Be Humble

Dankbaarheid heeft de eigenschap om allerlei ongewenste factoren uit te bannen. Schakel over op dankbaarheid en je zit meteen in een andere frequentie. Het is ook een vorm van ‘humble’, het woord ‘nederig’ vind ik minder prettig klinken, maar wat ik bedoel is dat  ons controlerende ego erdoor aan de kant geschoven wordt. Dankbaarheid is het besef dat er zoveel ‘vanzelf’ gebeurt, is en komt. Het ego is nooit tevreden en kijkt altijd waar er nog iets ontbreekt, dat is een vorm van controle en dat werkt blokkerend. Dankbaarheid richt de blik op wat er wel is en maakt je open, open om te ontvangen, open voor de flow, voor de verwondering, het is een ontvangende houding.

14355579_10210693606642296_3665663034649739231_nGisteren reed ik naar iemand toe en onderweg zag ik de kilometerteller van mijn auto op 111111 springen. Wouw! Even later waren we in gesprek (met een kopje thee, zie de boodschap op het theezakje) en precies op het moment dat ik haar 14355588_10210693606922303_9012370100692243453_nvertelde dat ze toch echt voor haar eigen werk in haar eigen praktijk mocht kiezen (in plaats van baantjes zoeken om geld te verdienen, waarmee ze in feite twijfel uitte) kwam er een wit veertje uit de lucht dwarrelen, precies tussen ons in, 14441197_10210693607402315_8434883985579447156_nmidden op tafel.

Nu is het zo dat zij die praktijk al heeft, door omstandigheden ook al de tijd heeft gehad om hem op te zetten, alleen nu wordt het spannend, want nu gaat het om een echte keus, een volledige. Erin geloven, het jezelf toestaan, ervoor gaan, weten wat je wilt en daarvoor kiezen. Het vraagt vastberadenheid en enthousiasme.

Geen twijfel. Een duidelijke keuze levert ook duidelijke resultaten op. Zolang je twijfelt, zijn de resultaten ook twijfelachtig. Ons wordt nu – in deze tijd – gevraagd om overtuigde keuzes te maken, niet halfbakken, niet vanuit angst, maar vanuit onze kracht.

Het ‘oude’ systeem werkt niet meer, al houdt het zich nog even staande, maar de verandering is gaande. Ook in het ‘nieuwe’ systeem zitten nog elementen van het ‘oude’, gebaseerd op angst en tekort. Samenwerking is prima als het gelijkwaardig is en aanvullend. Maar van de machtsverhoudingen en de afhankelijkheid mogen we af stappen. Neem je eigen verantwoordelijkheid en geloof in jezelf. Het nieuwe gaat over vrijheid en eigen kracht, onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid. Over delen en vertrouwen, genieten en welzijn.

Er zijn veel coaches en nieuwe vormen van bedrijfsvoering die je vertellen hoe je geld kan verdienen. Ik zal je zeggen: Ik geloof daar niet in. Het is vaak opnieuw een manier om mensen te ‘vangen’, zoals we altijd al zijn ‘gevangen’ en bang gemaakt en waardoor we allemaal meelopen in het systeem, wat als gevolg heeft gehad dat we niet ons eigen ding deden, maar ons voegden naar wat anderen wilden. Zij verdienen er geld mee, met jouw angst voor tekort. Geld heeft zoveel macht, omdat er angst is en die angst voor tekort geeft geld heel veel macht. Veel teveel. Het is een middel. Het is energie. En die energie volgt jouw energie. Als jij lekker bezig bent en je voelt je sterk en goed, volgt het vanzelf. Als je duidelijke keuzes durft te maken, als je bereid bent ervoor te gaan, dan regelt het zich. Je wordt gevoed, er wordt voorzien in je behoeften, maar jij bent degene die de keuzes maakt. Degene die de stappen zet. En dan komt alles in beweging om je te begeleiden en te leiden. Van binnenuit. Kies voor de dankbaarheid in plaats van voor de twijfel en ontevredenheid. Humble…

“Doe met ons mee en je kunt inkomen verwerven, pillen verkopen, supplementen, natuurlijke producten…” ja… je wilt niet weten hoeveel van zulke initiatieven er tegenwoordig zijn. Opvallend vind ik het en het lijkt misschien wel te passen bij wat je wenst, omdat het over gezondheid gaat, maar vraag je af of het wel echt is wat je wenst. Je verkoopt nog steeds de producten van iemand anders. Weer een vorm van manipulatie… precies zoals in het oude systeem. Laat me je vertellen wat er niet aan klopt: Je stapt erin omdat je denkt (bang bent) dat je met je eigen ‘missie’ niet genoeg verdient. Dat je met dat wat jij te doen hebt in het leven geen inkomsten kan verwerven. Vervolgens ga je andermans product verkopen en maak je je eigen werk ondergeschikt, je uit twijfel aan je eigen kunnen. Het is geen keuze vanuit kracht en vertrouwen, je denkt dat je iets of iemand anders nodig hebt om het te redden. Ik zou willen zeggen: laat je geen zand in de ogen strooien. Het gaat helemaal niet om geld verdienen! Het gaat erom dat je doet wat bij jou past, dat je je talenten tot z’n recht laat komen, dat je je eigen pad volgt, je eigen verantwoordelijkheid neemt, de verantwoordelijkheid voor dat wat jij, specifiek jij, te doen hebt in het leven. Zelfstandig en onafhankelijk durven zijn, dat is je kracht. Zolang je aan jezelf twijfelt, ontken je niet zozeer jezelf, maar het ‘Plan’. Het Goddelijke plan, waarin iedereen z’n eigen ‘TUNE’ heeft. Het is niet de bedoeling dat je het kunstje van een ander overneemt, nadoet of je voor karretjes van anderen laat spannen. Okee, het kan ‘onderweg’ naar je doel wel een opstapje zijn, je kunt er wat van opsteken en iets van leren, ervaring opdoen, maar het bestaat niet dat het de bedoeling is dat jij doet wat een ander bepaalt. Dat klopt niet. Voel maar…

Keuzes gemaakt vanuit kracht, vanuit je diepste zelf, vanuit je diepste wensen, zijn authentiek, origineel, het geeft vreugde, plezier, richting, de stappen wijzen zich vanzelf, jij volgt. Het vraagt totale bereidheid, niet een beetje. Het vraagt overgave, toewijding en vertrouwen. Weten dat dat is wat je te doen hebt, ook al zijn er onzekere factoren. Onzekere factoren zijn ‘oud’, zoals de gedachte ‘kan ik daar wel van leven, geld mee verdienen’. Je trekt ‘het plan’ in twijfel, terwijl je ergens diep in jezelf wel weet wat de bedoeling is.

Het hoeft geen opoffering te zijn, ook daar mogen we mee afrekenen, met dat idee. Als je het zelf als ‘volwaardig’ beschouwt, is het logisch dat je er ook voor betaald krijgt, of op een andere manier voorzien wordt in wat je nodig hebt, wees ‘humble’… en dankbaar! Dan zie je dat.

Jij erkent het – dat wat jij te doen hebt en doet – en dus wordt het ook erkend. Zolang jij het zelf als ‘bijzaak’ ziet, blijft het een bijzaak. Maar het gaat niet om geld verdienen, want dat is nou net de bijzaak. Je maakt je daar afhankelijk van als je denkt dat het daarom gaat. En afhankelijkheid kost je kracht. Dat is namelijk geen vertrouwen. Het gaat erom dat je tot je recht komt, kiest voor je beste zelf, er vertrouwen in hebt dat dat de juiste weg is. De rest volgt. Er wordt voor je gezorgd. Dat is iets wat we niet moeten betwijfelen. Wachten tot je bedje gespreid is, is geen comittment. Dat is het af laten hangen van anderen of iets buiten jezelf, het afhankelijk maken. Jij maakt een keus, jij zet een stap en daarmee zet je iets in beweging. Dat wat je ervoor nodig hebt volgt jouw plan. Niet andersom.

Als je weet wat je te doen hebt, doe het dan. Kies ervoor. Dat heeft kracht. Ga ervoor. Wees bereid. En ja, dat is eng, spannend. Het is namelijk jezelf erkennen, je grootsheid, je kracht. Maar het helpt als je wat meer ‘humble’ bent en je afvraagt: ‘Wat wil door mij gedaan worden, gemanifesteerd worden, wat wil via mij z’n weg vinden?’ En als je je bereid verklaart. Als je het toestemming geeft.

Zolang je twijfelt, doe je dat nog niet. Dan betwijfel je ‘het Plan’. Je bent bang voor je eigen grootsheid en licht, omdat dat overgave betekent aan iets groters. En daarom houdt het ego je klein en gevangen in angst. Dat is een vorm van controle. Al die geldgedachten zijn een vorm van ‘onder controle houden’. Want wil je nou echt? Niet zozeer geld, je wilt een leuk leven, je wilt vrijheid, je wilt tot je recht komen, je goed voelen, blij zijn, genieten van wat je doet, een bijdrage leveren vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen talenten, je wilt zorgeloos leven, dat soort dingen. Dus wens dat! Want je wilt niet eeuwig gevangen blijven zitten in de angstgreep van ‘geld’.  Dat is niet waar het over gaat, dat is de beperking.

Het betekent vooral afrekenen met oude gedachten. Een van die hardnekkige oude gedachten is geld. De macht van het denken in geld. Het gaat nooit om het geld op zich, dat is een middel. Een gevolg. Geen doel. Het doel is dat je je lekker voelt bij wat je doet, dat je je kracht voelt, ervan geniet. Geld op zich is helemaal geen onderwerp. We hoeven het niet zoveel macht te geven. Bovendien werkt het niet. Als je ‘geld’ als motivatie hebt voor wat je doet, is dat geen innerlijke motivatie, het is een mind-motivatie, vanuit angst en twijfel. Je doel voor ogen hebben (al heb je dat nooit bereikt, het gaat altijd verder en je blijft groeien) en voldoening, tevredenheid voelen met wat je doet, dankbaar zijn voor wat je mag doen, wat zich door jou heen mag manifesteren, dat is de ware rijkdom. Het vraagt focus, het vraagt keuzes, afbakening, lef, maar daar groei je van. Op het moment dat je met je zielsmissie bezig bent, verhoog je je eigen frequentie en weet je wat nou het leuke is? Als je je frequentie verhoogt, je goed voelt en de kracht en de voldoening voelt, dankbaar bent, voor je eigen stappen en dat wat zich door jou heen manifesteert, dan ben je rijk en dat zal zich op alle vlakken laten zien. Dat gaat vanzelf.

Kijk eens naar Freek Vonk, die heeft een duidelijke missie en een enorme passie. Hij wordt er nog rijk van ook. Dat werd hem van de week als kritische vraag voorgelegd, alsof het niet mag, rijk worden met wat je doet en waar je enthousiast over bent. Alsof je idealen dan opeens niet meer tellen. Onzin natuurlijk en een duidelijke ‘overtuiging’ die ons ook nog parten speelt. Ja, het levert hem veel op: plezier, positieve energie, bekendheid, succes en geld. “Natuurlijk, je hebt geld nodig om te leven, het maakt alles makkelijk, ik kan voor mensen zorgen en voor mezelf zorgen, maar geld verdienen is niet mijn motivatie,” antwoordde hij. Succesvolle mensen volgen hun eigen enthousiasme en stellen zich volledig in dienst van dat wat hen drijft, van binnenuit komt, wat goed voelt, wat voor hen betekenis heeft en wat vreugde geeft. En daarom zijn ze succesvol, omdat ze die duidelijke keuze maken. Dat is wat je vanzelf sterker maakt. En de wereld wordt er ook nog beter van. Want het dient altijd een algemeen doel, maar in eerste instantie je eigen doel. Jij wil tot je recht komen op je eigen manier. Of niet soms? Begin eens met dankbaar zijn, elke dag, voor je talenten, voor alles wat er al is om dankbaar voor te zijn. Dankbaarheid is de sleutel.

Ik ben dankbaar voor dit heldere inzicht dat via het verhaal van iemand anders tot mij kwam, met alle bevestigende signalen van dien.