieden, hoe onze oordelen afgescheidenheid creëren, hoe oude patronen zich maar steeds blijven herhalen, maar ook hoe je die kan doorbreken.

Alles heeft met elkaar te maken. Ik denk zelfs dat de kern van alle problemen op dit moment in de wereld – zoals oorlog, armoede, terrorisme, ongelijkheid, uitbuiting, de milieuproblemen, hoe wij omgaan met de natuur en de aarde – allemaal zijn terug te voeren naar hetzelfde basisprincipe: het verstoorde evenwicht tussen yin en yang. De overheersing van yang leidt tot geweld en onderdrukking. Maar dat gebeurt ook in onszelf: Zolang we ‘de mind’ laten regeren onderdrukken we onze gevoelens en ‘vergeten’ we hoe het is om te leven vanuit ons hart.

De hele #metoo kwestie legt bloot hoe die onevenwichtigheid eruit ziet. Wat we nodig hebben is respect voor elkaar, voor onszelf, voor ons lichaam, voor de wereld, voor Moeder Aarde. Dat vraagt om begrip en inzicht, meer achtergrondkennis en ‘instrumenten’ om te komen tot een nieuwe balans. Eerherstel is nodig voor een nieuw begin. Eerherstel van het Goddelijke in onszelf.

De meeste mensen weten niet dat seksualiteit ooit als heilig werd  beschouwd en pas sinds een paar eeuwen zo verwrongen en ‘gebruikt’ wordt. Dat had zeker met macht te maken, met onderdrukking: het vrouwelijke werd aan banden gelegd, men was er bang voor, juist vanwege de spirituele aspecten. De eigen kracht van mensen, het Goddelijke in de mens, de scheppende kracht, het creëren, we zijn het nu allemaal aan het herontdekken.

De wereld verandert en je hebt bepaalde informatie nodig om te weten hoe je het makkelijkst ‘meebeweegt’ naar de nieuwe wereld. Het leven wordt er makkelijker, leuker en waardevoller van. Aan de hand van mijn eigen ervaringen in het leven, vertel ik mijn verhaal, wat tegelijkertijd een universeel verhaal is. Ik laat zien hoe alles in de wereld een reflectie is van onze eigen waarneming, onze eigen beleving, hoe we deel zijn van het geheel, te maken hebben met oude patronen, hoe we angsten kunnen hebben, die niet eens zozeer van onszelf zijn, maar ons wel besturen, zolang we ze niet ontmanteld hebben. Ik ontmantel ze en op het moment dat je dit boek leest, gaat er bij jou ook een heel proces in werking treden. Het kan niet anders dan dat je meebeweegt, het gaat ook over jou. Het bevrijdt je. Ik leer je de ‘geheimen’ van je eigen kracht te hervinden en toon je de makkelijkste weg. Dan hoef jij er geen tien jaar over te doen 😉

***

Je vindt het nieuwe boek al in de Happy View winkel. Je kunt het alvast bestellen! Dan houden we je op de hoogte van de verschijning.