Grace

Tja… het goede nieuws…

Het goede nieuws is dat we ons niet gek laten maken, niet bang laten maken, niet uit laten spelen tegen elkaar. Het goede nieuws is dat de roep om Vrede alleen maar groter en sterker wordt. Dat is een krachtige wens, wereldwijd gedragen, door mensen uit alle landen, culturen, welke religie of geen religie ook. Er worden bruggen geslagen. Toevallig zie ik op FB hoe mensen uit Turkije de mensen in Londen een warm hart toedragen en met hen meeleven, benadrukkend dat geweld niets met religie te maken heeft en ons allemaal treft, ‘we leven met jullie mee’ en omgekeerd wordt daar weer hartverwarmend op gereageerd vanuit Londen met woorden van dank. Dan lees ik een artikel in de Correspondent over hoe persoonlijk contact tussen Nederlanders en vluchtelingen het beste medicijn bleek tegen vooroordelen en wantrouwen. Het helpt de ander als individu te zien en diens achtergrond te snappen.

Angst overwinnen, het lijkt wel alsof alles daar over gaat. Misschien is dat ook wel zo. Maak persoonlijk kennis met… en je angst verdwijnt. Dat gold ook voor de imker, die zijn angst voor bijen overwon en nu tips geeft over waar de bijen blij van worden. Je leest het hier.

Waar Liefde is kan angst niet meer bestaan. Op elk front worden we uitgenodigd een keuze te maken voor de Liefde. Zelfs als we elkaar niet begrijpen, kunnen we toch voor de Vrede kiezen en dan zullen de oplossingen zich aandienen.

Namasté brothers and sisters around the world, laten we ‘Ja’ zeggen tegen de Vrede en ons hart openen voor alles en iedereen in deze wereld  en – zoals Mooji hier zo mooi verwoordt – Grace zal haar intrede doen, omdat wij haar verwelkomen. Genade… Het kan wonderen verrichten. En dat is onze kracht.