De innerlijke revolutie

Eerst even wat ‘huishoudelijke’ mededelingen:

  • Om mee te doen aan de dankbaarheids-30-daagse kan je je aanmelden bij de besloten FB-groep ‘Herschrijf je eigen leven’ of wanneer je maar wilt reageren op deze Bespiegelingen.  Je kunt het ook voor jezelf doen en zo nu en dan iets delen natuurlijk. Een ding beloof ik je: Op een wonderbaarlijke manier verandert je leven door er een gewoonte van te maken elke dag te benoemen waar je dankbaar voor bent.
  • Voor wie het nog niet heeft ontdekt: Je kunt je (links) op de website inschrijven en dan ontvang je de nieuwe Bespiegelingen in je mailbox, zodra ze online staan.
  • De cursus Verwerf Meesterschap omvat inmiddels ongeveer tien afleveringen, er volgen er nog een paar. De eerste deelnemers zijn inmiddels begonnen. Het gaat ondermeer over: Ballast afgooien, hoe doe je dat? Healing, energetische methodes, de spiegel en wat die je te vertellen heeft, vertrouwen, je missie en creëren. Stap voor stap werk je toe naar meesterschap en bevrijding, want dat is het misschien wel: bevrijd zijn van de mitsen en maren en de weg vrij maken voor jouw beste zelf. Instrumenten in handen hebben om je eigen leven vorm te geven op een manier die je wenst en daarmee bij te dragen aan het ontwikkelen van een mooie, nieuwe, vreedzame wereld, waarin gelijkwaardigheid is. Dat begint in ons. Dat begint met jezelf (durven) zijn.
  • Ik heb een korte versie in het Engels gemaakt, die vrij beschikbaar is om rond te sturen. Mocht je mensen kennen in het buitenland, die er iets aan zouden kunnen hebben, please feel free to share…. dankjewel!

Het is duidelijk: We leven in een tijd van grote verandering, maar ook van vernieuwing. Dat levert chaos op. Vanuit de chaos ontstaat juist vernieuwing. Alle zorgen die er nu zijn over opkomend populisme, de angst die er is voor het omvallen van bestaande structuren zijn begrijpelijk, maar ook vanuit een ander perspectief te begrijpen: Er is behoefte aan een nieuw systeem, waarin iedereen meer tot z’n recht komt en waarin alles wat eerlijker verdeeld wordt, waarin we meepraten en meedoen en ons niet meer laten betuttelen. Er is overal in de wereld protest tegen de oude structuren en dat is ook wel logisch. Alleen in ons eigen land al leven steeds meer mensen met schulden (die vanzelf groter worden, daar hoef je niks voor te doen), terwijl ondertussen met het grootste gemak geld bijgedrukt wordt om het huidige economische systeem in stand te houden. Daar klopt iets niet. Het is tijd voor verandering, maar met protest en onvrede bouw je nog niet aan iets nieuws. Het gaat juist ook om verantwoordelijkheid nemen, je eigen mogelijkheden zien en voelen, niet verwachten dat anderen ‘het’ wel voor je doen, maar begrijpen wat je zelf kan doen. Dat is de revolutie… op een constructieve manier opstaan in je eigen kracht en op een positieve manier bijdragen en creëren.

Voor nu geldt dat we beter op kunnen houden met oordelen over die zogenaamde ‘domme, boze massa’, want daarmee worden mensen niet serieus genomen en versterken we de tweedeling. Volgens mij bestaat zo’n ‘groep’ helemaal niet, jij en ik behoren ook tot ‘het volk’, we willen toch niet geschaard worden onder zulke noemers? De grootste schreeuwers zijn geen groep, maar ze verwoorden wel ontevredenheid. Iedereen wil gezien worden, gehoord worden, gewaardeerd worden en serieus genomen worden. Ook dat begint in jezelf. Als je jezelf hoort, ziet, waardeert en respecteert, zal de buitenwereld dat ook doen. Het is een innerlijke revolutie. Met uiterlijke gevolgen. Een tijd vol kansen en mogelijkheden. Waarin je dus eerst je eigen kracht en mogelijkheden zal moeten leren kennen om er op jouw eigen unieke manier een geweldige bijdrage aan te kunnen leveren. Van slachtofferschap naar meesterschap!