Praktisch

Maak het simpel, hou het eenvoudig en praktisch. Dat is de grote uitdaging volgens mij. Want hoeveel tijd zijn we niet kwijt met van alles wat niet ter zake doet, wat omwegen zijn, wat overbodig veel energie kost, soms helemaal onze zaken niet zijn, geen enkele zin heeft en al helemaal niet bijdraagt aan onze levensvreugde?

Daarom is het goed om een doel voor ogen te houden. Waarom doe je wat je doet? Doe je wel wat je wenst te doen? Of ben je afgeleid? Heb je je laten afleiden? Stel je het uit? Waarom?

Elk moment kan je keuzes maken en stappen zetten. Het schijnt dat we gemiddeld 80% van onze tijd besteden aan wat maar 20% oplevert. En die 20 %, die dus 80% oplevert, daar draaien we omheen, terwijl we dat waarschijnlijk wel het belangrijkste vinden. Waarom kiezen we er dan niet voor om daar onze aandacht op te richten en onze tijd aan te besteden? Goeie vraag.

Het is een kwestie van in gesprek gaan met jezelf, alles goed op een rijtje zetten, uitschrijven bijvoorbeeld, een praktische blik werpen op de zaken en duidelijke keuzes maken. Waar richt je je aandacht op?

Wil je ‘problemen’ oplossen, focus dan niet op het probleem, maar op de oplossing. Het is zaak om je mind te besturen en te beheersen, jij bent zelf degene die bepaalt welke kant de mind op gaat. De manier waarop je denkt maakt veel uit, alles zelfs. Daar kan je keuzes in maken. Je emoties worden erdoor bepaalt, het maakt veel uit hoe je je voelt, of iets makkelijk of moeilijk gaat, of iets lukt of niet lukt.

Een van de meest tijdrovende zaken is misschien wel dat we ons bezig houden met wat anderen ergens van vinden of andersom: wat wij van anderen vinden. Doet dat er wat toe? Is het nodig om een ander te vertellen wat hij of zij wel of niet moet doen? Is het nodig om goedkeuring te krijgen voor wat je zelf doet? Is het van belang of een ander het met je eens is of niet?

Als je zelf weet wat je doet en waarom, als je daar duidelijke keuzes in maakt, voel je een innerlijke motivatie en dat is je leiding. Laat je niet afleiden, hou je focus daarop. Ga achter jezelf staan.

Hou het simpel, maak het eenvoudig en praktisch.

Schrijf eens op wat je doel is, wat je wenst en hoe je dat voor je ziet.
Schrijf het helemaal vanuit je eigen wensen en idealen op. Stel het je vast voor. En maak het dan eenvoudig en praktisch: Welke stappen zijn daarvoor nodig? Waar kan je nu alvast mee beginnen? Welke praktische stap kan je vandaag al zetten?

Vaak begint dat met opruimen, letterlijk en figuurlijk. Opruimen wat je niet meer nodig hebt, overbodige ballast letterlijk en figuurlijk loslaten, de weg vrij maken. Ruimte creëren voor jezelf. Zorgen dat je niet meer afgeleid kan worden door allerlei bijzaken, belemmeringen en futiliteiten. Maak jezelf, je eigen ruimte en je werkruimte klaar voor de stappen die gezet willen worden en doe het! Maak een begin! De weg is vrij als jij daarvoor kiest!