Innerlijke bescherming

Er kwam een vraag nav het artikel in Spiegelbeeld (oktober) ‘Maak een keuze. Wil je leven in angst of in vertrouwen?’ gebaseerd op het interview met  White Bull:

“Er wordt aangegeven dat als je op je innerlijke stem vertrouwt je op de juiste plaats bent en niet in bedreigende situaties komt. Hoe zit dat met de mensen die wel zijn overleden tijdens de tsunami, een aanslag… Ik dacht dat dit vooraf vast stond, dat je voor je naar aarde komt op zielsniveau een keuze maakt en je altijd overlijdt op het juiste tijdstip, vooraf bepaald ? Hoe wordt dit gezien? En bij het stukje dat als je in afstemming leeft met de Waarheid ben je veilig, want de kracht van die aanwezigheid verdrijft alles wat zou kunnen schaden. Het is een vorm van bescherming. Gandhi en Jezus kwamen bij mij op. Zij zijn toch ook vermoord? Waren zij niet beschermd of was dit een hoger doel, het ‘juiste’ moment vanuit een zielskeuze?”

Goeie vraag. Omdat het misschien meer mensen bezig houdt, hier mijn antwoord: “Allereerst is het zo dat ‘de dood’ vanuit mensen vaak bekeken wordt als iets rampzaligs. Vanuit het Goddelijk perspectief is dat het niet. Ik geloof ook, net als jij, dat je niet gaat voor het je tijd is. Het is meer een zielsbeslissing dan een ego-keuze. En het dient ook vaak een doel. Zeker bij Gandhi en Jezus gebeurde dat niet ‘per ongeluk’ – het had een functie, net zoals ‘het kwaad’ een functie heeft.
Wat ik zelf merk – en dat herken je misschien wel – is dat als je ‘in de flow’ zit, goed in je eigen kracht bent en blijft, alles makkelijker verloopt. Dat licht beschermt je niet alleen, dat maakt alles makkelijker. Alles loopt soepeler, als vanzelf. Dan nog kan er wel eens iets gebeuren, maar dat heeft dan duidelijk een functie.
Terwijl mensen die in angst leven en minder goed de innerlijke sturing automatisch volgen, meer gedoe, lastige situaties en problemen tegenkomen. Het is niet zo dat je nou een ramp aantrekt, een tsunami of aardbeving… Het kan inderdaad net je tijd zijn. Maar wie in angst leeft heeft meer last van van alles. En de gezamenlijke angst creëert ook nogal wat reactie.
Leven in vertrouwen is een vorm van overgave, waardoor je leven geleid wordt en waarin je duidelijk begeleid wordt. Vertrouwen is een kracht. En een vorm van samenwerking met ‘het hogere’ – in afstemming met jezelf en met het Goddelijke geheel.”