Waar gaat het over?

‘Waar gaat het over?’ vragen mensen nu. Logische vraag ook wel, maar niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik hoor mezelf steeds weer een ander antwoord geven. Ik ben aan het uitproberen wat het beste antwoord is. Zolang je aan het schrijven ben kan je die vraag mooi vermijden, want dat is niet om over te praten, daarmee doorbreek je het proces.

“Het gaat over mezelf,” klinkt ook zo ‘ego’ en dekt ook niet helemaal de lading. “Aan de hand van mijn eigen verhaal laat ik zien hoe alles een spiegel is van je eigen beleving,” staat nu op de achterflap. Het was logisch om dat te doen omdat mijn uitgangspunt was om te laten zien hoe onze eigen beleving bepalend is voor de wereld die we waarnemen en hoeveel invloed we dus hebben op alles.

“Wat ik beoog is om dat wat veel te vaak als ‘zweverig’ of ‘spiritueel’ wordt afgedaan zonder goed begrepen te zijn, inzichtelijk, simpel en toegankelijk te maken voor iedereen. Ik zal de logica laten zien, die vergelijkbaar is met natuurkunde, alleen leren we het niet op school en komt het meestal niet overeen met onze ‘oude’ manier van denken. Ik heb het grondig aangepakt. Als de journalist die ik (ook) ben, ben ik vragen gaan stellen, gaan lezen, onderzoeken, ervaren, uitproberen, ontdekken, maar vooral op zoek gegaan naar de essentie. Ik wist dat het eenvoudig moest zijn en dat is het uiteindelijk ook.”

Ik beschrijf mijn eigen avonturen, zowel in de wereld, in de journalistiek, in diverse landen, verhalen die ik meegemaakt heb, waar ik deel van was of die ik gehoord heb, tegelijkertijd is het ook een reisverslag van een innerlijke ontdekkingsreis naar de essentie. Ik leg de link tussen wat er in de wereld gebeurt en wat er in onszelf gebeurt, ik laat zien dat dat niet los staat van elkaar. Je gaat ‘vanzelf’ begrijpen en ervaren dat wij deel van het geheel zijn en met universele processen te maken hebben, maar ook keuzes kunnen maken die invloed hebben op dat universele proces. Uiteindelijk gaat alles over jezelf, is mijn stellingname. En daarom gaat het boek dus ook over mezelf. Maar net zo goed over jou, want alles is een spiegel, dus jij ook 😉

De wereld zit nu in een overgangsfase, het is logisch dat dat niet zonder slag of stoot gaat. We gaan van ‘de oude wereld’ naar ‘de nieuwe wereld’ en alles en iedereen zal mee ‘moeten’ bewegen, anders red je het niet. Dan loop je vast. Oude zaken, zoals ongelijkheid, machtsmisbruik, manipulatie en schuld passen niet meer in de nieuwe wereld. Niet voor niets komt er van alles aan het licht wat lange tijd goed verborgen is gebleven. Natuurlijk zijn dit diepgaande processen, nodig om al het ‘oude’ op te ruimen. We bewegen ons naar een nieuw tijdperk: Het nieuwe is er al, het oude stribbelt nog tegen. Net zoals onze mind flink kan tegenstribbelen. ’t Is maar net waar je naar kijkt, wat je aandacht geeft en of je je laat leiden door wat er in de wereld buiten je gebeurt of dat je naar binnen gaat, op zoek naar de Waarheid in jezelf.