Elkaar versterken en verbinden

Soms zijn bepaalde dingen zo vanzelfsprekend dat ik ze wel eens vergeet te benoemen. Misschien voor jullie ook, misschien niet, of misschien iets om nog eens te laten doordringen… Wie weet is het ook wel tijd om een breder publiek aan te boren met al die vanzelfsprekendheden, so…. be my guest!

Want daar wilde ik het over hebben: Hoe we elkaar kunnen versterken door elkaar te ondersteunen, elkaars positieve initiatieven te delen, elkaars werk in het zonnetje te zetten, elkaar te bemoedigen of te ‘liken’ zo je wilt 😉

Deze tijd van steeds grotere polarisatie aan de oppervlakte vraagt ons om op een dieper niveau de krachten te bundelen, om ons vooral niet tegen elkaar uit te laten spelen en om juist de verbinding te zoeken. Om iedereen die dat nodig heeft een hart onder de riem te steken en om te kijken waar we iets kunnen doen om de ‘spirit’ hoog te houden, zeker daar waar hij onder druk staat.

Deze tijd vraagt ons ook om onze eigen belangen opzij te schuiven, om nog wat meer uit onze eigen hoekjes tevoorschijn te komen, er is namelijk een groot algemeen belang te dienen: Vrede, broeder- en zusterschap, vrijheid en gelijkwaardigheid, menswaardigheid en ook dierwaardigheid. Eigenbelang als motivatie werkt al snel ’tegen’ het algemene belang, kijk maar naar het wereldnieuws. Het sluit af en verscherpt de tegenstellingen, het versterkt het vijanddenken en daarmee ook de onveiligheid in de wereld. Wie niet bang is, ziet elk ander zoals hij werkelijk is, begrijpt dat we in wezen allemaal hetzelfde wensen. Elke gespannen situatie vraagt ons om anders te kijken, om er dwars doorheen te kijken en om te gaan staan voor onze idealen: Vrede, vrijheid, vreugde, bijvoorbeeld.

Veiligheid ook? Ik denk dat we die in onszelf kunnen vinden, als we ons niet gek laten maken en als we blijven vertrouwen en geloven in het beste. Als we ophouden anderen te veroordelen en ervoor kiezen het beste in elkaar te zien en dat te stimuleren. Het is de angst in onszelf die we te overwinnen hebben.

Daarom dus: Delen, elkaar steunen, versterken en motiveren. Aandacht geven aan dat wat de wereld mooier en warmer maakt en wat ons allen kan verzachten. Onze aandacht is het sterkste instrument dat we in handen hebben. Gecombineerd met vertrouwen is dat een wereld-transformerende kracht.

Het ‘ik-denken’ is vanuit angst, angst voor tekort. Tekort is per definitie een angst-concept. Het is het oude denken. Het nieuwe ‘denken’ weet. Weet dat er genoeg is voor iedereen, weet dat we een geheel zijn en dat we ook de ander zijn. Als we goed voor elkaar zorgen, zorgen we ook goed voor onszelf. Concurrentie is dus niet nodig, samenwerking wordt gevraagd. Geen ‘wij’ tegen een gezamenlijke vijand, maar ‘WIJ’ als geheel, dat is de uitdaging.

Begin dit jaar lanceerden we een vredesinitiatief. Nu mag dat een netwerk worden. Een overkoepelend lichtnetwerk, de verschillen overstijgend. Zonder grenzen, zonder hokjes, zonder regels of structuren, maar wel zichzelf versterkend en meer zichtbaar. Iedereen is welkom, de formule is: Delen, gezamenlijkheid, verbondenheid, vreugde en kracht. Het zal zichzelf wel regelen. We hoeven geen statuten vast te leggen. Zet je ego opzij en kom erbij 😉

Graag verwijs ik jullie naar de pagina activiteiten en ik nodig je uit ook je eigen activiteiten aan te melden als ze hier passen.

Kijk ook eens wat we aanbieden op Happy You, zoals een energetische schoonmaakbeurt voor je huis of je zaak (op afstand) van Petra Joekie Boogaard.

En last but not least (voor nu althans), geniet mee van de verhaaltjes over de meester en zijn leerlingen, waarbij met ‘de meester’ ons eigen wijze zelf bedoeld wordt:

Voor de ontvangers via de mail: Filmpje staat op de websitepagina Bespiegelingen. Voor anderen: Je kunt je ook abonneren op deze bespiegelingen, zie linksonder op de website.